Glavni krivac za sve (9)

U prethodnom poglavlju smo videli da je Eva bila prvo ljudsko biće koje je načinilo pogrešan izbor. Poslušala je Sotonu umesto Boga i pojela je plod za koji je bila upozorena da ga ne jede. Sada ćemo detaljnije proučiti na koji način je Sotona kušao Evu kako bismo mogli da prepoznamo njegovo negativno delovanje i…