Dvije faze Hristove službe pomirenja

Jedan od najvažnijih predmeta u teologiji je Hristova služba pomirenja. Ona se direktno tiče našeg spasenja i stoga je od ključne važnosti da razumijemo Hristove kvalifikacije, postignuća i učinke u korist palog ljudskog roda. Najprije treba da znamo da je kompletna vjerska služba od pada u grijeh koju definiše i autorizuje Bog – sve aktivnosti,…