Izbor knjiga

Vatikan i masoni

Petrović označava Vatikan kao organizaciju odgovornu za najveća zla na zemlji, kao vladara svijeta i protivnika Izraela, ali uporno objašnjava da su masoni suprostavljena organizacija koja treba da potpadne pod Vatikan u bliskoj budućnosti, slično kao i Amerika. I u tom kontekstu se pominje Izrael, kao država koja nije pod uticajem Vatikana.

Ove i slične Petrovićeve tvrdnje nemaju veze sa realnošću niti imaju pokriće u Bibliji.

Da bi se neko bavio ovom temom nije dovoljno da pročita nekoliko knjiga i da svojom logikom nešto zaključuje, kao da se radi o dječjoj igri u smislu: „Vatikan vlada, masoni su protiv, traje borba između njih, Izrael nije pod kontrolom, Amerika polako potpada pod kontrolom Vatikana zato što tamo i dalje vladaju masoni itd, itd“. Petrović ne poznaje dovoljno ovu problematiku, i priča ono što mu odgovara.

Na osnovu jasnih biblijskih proročanstva, Vatikan ili Rimska crkva pod Sotoninim okriljem vlada svijetom, koristeći sve najznačajnije svjetovne vlasti u ispunjavanju svojih ciljeva. Rimska crkva kontroliše sve bitne organizacije i institucije u svijetu, prije svih masoneriju. Isus je u Bibliji rekao da je Sotona knez ovoga svijeta. Samo pojedinci koji vjeruju u Boga i žive po Njegovim načelima mogu biti suprotstavljeni Sotoni i njegovim silama na zemlji. To znači da su i Vatikan i masonerija pod Sotoninom vlašću, ali iz proročanstava jasno vidimo da je Vatikan ključna sila koja vlada svijetom. Sila „malog roga“ (papstvo) u Bibliji je opisana kao najjača u istoriji koja nema konkurenciju u tom smislu do drugog Hristovog dolaska.

Masonerija je samo jedna od brojnih organizacija u službi Rima, koja okuplja uticajne ljude koji rade na uspostavljanju Novog svjetskog poretka i ujedinjenja pod jednom svjetskom religijom pod kotrolom Rima. Visoki katolički sveštenici su masoni i iluminati (pogledati svjedočenje Alberta Rivere), čak su i pape masoni. Osim toga, istorijski je vrlo lako dokazati da je masonerija samo jedan od Rimskih udova.

Sami masoni ističu da su njihova starija braća bili vitezovi templari, inače organizacija koja je zvanično bila pod kontrolom rimskog pape. Jedna od izjava koja ide u prilog tome je i sljedeća:

„A mi masoni, templare smatramo svojom starijom braćom“, kaže Dragoslav Pavlović, veliki majstor nacionalne lože Srbije. Namjerno potenciramo Pavlovića zato što je iz Srbije, odakle je i Petrović.

Pitanje je koliko je Pavlović zaista upućen u stvarne tajne masonerije, ali ova izjava samo pokazuje da masoni među sobom znaju da su na neki način nasljednici templara ili čuvara drevnih misterija. Poznati okultisti (kao madam Blavatski), takođe, tvrde da masoni koriste rituale Ignjacija Lojole, osnivača katoličkog jezuitskog reda.

I najuticajniji izraelski političari su masoni, što znači da su pod kontrolom Rima. Rim direktno kontroliše Izrael. Formiranje države Izrael, 1948. godine, vođeno je planom koji Rim (Sotona) ima u budućnosti, a to je vladanje svijetom i ujedinjenje svijeta iz Jerusalima, o čemu je govorio i Alberto Rivera u svojim predavanjima (pogledati na Internetu). Jasno je da Izrael nije zaštićen od Arapa zato što je vojno ili finansijski jak, nego zato što moćni satanistički lobi stoji iza Izraela koji im je potreban u njihovim planovima.

Iz jezuitske zakletve znamo da Rim vlada svijetom tako što je infiltriran i kontroliše sve strane u sukobu. Oni prave haos (ratovi, podjele, prevrati, revolucije, demonstracije, sukobi), kad god požele i preko koga god hoće (Palestinci, Izraelci, Sirijci…), da bi napravili „red“ koji žele, a to je konačno ujedinjenje svijeta kada će biti uspostavljen novi svjetski poredak.

Miroljub Petrović ne poznaje problematiku tajnih društava niti dešavanja u svijetu u tom smislu. Osnovno pravilo kada se izučavaju tajna društva i moćne organizacije jeste da treba uzeti u obzir ono što kaže jedan od najvećih masona svih vremena, američki general Albert Pajk u knjizi „Morali i dogma“, koja je bukvar masonerije, a to je da postoji doktrina za javnost i doktrina za izabrane. To je princip Rimske crkve. Za javnost, Rimska crkva je hrišćanska, za izabrane oni su sljedbenici Lucifera koji u njegovo ime i uz njegovu pomoć kontrolišu tokove u svijetu sa jasnim ciljem za budućnost. Zato nikad ne treba donositi zaključke na osnovu spoljnih dešavanja i manifestacija, jer se iza zavjese krije nešto drugo.

To što Izrael ratuje sa Arapima ne znači da i jedni i drugi nijesu dirigovani od istih krugova koje kontroliše Rimska crkva. Upravo Albert Pajk, koji je bio najviši rang masonerije u svoje doba i koji direktno kaže da je bog masona Lucifer, najavio je sljedeće:

„Treći svjetski rat mora se načiniti tako da se iskoriste razlike među političkim cionistima i vođama islamskog svijeta. Rat se mora napraviti tako da islam i cionizam unište jedan drugog. U međuvremenu će druge nacije, podijeljene po ovom pitanju, morati da se bore do potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti. Tada ćemo u svijet pustiti nihiliste i ateiste i napravićemo društvenu kataklizmu koja će svima pokazati efekat apsolutnog ateizma. Onda će svuda građani istrijebiti te uništitelje civilizacije i, žudeći za idealom, pronaći će pravo svjetlo kroz univerzalnu manifestaciju čistog učenja Lucifera. Ova manifestacija će uslijediti poslije uništenja hrišćanstva i ateizma, koji će nestati u isto vrijeme“, pisao je Pajk u svom planu za vladavinu svijetom.

Pajk je bio informisan čovjek i bio je upućen u planove Lucifera i demona. Isto tako, ne znači da će se sve doslovno ispuniti što je Pajk rekao, ali se lijepo uklapa u planove Rima za rat između Arapa i Jevreja kako bi se potom uspostavio red koji će prihvati i jedna i druga strana, a gdje će Rim biti „spasilac“.

Brojna dešavanja na Bliskom Istoku i manipulacije koje dolaze iz Rima, a kojih mnogi Jevreji nijesu ni svjesni (osim njihovih vođa koji su masoni pod kontrolom Rima), služe mnogim zabludjelim ljudima da vjeruju da će se u budućnosti ponovo graditi hram. U okultnim krugovima vjeruju da će se graditi hram. Ali ne Božji hram, nego sotonski hram. Alberto Rivera je u svojim izlaganjima pominjao mogućnost da se u tom hramu mise (katolička služba) održavaju i subotom i nedeljom. I to se lijepo uklapa u planove za povezivanje religija.

Na dolarskoj novčanici prije više decenija je napisano „Iz haosa red“ i „Novi svjetski poredak“. Sotona ima svoj plan i u tome mu služe sile na zemlji, prije svih, Rim. Ostali im se pokoravaju uglavnom se povodeći za politikom i nalozima koje dobijaju preko raznih centara moći, javnih i tajnih. Ista stvar je sa Amerikom. Biblijska proročanstva (Otkrivenje) jasno pokazuju da je Amerika u službi Rima. Rim u potpunosti kontroliše Ameriku koja služi za sprovođenje njihovih planova u svijetu. Dakle, iza svih najvažnijih globalnih američkih aktivnosti stoji Rim, zato što su najuticajniji ljudi u Americi članovi tajnih društava pod kontrolom Rima (masoni, iluminati, malteški vitezovi, lobanja i kosti, itd).

