Ne odbacujmo ljubav (8)

Pre nego što krenemo sa detaljnim proučavanjem 3. poglavlja 1. Mojsijeve knjige, hajdemo da vidimo kakvo je upozorenje Bog dao Adamu čim ga je stvorio: „Tada je Gospod Bog dao čoveku ove upute rekavši: ‘Sa svakog jestivog drveta u vrtu jedi. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer onog dana kada budeš…