Glavni krivac za sve (9)

U prethodnom poglavlju smo videli da je Eva bila prvo ljudsko biće koje je načinilo pogrešan izbor. Poslušala je Sotonu umesto Boga i pojela je plod za koji je bila upozorena da ga ne jede. Sada ćemo detaljnije proučiti na koji način je Sotona kušao Evu kako bismo mogli da prepoznamo njegovo negativno delovanje i…

Ne odbacujmo ljubav (8)

Pre nego što krenemo sa detaljnim proučavanjem 3. poglavlja 1. Mojsijeve knjige, hajdemo da vidimo kakvo je upozorenje Bog dao Adamu čim ga je stvorio: „Tada je Gospod Bog dao čoveku ove upute rekavši: ‘Sa svakog jestivog drveta u vrtu jedi. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer onog dana kada budeš…

Upoznajmo rešenje (4)

S obzirom da ste nastavili sa čitanjem knjige, pretpostavljam da želite da saznate nešto više o Bogu. Verovatno ste do sada uspeli da izgradite neku svoju predstavu o Njemu, koja se u većini slučajeva ni ne poklapa sa predstavama drugih ljudi, jer jedni o Njemu misle pozitivno, drugi negativno, a sigurno ima i onih koji…

Izbor je na nama (2)

Verujem da svako od nas s vremena na vreme oseti ogromnu potrebu da sopstvene probleme podeli sa nekom drugom osobom. Kada se poverimo drugoj osobi, jednostavno nam bude lakše. Imamo osećaj da smo sopstveni teret podelili sa nekim i ta činjenica nam donosi delimično olakšanje. Zbog čega samo delimično, a ne potpuno olakšanje? Zbog toga…