Miroljub Petrović ne poznajući svu ovu problematiku manipuliše različitim informacijama uklapajući ih u scenario koji je on zamislio, a koji nije poduprijet stvarnim činjenicama i Biblijom.

 Za detaljnije informacije o ovim temama pogledati predavanja Tajna iza tajnih društava, kao i knjige Vatikanske ubice i Istina i naše vrijeme.

Sumnjivi heroji Miroljuba Petrovića

Petrović vrlo često, zbog svojih određenih interesa i dodvoravanja srpskim nacionalističkim krugovima veliča ljude kao što su Ratko Mladić, Arkan, Kapetan Dragan, Skenderbeg i slični. Suvišno je objašnjavati da je to potpuno nebiblijski stav, koji čak ne bi prošao test u elementarnom razlikovanju dobra i zla. Pored toga, radi se o osobama koje nemaju dodirnih tačaka sa Bogom osim deklarativno, od kojih su većina sudjelovali u okultnim radnjama, nemoralu i kriminalu. Petrovićevi junaci su po pravilu srpske ili jevrejske nacionalnosti, jer prema njegovom mišljenju, te dvije nacije stoje kao poslednja prepreka silama zla.

Petrović se očito inficirao pseudo junačkim virusom u kontaktu sa ljudima tog profila, i ne želi se toga odreći jer to godi njegovoj nepokorenoj sujeti i imidžu beskompromisnog borca za „Mojsijev koncept“. Kako se sam jednom prilikom izjasnio, volio bi da bude kao pop Milo Jovović i Jošua Navin. Zdravom razumu teško je i zamisliti tu kombinaciju karaktera. Naravno gusle su se savršeno uklopile u taj scenario, iako bi i najvećem laiku bilo jasno da takva poezija sa svojom specifičnom izvedbom samo izaziva i raspiruje ratoborne porive, osvetnički duh, mržnju, podiže adrenalin i tjera slušaoca na „junačka djela“, a u to se svakako ne uklapa Isusovo Jevanđelje.

Petrovićevo viteštvo nedavno je kulminiralo javnim prijetnjama rušenjem holandskih brana kako bi se ta zemlja primorala da oslobodi „srpske heroje“ Karadžića i Mladića. Čak ako ovo shvatimo i kao običnu šalu, moraćemo se složiti da je vrlo neumjesna i nenormalna. Ako razmotrimo njegove izjave po ovom i sličnim pitanjima, lako možemo zaključiti da je on potencijalno opasan čovjek, tempirana bomba koja bi se lako aktivirala u određenim okolnostima koje bi mu išle na ruku za ostvarenje planova.

Ponašanje i plagijatorstvo

Petrović radi ono što nijedan hrišćanin, ili kakav god termin upotrijebili za sljedbenika pravog i jedinog biblijskog Boga, ne bi trebalo da radi. Psuje, vrijeđa, ponižava, osuđuje, koristi vulgarne riječi, svađa se… Takvo ponašanje ne upražnjava samo sa onima koji nemaju nikakvih zamjerki na njegov račun, iako se čak i prema njima ponaša nadmeno i zapovjednički. Takvim ponašanjem on krši sve Božje zapovjesti. Povrh svega, Petrović se ne stavlja u poziciju da mu se pomogne, jer ne želi da čuje da je u zabludi. Kao da ga muči osjećaj krivice koji potiskuje nekom vrstom samoispaštanja i samodovoljnosti. Oni koji prate njegov rad mogu zapaziti da njegova oholost i „nedodirljivost“ iz dana u dan rastu. Na svaku primjedbu vještom retorikom koja ne trpi pogovaranje vodi čitaoce i slušaoce natrag svom konceptu. Tako ljudi koji mu vjeruju ili su skloni podređenosti postaju bukvalno njegovi duhovni i mentalni zarobljenici a on njihov guru.

Moguće da Petrović smatra da sve ovo nije toliko važno ako su ugroženi njegovi interesi, moguće da Petrović ne smatra da je važan odnos sa ljudima onakav kakav je Bog tražio od čovjeka, moguće da on smatra važnijim koliko je predavanja održao, koliko je knjiga objavio, na koliko je televizija bio…

Petroviću nije teško da zbog „viših“ interesa falsifikuje autore određenih djela. Tačno je da to radi, i to prije svega sa knjigama Elen Vajt (fiktivni autori su izvjesni Aleksandar Medvedev, ili u nekim referencama J.K. Black, nepostojeći pisci), a jedan od falsifikata je i knjiga „Moj beg od demona“ – Rodžer Norn. Nije u pitanju nikakav Rodžer Norn već Rože Morno i njegova knjiga „Moj put u svijet natprirodnih sila“ koju je osakatio, kao i video materijal gdje Morno priča o svom iskustvu ulaska u svijet natprirodnog i izbavljenja od demona. Petrović to radi zato što ima potrebu da se distancira od Adventističke crke, jer su u pitanju autori koji su pravi adventisti (koji se izvjesno ne bi složili sa sadašnjim stanjem i učenjem crkve, ali su bili članovi crkve).

Postavlja se pitanje da li je to što Petrović radi biblijski, da li je to laž i prevara, i da li Bog traži da se na ovaj način dolazi do ljudi? Da bismo ovo razumjeli, poslužićemo se jednim slučajem iz Biblije. Događaj se zbio u Kadisu kada je Gospod zapovijedio Mojsiju da on i Aron izgovore pred zborom Izraelaca riječi vjere u Božje čudo nakon čega treba da potekne voda neophodna za ljude koji su se bunili zbog svojeg stanja i stoku (vidi 4. Mojsijeva 20. glava). Međutim, Mojsije je iznerviran zbog stalnih pritužbi izvrijeđao ljude i udario štapom po stijeni. Voda je potekla, ali Gospod je ukorio Mojsija i Arona zbog nevjerstva i što ga nijesu proslavili i kazao im da zbog toga neće odvesti narod u Obećanu zemlju niti je vidjeti. Kao krotak i smjeran čovjek, Mojsije je prihvatio Gospodnju volju i dalje se ponašao shodno tome.

Petrović na svojem sajtu tvrdi da promoviše Mojsijev koncept i da Bog stoji iza te njegove misije. On je javna ličnost i suštinski je uticao i utiče na živote mnogih ljudi koji su ga slušali i gledali. Želimo istaći da što je neko istaknutiji u svijetu, time je njegova odgovornost veća. Nema, dakle, potrebe da citiramo novozavjetne tekstove već se jednostavno služimo primjerom čovjeka čiji koncept navodno promoviše gospodin Petrović. Takođe nema potrebe ni da se pitamo da li naš Stvoritelj i Iskupitelj može staviti svoj pečat na lik i djelo Miroljuba Petrovića. Biblijske i Božje istine su dosledne sebi i usko povezane (vidi Jovan 16:13) tako da je nemoguće raditi u Njegovom djelu miješajući istinu sa lažima ili se ponašajući u očiglednom neskladu sa Njegovim duhom.

Petrovićevi fakulteti

Nakon što je javnosti postao poznat kao „doktor za gejeve“ ili LGBT populaciju, Petrović je, pored fiktivnog Instituta za prirodnu medicinu, počeo sa otvaranjem fiktivnih navodnih fakulteta sa „američkim licencama“, od kojih je najpoznatiji Univerzitet prirodne medicine, čiji je dekan. Za predavače najblaže rečeno sumnjivih i čudnih predmeta angažovane su još sumnjivije ličnosti, između ostalih i protojerej Branislav Peranović, poznat javnosti iz afere u manastiru Crna Reka, gdje je navodno liječio narkomane tukući ih lopatom, da bi nedavno na drugoj privatnoj lokaciji i baveći se istim poslom počinio i ubistvo jednog od svojih štićenika. Tu je i fiktivni Institut odnosno fakultet za nacionalnu istoriju, koji je otvorio u saradnji sa gospodinom Jovanom Deretićem, poznatim po svojim tezama o Srbima kao majci narodima. Ta ustanova će (očekivano) proizvoditi knjige nalik na najsvježije izdanje pod naslovom „Jevrejsko poreklo Srba“.

Petrović adventista?

