Šta je Comma Johanneum? (20)

U pitanju je jedan dodatak Svetom Pismu koji je toliko čuven i dobro poznat da je čak dobio svoje ime. Comma Johanneum je comma, dio rečenice (kratka dopuna) u 1. Jovanovoj 5:7,8, što je „jedini“ pasus u cijeloj Bibliji koji kaže da su troje jedno bez pretpostavki ili nebiblijske ljudske logike. U većini Biblija čitamo:…