Tačno je da je Petrović bio adventista. Krstio se 1993. godine i nije tačno da je tamo ulazio da bi izvlačio ljude iz sekte, kako je to jednom prilikom objavio na svom forumu. Krstio se tamo jer je tada vjerovao u to što je radio. Kasnije je zbog neslaganja, svojeglavosti, a vjerovatno ponajviše zbog sujete koja nije podnosila etiketu sektaša „subotara“ napustio tu crkvu.

Petroviću, da bi pokazao da više nije adventista, nije dovoljno da to jednostavno kaže, ili da kaže kako se pokajao što je tamo bio, nego mora da uloži dodatni napor u kritici, pljuvanju, ponižavanju, kompromitaciji adventista, nazivajući ih sektašima i još govori neistinu da se tamo krstio kako bi navodno ljude izvlačio iz sekte. Ovdje se jasno vidi njegova potreba za podizanjem sopstvenog rejtinga među ciljanom grupom svojih potencijalnih sledbenika po principu „moram da ponizim drugoga kako bih se sam uzvisio“.

Bez obzira na sve to, na Petrovićevom sajtu većina autora knjiga i video materjala su upravo adventisti. Brojni seminari, kursevi i predavanja koje je Petrović pohađao i držao bili su kod adventista, bolje reći u najvećoj mjeri.

Pravoslavac?

Nije tačno da je Petrović pravoslavac. Već smo napisali šta Petrović vjeruje kada su u pitanju njegova religijska uvjerenja. Petrović ima potrebu da se zbog „viših interesa“ dodvori pravoslavcima i onda manipuliše sa njima, iako su ga mnogi već razotkrili.

Preferiranje pravoslavne crkve u odnosu na katoličku u nekim manje bitnim segmentima moglo bi se pravdati, međutim, ostaje činjenica da se doktrinarno radi o istoj crkvi koja je bila pod istim (nebiblijskim) krovom do tzv. „velike šizme“ odnosno političke podjele i pretenzija „Hristovog zamjenika“ u Rimu. Ne može se u isto vrijeme biti vjeran biblijskom Bogu i promovisati pravoslavno sveštenstvo samo zbog izjave da je papstvo „svejeres“ ili zato što bi neki pravoslavni sveštenici ratovali na istoj strani s njim. I jednima i drugima je potrebno pokajanje i obraćenje, a hvale i podrška samo ih utvrđuju na putu pobune protiv Boga.

Jevrejin?

Nije tačno da je Petrović Jevrejin. Ukoliko se uzme ono što stvarno jesu Jevreji, Petrović nema veze sa tom religijom ni u jednom smislu, bez obzira na njegova „miško-maus“ objašnjenja o tome ko se smatra Jevrejinom. Ovo posebno postaje tragikomično kad shvatimo da Petrović zapravo negira i ismijava pojam duhovnog Izraela.

Nepouzdan

Ukoliko se Petrović krstio kod pravoslavaca, kod adventista, i još kaže sada da je Jevrejin, kako on zna i kako oni koji ga slušaju znaju da je u pravu kada nešto priča? Pošto je mijenjao crkve i vjere, kako oni koji ga slušaju znaju da ponovo nešto neće mijenjati zbog svojih zabluda koje su sve veće?

Zaključak je da Petrović nije pouzdana ličnost, s obzirom na toliko neistina koje iznosi. Sa teološke tačke gledišta, najopasnije njegove zablude su priča o obnovi teokratskog Izraela i hramske službe. On ide toliko daleko da slične projekcije pravi i sa državom Srbijom, iako takve stavove iznosi zbog lokalnih interesa.

Svi oni koji se nalaze pod direktnim ili indirektnim uticajem Miroljuba Petrovića treba da uzmu u obzir činjenice iznijete u ovom članku. Ovdje se nećemo baviti primjerima njegove manipulacije i iskorištavanja određenih osoba, jer bi time povrijedili Petrovićevu privatnost, iako bi sa biblijskog stanovišta imali pravo i to da uradimo.

Na kraju, još jednom treba naglasiti sve ono dobro što je Petrović radio tokom svog djelovanja, jer nije cilj da bude osuđen ili se kompromituje nego da se promijeni i izađe iz zabluda, čime bi na najbolji način pomogao onima koji ga slušaju ili mu vjeruju da izađu iz svojih zabluda. Veliki cilj koji svi trebamo imati na umu je što veći broj istinski obraćenih ljudi Bogu, a time i spasenih za vječnost. Tim načelom smo se rukovodili u sastavljanju i objavi ovog članka.

Institut za religijska istraživanja, novembar 2012.

Print Friendly, PDF & Email

70 odgovora na Istina o Miroljubu Petroviću (nastavak)

 • Emilija kaže:

  “Odvojiste se od Hrista vi koji sebe zakonom opravdavate i od blagodati otpadoste”
  Gal:5:4

 • mauricio kaže:

  Božji blagoslov,po mojem skromnom mišljenju g.Petrović je vrlo zanimljiva osoba ,naročito za početnike u vjeri jer ima u sebi izraženu karizmu prezentacije Svetog Pisma i povijesti židovskog naroda.No usudim se reći kada čovijek malo uzraste u Gospodu onda se neminovno pruža zaključak da je g.Petrović iz neznam kojeg razloga prezentirao doslovni Izrael u vremenu “posljetka”,ne navodeći ni jedan tračak svijetla o “duhovnom”Izraelu,tj.svih onih koji potiću od Abrahamove vjere.Ovo je jedan segment koji je u svojim predavanjima,na pogrešan način interpretirao malom čovjeku željnom Istine.

 • dejan p. kaže:

  Miroljub je razlog zbog kog sam poceo da citam Bibliju i posvetio se religiji,ali kao sto je ovde u clanku napisano Miroljub je pogresno protumacio neka Biblijska prorocanstva i takvo tumacenje preti da mnoge ljude odvede na pogresan put. Istinu treba razotkriti i pomoliti se za sve ljude i za Miroljuba koji je skrenuo sa puta. A sto se tice pravoslavlja to je ista religija kao i katolicka,jedni se mole ikonama(idolopoklonstvo) i svecima(krsenje prve bozije zapovesti),a drugi se mole bogorodici(prva bozija zapovest). Zato ako verujes u Boga Bibliju u ruke i trazi od Boga mudrost da razumes njegovu rec. U zdravlje ljudi i nek nam Bog da mudrost da razumemo ovu temu.

 • VITEZ KOJA kaže:

  NORMALNO JE DA GA OSUDJUJETE KAD JE COVEK POSEBAN A DOBRO SE ZNA KAKO PROLAZE POSEBNE OSOBE…NEKA GA BOG CUVA…

  • PavleS kaže:

   Štaviše jedinstven. Još se nije čulo u svijetu da neko proizvodi doktore za jedan dan. Bolje požuri sa upisom na neki od njegovih fakulteta dok država ne shvati koliko je poseban.

 • Predrag kaže:

  Evo, ja, ovde dodjoh, slucajno… Ali kad sam poceo da citam, pomislih, da je ovo PRAVO mesto za mene…
  Vidite ovako, ja sam decko, koji je sa svojih 15-16 god poceo “da ne veruje u Boga”…
  Poticem iz siromasne, seljacke porodice, koja nije mogla da me salje nigde specijalno, da dopunjavam svoje znanje, ili veru… Za svojih 26 godina, nisam otisao dalje od nase nam drage, KOMUNISTICKE DRZAVE…
  Vidim ovde ljudi pricaju o veri…idealima…svestenicima… Crkvi…
  A ja sa 15-16 god mislio da je to samo prazna prica… Rek’o: Kakav Bog, nema meni ni zasluge, a ni kazne dok nesto dobro (lose) ne uradim…
  I, jos te noci, udarise me kola…a bio sam pijan… na velikom bulevaru, kad nikog nigde nema…Moje misljenje je da je i sam vozac bio pijan… pa sam tako nastavio, i te veceri, i u toku daljeg odrastanja, da verujem, da smo ja i vozac krivi… Ako nista drugo, razumom sam mnogo toga uspeo objasniti… ALi… jednog dana… mene moja draga nasravnica, G. Teofilovic, “natera” da procitam (a dugo nista ozbiljno citao nisam , pre toga) “Zlocin i KAZNU”… od Fjodora… i covek me odusevi… cak, do te mere, da sam i sam resio da odem u Crkvu… Da vidim da li Bog i za mene ima “lek”…Rekoh sebi da cu kada odem, pitati svestenika da li mi on moze objasniti stvari na koje JA nemam odgovor…
  I krenuh…Pritom, zaboravio sam da pomenem da sam krsten u Crkvi Sv. Djordja, na staroj Bezaniji, jos sa nekih 5-6 god… Rekoh sebi, sada ce pop da me istera, kad mu postavim sva pitanja koja zelim… Ili ce mi dati SVE odgovore na pitanja koja me dugo muce… Ja krenem, dodjem…i vidim… Crkva zatvorena… Kao MAXI…
  Nista, ja odlucim da ne budem lenj…i da odem drugi put… Jer ZELIM odgovore…
  Ja krenem i drugi put…posle par meseci… i ko “za djavola” dodjem u 10 do 8 (20h)…
  Zena mi ispred nosa zatvara vrata hrama…i kaze “ne radimo vise”…bas kao u MAXI-ju…
  E sad… sva ova prica… je besmislena… ako covek ne shvati da i u toj Crkvi rade gresnici, kao sto sam i sam… medjutim…posle nekog razmisljanja, dodjem do zakljucka, da su to MNOGO veci gresnici od mene… a zasto…?
  Pa, evo ovako…i oni su ljudi… Medjutim, ONI IDU U SKOLE I UZIMAJU PARE da bi ljudima davali nadu…u koju ni sami ne veruju…
  A ja… ja sam samo gresnik, koji ima pitanja…i trazi odgovore… i tako ja nadjem Boga…u tome da su ljudi gresni, a samo je jedno savrsenstvo… koje u praksi ne postoji… mi biramo jel idemo ka savrsenstvu…ili cemo da verujemo drugim gresnicima, da nas vode… i tako ja nastavim da “bauljam” ovim svetom gde GRESNICI VLADAJU.. i ista pitanja imam i dalje… cemu sve ovo…???
  I onda naletim na ovaj sajt, gde gresni sude gresnome, a pritom o ISTINI PRICAJU… pa me samo zanimalo, sta bi gresnici za mene rekli, nakon ovog teksta…? ima li mi spasa…? i gde da ga trazim…? a sto se Boga tice, ja ga nadjoh u pravednoj NEPRAVDI… pravednoj, jer nam je receno da ne ocekujemo pravdu od ljudi…a NEPRAVEDNOJ, jer, jedino na KRAJu, mozemo znati da li smo bili PRAVI…
  medjutim, ja bih BAS VOLEO da cujem sta ce gresni, za mene reci, kad coveka ovako nacrnise, a o istini pricaju…

  • PavleS kaže:

   Eto i mi, baš kao i ti, zaključismo da MNOGO veći grešnik od nas izigrava malog Mojsija u Srbiji i dovodi ljude u teške zablude pa riješismo da to istjeramo na čistac. Ima tu na sajtu i drugih stvari pa razgledaj malo.

 • ZdravkoV kaže:

  Za opširnije komentare o ovoj temi otvorena je diskusija na forumu, na stranici koja se bavi djelovanjem Miroljuba Petrovića, i stoga molimo sve zainteresovane da se tamo uključe kako ne bi smo ovdje pravili dugačke stranice sa dugačkim komentarima. Forum je najbolje mjesto za to. S tim u vezi na forumu je postavljen najnoviji komentar osobe koja se predstavila kao Aleksandar Pandurević.

 • Aleksandar Pandurevic kaže:

  Pomaze Bog braco i sestre, svako dobro vam zelim. Kao prvo kad govorimo o gospodinu petrovicu zamolio bih sve one koji ga slusaju i slede da procitaju nesto o adventistima, mozete i na ovom linku http:….
  Kada ste ovo ucinili zapitajte se da li je on advdntista ili ne i sta se krije iza price o moralu i zdravom zivotu… Gospodin Petrovic nema nikakve veze sa pravoslavljem jer odbacuje jer javno odbacuje svete oce, evharistiju, ikone, Vaseljenske sabore, ruzno govori o presvetoj Bogorodici,i td. sto su veoma vazne stvari za pravoslavni svet.Pored toga on ubedjuje druge ljude pravoslavne vere da sve to urade kao i on, a naravno da nikom od njih nije palo na pamet da se obrate bilo kome iz SPC za bilo sta sto ih zanima. Zamolio bih sve pravoslavce da dobro rszmisle kako gore u tekstu pise “sta se krije iza zavese”, ni oni koji su pisali ovaj tekst se nigde nisu izjasnili o veri, a neodoljivo mi lice na Jehovine svedoke, oprostite ako gresim. Zato pamet u glavu ne dajte da vas neko odvoji od pravoslavlja (govorim pravoslavcima) i namece nrku svoju crkvu pod bilo kojim izgovorom, za sve sto vam treba obratite se ljudima iz SPC.Hvala vam na strpljenju i sve van najbolje od Boga zelim.

  • ZdravkoV kaže:

   Miroljuba sam poznavao godinama i on nije adventista (bio je nekada jedno vrijeme), ali nije ni pravoslavac. Voli da manipuliše oko tih stvari jer njegovoj sujeti odgovara da ima podržavaoce ili sljedbenike, dok mu nije bitno šta Bog misli o svemu tome. Za razliku od Miroljuba mi ovdje ne pravimo bilo kakve kompromise sa bilo kime i bilo čime.

   Ovdje na ovom sajtu se promoviše Biblijska vjera, a šta mislimo o crkvama pogledajte na sajtu odjeljke Paganizam i Crkve i vjerujem da će te se tu pronaći.
   Kada već pominjete pravoslavlje, sa Biblijskog aspekta, to je klasičan paganizam koji mogu da slijede samo oni koji ne čitaju Bibliju i koje ne zanima stvarna istina o Bogu, Hristu i drugim životnim pitanjima, nego ih zanima tradicija, ugled, šta će ljudi da kažu o njima, upražnjavanje besmislenih rituala itd itd.

   PS: Obrisao sam link koji ste dali jer nemamo namjeru da promovišemo besmislice.

 • PERICA kaže:

  Svi vi koji komentarisete i kritikujete Miroljuba, mislite da ste jako pametni.Istrazujete religiju,citate Bibliju, razumete je! Daj boze da znate kako vam se pradeda zvao.Daj boze da znate ko ste uopse i sta ste.Saznajte prvo ko su vam bili preci ,pa onda vidite da li ste uopste vi ti koji treba da komentarisu bilo sta o bilo kome. Nadam se da bar to znate,da vase misljenje nema nikakvu tezinu i da ste vi samo prah koji ne moze ni da utruni oko stvoritelja o kome mislite da znate toliko.Pogledajte gde je vasa porodica,gde je vasa supruga,gde su vam deca u momentu kad se pravite pameti ,pa cete videti da bas i niste tako pametni kao sto mislite. Ako uopste i budete mogli da shvatite gde se i u kakvoj duhovnoj bedi nalazite. ISTRAZUJTE SEBE I VASU PORODICU,TO VAM JE MNOGO PAMETNIJE OD ISTRAZIVANJA BIBLIJE I RELIGIJE KOJU NIKAD NIKO NIJE RAZUMEO, NITI CE!!!!!!!!!

  • ZdravkoV kaže:

   Mi se ovdje ne bavimo istraživanjem rodoslova, nego istraživanjem Biblije.
   Ko su nam bili preci? Pa ako hoćeš, svi imamo iste pretke. Svi smo od Adama, ili od Noja… Šta hoću ovim da kažem? Da je ta priča o precima i slično besmislica koja nema bilo kakve veze sa Biblijom.
   U Isusu Hristu nema više ni Jevrejina, ni Grka, ni roba ni slobodnjaka… To je Biblijski stav.
   Prema Bibliji, svi ljudi imaju isti status pred Bogom prije nego što prihvate Hrista. Kakav je to status? Ljudi su grešnici koji su osuđeni na smrt i koji se ne mogu sami od sebe popraviti niti bilo šta uraditi sopstvenim djelima što bi ih moglo opravdati pred Bogom. Prihvatenjem Hrista taj status se mijenja. Čovjek postaje Božje dijete i sve ostalo što sa time ide. Dakle, mi se ovdje time bavimo, a svi oni koji se bave precima, junacima i slično samo pokazuju da im Biblija nije bliska tema.

   Što se tiče porodica i supruga i djece, bolje bi bilo da to pogledaš kod ovih koji vole da se bave junacima i precima.

   Izvoli ako imaš neki argument da ovdje na ovom sajtu ima nešto pogrešno pa da o tome razgovaramo.

   • Vanja kaže:

    ВањаРС
    Истражујете кнјигу која још увијек трпи фалсификовање? Уздравље јунаци.
    Ноје је од Адама, Ми смо од Ноје. Библија помиње ДВА Адамова сина од којих је један убио другод. Убица је потом напустио родитеље, отишао у далеки свијет и тамо негдје се оженио?!?!
    Бог је човјеку дао слободну вољу тако да ова твоја теза да ми ништа не можемо урадити је глупост.
    Гледајући један од видеа човјека којег оспораваш запитах се; ако је Бог кроз Мојсија ослободио СВОЈ народ од ропства, ко су онда били Египћани који су недуго послије изумрли? Ванземаљци, сатанисти, …? Све те велике цивилизације које су градиле те “објекте” за које савремена наука нема одговор како, су нестајале. Зашто?

 • petar kaže:

  A ko je vlasnik ovog Sajta ? Pre svega ko ste vi da pljujete druge , gde ste bili pre dosta godina sa idejama I resenjima kao sto je Petrovic iznosio godinama pre nego sto ste vi jos citali casopise trece oko ? pre svega vi ovde sto komentarisete niste kompetentni za bilo sta , pitam se koliki vam je iq? pitam se koju titulu nosite? pitam se cime se bavite u zivotu? Niko danas nije savrsen ni vi ni on , gledajte bolje vase greske I bolje vam bilo da zivite malo pozitivnije I kulturnije! Vi pravite plagijate I kopirate njega cak u 50% tematike , ukrali od njega I cak postavili njegove radove..,
  svaki komentar je ovde suvisan !

  • ZdravkoV kaže:

   Ne postoji vlasnik sajta. Ovaj sajt je zvanična prezentacija Instituta za religijska istraživanja, organizacije koja se bavi promocijom Biblijske vjere.

   Pošto mnogo postavljate pitanja sebi (pitam se, pitam se…), onda se pitajte da li je istina to što piše u ovom članku i malo to analizirajte.

   Na sajtu smo stavili sve ono što mislimo da je dobro, pa i Miroljubova predavanja. S obzirom da je on regionu ranije bio uticajan po pitanju kreacionizma, povezivanja nauke i Biblije itd itd, i bilo je dosta ljudi koji su mu vjerovali, morali smo zbog tih ljudi napisati sve ovo kako bi im olakšali posao razotkrivanja manipulacija kojima se Miroljub bavi. Takođe, ponadali smo se da će to uticati na Miroljuba da i on preispita svoje postupke. O tome se radi.
   Na isti način postoji obilje materjala na sajtu o prevarama i manipulacijama koje dolaze iz još opasnijih kuhinja nego što je Miroljubova.

 • Srki kaže:

  I OVA TEMA RUSI MIROLJUBOV DISPENZACIONALIZAM I NEISTINE KOJE PROPOVEDA PO TOM PITANJU:

  http://biblija.serbianforum.info/t56-ko-su-12-plemena-izrailjevih-iz-otrkivenja-jovanovog-koji-su-i-144000-spasenih

 • Srki kaže:
 • Саша kaže:

  Нисам нешто дубље проматрао Мирољубове књиге и не бих смео да потпишем то што он прича али по снимцима могу рећи да ми се поједине идеје заиста допадају…време ће показати

 • Dejan kaže:

  Ja sigurno nisam Miroljub kao sto pricate da se predstavlja pod laznim imenima. Ja sam uz pomoc njegovih predavanja poceo ako nista drugo malo zdravije da zivim i da se trudim da budem bolji koliko je god to moguce. Zahvaljujuci najgorem, prevarantu, obmanjivacu i kako god ga nazivali. Imam jedno pitanje za sve vas koji kritikuju rad Miroljuba Petrovica. Na koji nacin vi sirite Boziju rec? Sta ste u zivotu uradili da neko postane bolji covek?

  • PavleS kaže:

   Ne može se Božja Riječ širiti poluistinama. Petrović je stekao popularnost upravo kad je počeo da flertuje sa svim i svačim. U redu je što su Miroljubova predavanja poslušila da ti (i mnogi drugi) postanu bolji ljudi, ali tvoja dužnost pred Bogom je prihvatanje cijele istine i odbacivanje laži. Što se nas tiče mi radimo upravo po tom principu, što nas istovremeno obavezuje da ukažemo na zablude dotičnog gospodina doktora.

  • Nikola kaže:

   Ljudi – pre svega treba da se oslanjate na Sveto Pismo. Ljudi koji su na ovom sajtu izneli zaista mnogo toga, zaista su mnogo i uradili. To nemozete da osporavate… Jer svakako, nesto su uradili i rade, i cak sta vise, rade upravo u skladu sa Svetim Pismom. Oni nikog ne osudjuju, vec “ukazuju i usmeravaju” ne upucene i sve druge ljude na istinu. I ja sam u pocetku upravo od Miroljuba naucio mnogo toga, ali zatim sam, i od ovih ljudi sa ovog sajta, naucio jos vise. Zapamtite samo ovo: Da ovde niko nikog ne osudjuje, nema ni govora o tome. Sve se lepo i kulturno objasnjava… Sve mozete da proveravate, to vam niko ne brani, al dok ne proverite i ne uverite se nemojte ni vi da napadate njih. Tj da sumnjate u njihov rad. Eto, ja sam postao jos bolji covek zahvaljujuci ovom sajtu, tako da uradili su nesto i to treba da se ceni i postuje. A sigurno da ima i jos drugih ljudi koji su takodje zahvaljujuci ovom sajtu to postali. Svako dobro.

   • Nikola kaže:

    Takodje, svi dobro znate i sami ukoliko ste vec gledali i slusali mnoga predavanja gospodina Miroljuba, da cesto ljude naziva budalama, invalidima, i sl… Cilj ovoga sto sam sad rekao, nije osuda, vec skretanje paznje na to da, to nije Hristovo ucenje! nazivati tako bilo koga, pa cak i u sali, a kamoli kad su u pitanju ovako ozbljne teme. Bez obzira na sve to, ja tom coveku zelim sve najbolje kao i ovi ljudi, i svako dobro.

    “Čuli ste da je rečeno starima: “Ne ubij”, a ko ubije biće kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga biti kriv sudu. Ako ko kaže bratu svome “raka”, biće kriv sinedrionu. Ako ko kaže “budalo”, zaslužiće pakao ognjeni. Ako dakle prinosiš dar svoj na žrtvenik i onde se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi onde svoj dar pred žrtvenikom, i idi prvo izmiri se sa bratom svojim, pa tada dođi i prinesi dar svoj.” (Mt. 5,21-24)

 • Darius kaže:

  Kao da sam čitao tekst Miroljuba Petrovića. Boriti se protiv Miroljuba Miroljupski je isto što i boriti se protiv zla zlom, o čemu se izmedju ostalog govori u tekstu. Ovoliko ocrniti čoveka, a koristiti se njegovom metodologijom je strašno. Hrišćanin koji bi odgledao njegova predavanja pre bi se pomolio za njega nego ga ovako oblatio.

 • Zeka kaže:

  Navodite da “još jednom treba naglasiti sve ono dobro što je Petrović radio tokom svog djelovanja”, jer “nije cilj da on bude osudjen ili iskompromitovan”. Ako neko u svom radu koristi poluistinu, kako ste sami s pravom utvrdili, ne bi trebalo takvog pohvaliti za bilo sta dobro. Jer, i to dobro, pod takvim poluistinitim gradivnim materijalom koji sledi posle tog dobrog, postaje zlo. Prepuna je faktografija zla onih kojima su pohvalili “sve ono dobro” sto su u nekom trenutku ili u pojedinom slucaju pokazali, a u sveukupnom ucinku ponistili celokupnim delom koje je – zlo.

  Uz silne titule i nazive koje ovaj prevarant dodeljuje samom sebi, uvek bi trebalo staviti predlozak “nadri-“, jer bi tako na pravi nacin bila predstavljena svaka njegova rec ili predavanje. Nikako mu ne treba pridavati osobine coveka sa “harizmom”. Njegova pojava i delatnost suvise su minorni, a njegovi sledbenici malobrojni i problematicni po sebi, da bi se njegov rad proglasavao visokoparnim pojmom “harizmaticnosti”. Ako mu priznajete harizmu, onda se cini kao i da sami osecate neku vrstu privlacenja prema njegovoj licnosti i opskurnoj aktivnosti.

  U svakom slucaju, zahvalan sam sto ovim tekstom raskrinkavate i ipak kompromitujete jednu pojavu koristoljublja medju sve brojnijiim laznim “strucnjacima” i “prorocima” koji sebi dozvolise da dele neuke i stetne lekcije narodu. Hvala.

  • pavles kaže:

   Nesporan je Petrovićev uticaj, ne možete ni zamisliti koliko ima ljudi koji su prihvatili njegovu priču i način razmišljanja. Pošto je jako malo ljudi koji uopšte nešto kvalitetnije rade na polju religije, to je umnogostručilo efekte njegove pojave.

 • Ilija Spasojevic kaže:

  Miroljub je veoma opasan i perfidan covek. Stalno se izjasnjava kao Pravoslavac. Odlazio je na skupove pokreta Dveri, fotografisao se sa pravoslavnim svestenicima. A covek je bivsi adventista, intimno sebe naziva mesijanskim hriscaninom. A da ne kazem samo koliko huli, vredja postovanje Svetitelja, Bogorodice. Jednostavno izopacen covek.

  • pavles kaže:

   Jedan od njegovih problema je lažno izjašnjavanje. Što se tiče svetitelja i bogorodice, radi se o nasleđu ekumenske religije nastale u doba cara Konstantina i kasnije kroz srednji vijek, kada su putem kompromisa imena lokalnih “bogova” (demona) zamijenjena imenima biblijskih ličnosti ili znamenitih ljudi iz istorije crkve. To nema nikakve veze sa izvornom biblijskom vjerom i direktno je suprotstvaljeno Božjem Zakonu i Planu spasenja.

 • KO JE TAJ MIROLJUB? ako zeli otvorenu debatu taj MIROLJIUB i JA samo na temelju Biblije. Bilo koju temu da vidimo ko poucava Bibliju a ko naucava lazne babilonske nauke. Da li ce prihvatati izazov? cekam na Odgovor

 • Vuk kaže:

  > Ovdje se nećemo baviti primjerima njegove manipulacije i iskorištavanja određenih osoba, jer bi time povrijedili Petrovićevu privatnost,

  Postujem vas rad i cijenim energiju kojoj pokusavate da svim ljudima realno predstavite stvari (religijske, svetovne itd.) u skladu sa informacijama kojim raspolazete.

  Ali, vezano za ovu izjavu nije mi jasno zasto ne napravite poseban dokument ili temu o “manipulacijama i iskoristavanju odredjenih osoba” – sto je mozda najvaznija stvar u cijeloj prici (po rodovima se ljudi poznaju i duzni smo da objelodanimo te stvari) kako za ljude koji su “pod njegovim uticajem” i smatraju ga za “moralnu gormadu”, tako i za one koji tek treba da upoznaju dijelo doticnog.

  Ovako mi se cini licjemjernim da neke stvari precutite i pravdate time da “stitite privatnost” a ta privatnost je narusena samim tim sto ste iznijeli uopstene optuzbe o pocinjenim mahinacijama, manipulacijama – a i iznosenjem informacija o njegovom clanstvu i aktivnoscu u Adventistickoj crkvi.

  Ja bi volio da cujem te informacije, jer upoznat sam sa radom MP a i posjecujem vas sajt dugi niz godina – pa bi samim tim volio da “po rodovima”, sa konkretnim primjerima (kao i vecina ljudi), cjenim ljude.

  > iako bi sa biblijskog stanovišta imali pravo i to da uradimo.

  Ne da imate pravo, imate i obavezu! Kada ste vec odlucili da se dotaknete ove teme bio bi red da to uradite – jer ja sam prilicno zbunjen. Iako ste i ovde iznijeli dosta stvari, ali su one prilicno nedorecene i uopstene za neki ozbiljniji sud.

  > Takođe se nećemo baviti ni njegovim porodičnim životom koji ni izbliza nije u skladu sa onim što nameće ili sugeriše svojim sledbenicima.

  E mozda je ovo jedina stavka “njegove privatnosti” za koju moze da se prica o “povredi privatnosti” – jer sam siguran da niko ne moze sa sigurnoscu znati odnose u njegovoj familiji (osim ako nije njen clan) – pa zato mi se cini da je nezahvalno donositi zakljucke o njemu i njegovoj porodici na osnovu nekih prica “rekla-kazala”.

  Medjutim, za sve ostalo, kao sto sam i napisao duzni ste da iznesete ukoliko se vec na ovom sajtu bavimo Biblijom, Istinom i uticaju MP na odredjene ljude.

  Svako dobro

  • pavles kaže:

   Ovo što smo iznijeli sasvim je dovoljno. Za privatne stvari ako mu kad dopre do viteškog mozga treba sam da se izvini.

   • Vuk kaže:

    Ne kazem da nije dovoljno, ali sto se tice iskoristavanja drugih osoba, ukoliko te obmane idu na teret teoloskih ucenja – to nije “nista strasno” jer svako od nas svjesno ili nesvjesno uci druge nesto sto nije istina (a cesto puta je sam ubjedjen da jeste). Tu su po meni krivlji ljudi sa druge strane, koji su povodljivi, neobrazovani i ocekuju instant odgovore – a sami ne zele da “zagriju stolicu” i istraze za sebe ono sto ih zanima.

    Ukoliko postoje neki konkretni primjeri konkretnih prevara i iskoristavanja, u smislu novca, resursa itd. to je vec druga prica!

    • pavles kaže:

     Moglo bi mu se i to desiti jer prosto vuče za jezik koliko je kvaran u nastojanju da po svaku cijenu očuva svoju reputaciju.

 • milan brčko kaže:

  Svaka čast za ovaj tekst o gospodinu Petroviću. Amen na sve što ste napisali. Neka vas Gospod blagoslovi.

 • Teo Majkus kaže:

  Miro, ti si predobar da bi te religiozni ljudi shvatili, za mene si perfectan i univerzalan. Tvoja spiritualnost odgovara svakom ko voli istinu. Jasno je sve sto se tice kapitalistickog skolovanja. Ja zalim da nema vise takvih kao sto si ti. Inace ja volim sve zvizdace koji riskiraju svoj zivot zato sto govore istinu. Takoder je Aleksic hrabra licnost u Srbiji, al sta on moze sam protiv Cabale.

 • Teo Majkus kaže:

  Nemogu reci nista losega o Miroljubu, mogu reci da ne poznam bolje informiranog covjeka. On ne moze biti shvacen religiozno, nego spiritualno. Ko vlada svetom je perfektno objasnjeno. Ja sam vjernik ali ne pripadam nikakvoj religiji. Jedino covjek kao Miroljub moze ujediniti sve vjernike. Nisam primijetio nista lazno, ljudi trebaju otkriti istinu o ko vlada svetom, dok nije prekasno. Jako dobro je opisao moderno ropstvo. Hvala ti Ljubo.

  • pavles kaže:

   Kad budete bolje poznavali teologiju, saznaćete koji su Miroljubovi problemi. Vjere se ne mogu ujediniti jer su u otpadu, mogu samo pobožni ljudi koji teže istini i pravdi.

 • vsozavtr@hotmail.com kaže:

  Ja sam Katolik i slusao sam puno puta Miroljuba P. i mogu reci da ima dosta interesantnih emisija i dosta dobrih prijedloga o boljem zdravlju, zivotu i vjeri i pronasao sam mnogo tih stvari o kojima je govorio i na engleskom jeziku, dosta su slicne i on inace iznosi dosta istine u svojim predavanjima, a i sam naglasava da se njemu slijepo nevjeruje nego da svako uzme Bibliju i proucava. Ima naravno i nekih gresaka, ali svi ljudi grijese i tako ce uvijek i biti i uvijek ce neko nekoga ispravljati i dopunjavati….sve u svemu ja smatram njegova predavanja korisnim jer od njegova predavanja te ne navode na zlo, nego naprotiv mozes postati boljim… Mir sa svima vama…

 • Mr. Bjeli kaže:

  Prvi put sam video predavanja Miroljuba na vasem sajtu pre par godina i od toga dana ja sa drugi covek.Ziveo sam porocno i razvratno,isao ka propasti a onda svetlo na kraju tunela, Miroljub.Postao sam religiozan, citam bibliju zivim u prirodi i osecam se kao ponovo rodjen.Da nije bilo njega a i da nije bilo vaseg sajta, mozda bih vec bio u nekoj rupi.Stoga mi nije jasno kako mozete rec da kazete za tako velikog coveka koji je spasao mene i ko zna jos koliko ljudi.A to sto potencira stari zavet ima i pravo nego je nama gresnicima tesko da postujemo te zakone i zato nas i Bog kaznjava.Samo mi recite jedno, kada bi citav svet slusao Miroljuba Petrovica da li bi svet bio bolji i da li bi ikada propao?

  • pavles kaže:

   Pozdrav i hvala na javljanju.
   Bog može da iskoristi različite načine dovođenja ljudi u poznanje istine, što i tvoj slučaj potvrđuje. Zapravo svaki čovjek biva osvjedočen, a razliku pravi naša spremnost da prihvatimo istinu. To što se Bog posluži nekim da nas prizove mudrosti i spasenju, nikako ne znači da tu osobu treba idealizovati. Miroljub Petrović je svojim radom zaista mnogima pomogao. Međutim, zbog njegovih očiglednih problema i stranputica, naša dužnost je bila napisati ova dva vezana članka kako bismo upozorili ljude da izbjegnu te zamke. Ne treba svijet da sluša Miroljuba, već jasnu Božju Riječ. Naravno da biblijska religija zahtijeva najveći mogući stepen moralnosti i vrline, i Petrović je puno učinio da ljudi shvate razliku između takve religije i lažiranih religija različitih crkava. Kako budeš napredovao sam ćeš sve razumjeti.

   • Nikola kaže:

    Svaka cast Pavle, upravo ovako i sam mislim… I ja sam prvo nekako, naisao na predavanja gospodina Miroljuba Petrovica, i kad sam skoro sva njegova predavanja odgledao, neka i po 5,6 puta, neka manje a neka i vise… Opet, nesto mi nije dalo mira, i teralo me je da i dalje trazim, proveravam, itd… I onda zatim, posle svega toga, na kraju naidjem i na ovaj vas sajt kao sto sam rekao… I tek ovde sam se zadrzao i vise ne trazim nigde nista. Citam Sveto Pismo i sve ovo sto ste vi postavili, i nadam se da ce vas sajt ostati jos jako dugo vremena aktivan. Al kao da sam znao da me je sam Bog naveo na sve ovo. Secam se, da sam razmisljao o svemu i sebi rekao upravo to, da me je sam Bog uputio tako sto se posluzio odredjenim ljudima, metodama i sl… I sve to je pocelo kad mi je bio najgori period u zivotu, kad mi bukvalno nije bilo uopste do zivota. Hvala Bogu za sve sto cini, kroz razne ljude i razne nacine. I hvala svim dobrim ljudima. Sad i sam sirim sve ovo i govorim drugima. Jos jednom, pozdrav i da da Bog, da se sto vise ljudi osvedoci.

 • srki kaže:

  Diskutant kazak se obraca Mikiju:

  kazak
  Odgovorio 27.01.2013 23:29
  Pristupio/la: 22.02.2012 11:45

  Kazak Miroljubu Petrovicu:

  Moram da dam komentar i odam ti priznanje za energiju, trud i strpljenje koje ulažeš za ova najbanalnija pitanja sa kojim te obasipaju “neinformisani” “duhovno lenji” hrišćani “pravoslavci” i ostali duhovni invalidi Smile Ponekad dok čitam tvoje komentare ne znam da li da plačem ili se smejem. Ali bez obzira na njih, prirastao si mi za srce sa onom branom u Holandiji, i sutra ti prebacujem desetak na konto.

  http://www.creation6days.com/diskusi…rowstart=25840

  U tom grmu leži zec…

 • kimiig kaže:

  Uz svo duzno postovanje, htio bi samo da kazem da je danas na nasim prostorima jako malo ljudi koji se bore da Bozija rijec dopre do ljudi. Zbog toga smatram da je nedopustivo da se ljudi koji za sebe kazu da su na Bozijoj strani medjusobno napadaju. Iako i ja licno zamjeram neke stvari Miroljubu ali kad se uzme u obzir ono sto je on uradio i kolicinu materijala koju je postavio na svoj sajt i broj ljudi koji je preko njega dosao do obracenja, sve zamjerke padaju u vodu. Miroljub nudi svoje vidjenje stvari i on to kaze. Ako se neko ne slaze sa tim, ja mislim da treba da ponudi alternativu prije nego pocne da kritikuje. Mi smo u ratu protiv mocnog neprijatelja i treba da zbijamo redove a ne da se svadjamo i dijelimo.

  • pavles kaže:

   Oštećena istina – kilava obraćenja, tako to ide na žalost. Pratim njegov rad, ali nijesam još zapazio neku osobu za koju bih mogao reći “E ovaj/ova je stvarno obraćen/a.”
   Ne može Miroljub da ima svoje viđenje, nego treba sve što uči i radi da uskladi sa Božjim planom i otkrivenjem. Njegova “viđenja” su nastala kao proizvod flertovanja sa raznim vjerskim pravcima, egoizma i želje da bude originalan.
   On je ušao u krajnost praktičnog negiranja zdrave duhovnosti i favorizovanja religije po “sili zakona”, nalik onoj kakvu su upražnjavali Jevreji.
   On se drži devize da cilj opravdava sredstvo. I kad jednom zbog ispaljivanja ljudi i raznih malverzacija zaglavi u zatvor, onda će da izigrava žrtvu za Božje djelo, kao što je nedavno rekao za onog Peranovića.
   Naravno da sam i ja za zbijanje redova, ali nipošto po cijenu kompromisa. Niko se s njim ne svađa, on mi je čak simpatičan, nego za neke stvari djeluje kao da mu fali koja daska u glavi… Što se tiče kreacionizma, tu je baš dobar.

  • marko kaže:

   DAKLE kada vidite “grozu pustoši” o kojoj govori prorok daniel, gdje stoji na SVETOM MJESTU -TKO ČITA NEKA SHVATI!24:15-MATEJ! Znači nemozete vi shvatiti ovaj dio zato što ste grešni i niste iskreni prema samome sebi !ZNAČI MATEJ GOVORI DA GROZA PUSTOŠI STOJI NA SVETOM MJESTU! E sada ako posjedujete zdravi razum shvatiti ce te ako ne uzalud sam pisao!

   • pavles kaže:

    Sveto mjesto (ili osoba) može postojati isključivo na jedan način: da ga Bog posveti svojim prisustvom odnosno svojim Duhom.
    Gnusoba pustošna je lažirana svetinja. To kaže Riječ Božja, i kraj priče.

 • beka 26 kaže:

  U JEDNOM SVOM PREDAVANJU PETROVIC GOVORI DA JE BIO U IZRAELU I KAKO TAMO SVE CVJETA I KAKO SE VIDI DA JE TA DRŽAVA POD BOŽIJIM BLAGOSLOVOM, DA BI SE SVE OSTALE DRŽAVE TREBALE UGLEDATI NA IZRAEL I SL. MEDJUTIM ZVANIČNO JE POZNATO DA JE IZRAEL 90% U VLASNIŠTVU BANKARSKE PORODICE ROTSCHILD KOJI INAČE RADE ZA VATIKAN I S VATIKANSKIM NOVCEM I SLUŽE MU KAO MASKA DA PREKO NJIH OSTVARUJU SVOJE CILJEVE. NA IZRAELSKOJ NOVČANICI OD 500 ŠEKELA NALAZI SE NASLIKAN JEDAN OD ROTSCHILDA, TEK TOLIKO DA SE POKAŽE ČIJA JE TO DRŽAVA.
  IZGLEDA DA DANAŠNJI IZRAEL NEMA NIKAKVE VEZE SA BIBLIJSKIM BOGOM, PRIJE BI SE REKLO DA JE POD ZAŠTITOM ONOG DRUGOG.
  TO JE PRIJE VELIKA VOJNA BAZA POD UPRAVOM MASONA I JEZUITA I POSLUŽITI ĆE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA KOJE NA TOM PROSTORU PLANIRA DA PROVEDE VATIKAN.

  • pavles kaže:

   U opštem smislu, država kao svaka druga, a čini je specifičnom to što će poslužiti satanistima kao lokacija za ostvarenje ključnih planova za uspostavljanje Novog svjetskog poretka.

 • Kaca kaže:

  U njemu nema ljubavi,krotkosti,radosti…izgleda kao dzelat.

  • Nikola kaže:

   Pa nece se sigurno smejati itd.. Dok govori o ozbiljnim stvarima. Nemozes ti da kazes dal u njemu ima ljubavi itd, ili ne, kad ga licno i ne poznajes. I jos nesto, covek se ne meri po tome kako izgleda. Pozdrav i svako dobro.

 • Kaca kaže:

  Klasican sektas koji bibliju shvata kako njemu odgovara.

  • pavles kaže:

   Ne baš, po pitanju osnovnih istina je dobar, nego ga sujeta ubija. On ne može ništa posebno izmisliti što bi ga baš odvojilo od poznatih tumačenja pa je napravio neku vrstu mješavine učenja adventista i mesijanskih Jevreja koju pokušava da predstavi kao pravoslavlje. Dispenzacionalizam ga je najviše izbacio iz kolosjeka. Najtragičnije u svemu je što Bog ne može blagosloviti takav rad jer Petrović sve čini u svojoj sili, iako i dalje njegova predavanja mogu poslužiti kao dobar izvor informacija i most drugima na putu ka spoznaji Boga.
   Ako se vratimo unazad kroz njegov rad, poslednja korisna stvar koju je uradio je antireklama vakcinaciji protiv tzv. svinjskog gripa.

 • Kaca kaže:

  hoce covek da pravi ljude po svojoj meri.

  • Nikola kaže:

   Nece covek da pravi ljude po svojoj meri. I Kao sto kazes da on shvata Bibliju kako njemu odgovara, tako ti shvatas njega kako tebi odgovara. Ili ti sasvim sigurno nesto ne odgovara, a ono sto ti ne odgovara ti nemoras da slusas. Uostalom, po cemu ti mislis, da ti znas nesto bolje od njega? mozda si sektas ti, a da toga nisi ni svesna.

   • Nikola kaže:

    I jos nesto… Ako vec hocete da crnite i pljujete, da osudjujete ljude, onda bolje govorite o mnogim drugim osobama koje sire satanizam svaki dan, putem medija, i drugih nacina… Vise uticaja i to losih, imaju mnoge javne licnosti poput (muzicara, sportista, glumaca, ipoliticara, itd.. nego jedan Miroljub Petrovic) Govorite o njima, a ne o osobama koje pokusavaju i uspevaju da mnogim ljudima otvore oci. Uostalom, jedini Bog moze svima da nam sudi.

    • ZdravkoV kaže:

     O satanistima i o svemu tome imaš na ovom sajtu obilje materjala. Ali se ne može prećutati ni sve ono što radi Miroljub Petrović koji je takođe imao određeni uticaj u ovom regionu. Ako je nešto laž, obmana ili prevara mora se na to ukazati jer postoje ljudi koji vole Boga i ove teme, a na nasijedaju na prevaru.

     • Nikola7 kaže:

      Moram vam priznati da ste u pravu. Primetio sam skoro i sam, da ipak ima ne pravilnosti.

 • vLADIMIR kaže:

  Ovo što ste napisali, pre svega, nije korektno, uzevši u obzir da ste petrovićeva predavanja i knjige postavili na svoj sajt, a reklamu za isti ste objavili na njegovom forumu. iako redovno posećujem sajt vašeg instituta, i mislim da je vaš rad plemenit, moram priznati da sam bio neprijatno iznenađen kada sam video članak sa naslovom ,,istina o miroljubu petroviću”, iako sam, zbog gore navedenog, očekivao pozitivne tvrdnje.

  Iako nemam običaj da ostavljam komentare na članke, želeo bih da prodiskutujem i o samim tvrdnjama koje ste izneli u ovom članku. najpre ste napravili jedan veliki propust, koristeći termin ,,nebiblijska nauka”. zar postoji biblijska nauka ? nauka je jedna, i ona ide u korist biblijskim tvrdnjama, tako da ne može biti ovakva ili onakva. sve ono što piše u bibliji spada u nauku koja se zove teologija, a same biblijske tvrdnje se mogu opravdati različitim naukama: geologija, biologija, fizika, hemija, istorija…

  Naveli ste da je suluda tvrdnja da bog ima privilegovanu naciju (odnosno narod). pa zar sam bog u bibliji ne kaže da je izdvojio jevreje od svih sinova čovečijih, da budu videlo svetu ? samim tim, oni imaju izvesne privilegije. u prilog tome jeste i činjenica da su biblijske knjige (66) pisane na hebrejskom jeziku – jeziku jevreja, a da su svi njeni pisci bili jevreji.

  U vezi mojsija i isusa. Zašto petrović poziva na poštovanje mojsijevih zakona? zato što su to božji zakoni. e tu se postavlja pitanje odnosa prema nevernicima i neprijatelju. naime, mojsije kaže zastupa stav ,,oko za oko, zub za zub”, dok isus kaže da ako ti neko okrene obraz ti mu okreni i drugi. moram primetiti da je vaše tumačenje ovoga jako površno, ili da se poslužim terminologijom gospodina miroljuba ,,miki maus teologija”. vi nemate u vidu istorijske okolnosti u kojima se izrael i ceo jevrejski narod tada nalazio. pod mojsijem, jevreji oslobađaju obećanu zemlju, dok u isusovo vreme izrael predstavlja deo rimske imperije. iz istorije (biblije) možemo videti kada je i zašto bog slao jevreje u ropstvu, i kako su se oni tamo trebali ponašati. svako njihovo ropstvo je imalo edukativni karakter, i svaki pokušaj ustanka (a samim tim remećenje božje volje) prolazio je bez uspeha.

  po pitanju vatikana, masona i tajnih društava – miroljub u svojim predavanjima na tu temu govori veoma uverljivo, i kada se kocke sklope dobija se slika koju on nama prenosi. međutim, on i sam kaže u svojim predavanjima da to ne mora ništa da znači, već poziva slušaoce na razmišljanje.

  oko herova – navodite da su pomenuti general mladić, kapetan dragan, skenderbeg i arkan učestvovali u okultnim radnjama, što je suštinska ismišljotina. kažete i da nemaju veze sa bogom, što je, nadam se, neznanje. skenderbeg je sahranjen kod hilandara, a njegovi su bili pravoslavni sveštenici – arkan je rekao da mu je vrhovni komandant patrijarh pavle – o generalu mladiću neću ni da pričam.

  da li je petrović plagijator ? pominjete da falsifukuje autora Rože Morno i umesto njega stavlja Rodžer Norna. vidite, da je petrović plagijator zbog ličnih interesa, on bi umestno pravog autora stavio svoje ime. međutim, on to ne čini. ako samo proguglate imena obojice autora, videćete da se pominju u istom dokumentu na sajtu centra za prirodnjačke studije. ono šTO JE MOJE LIČNO TUMAČENJE JESTE DA MIROLJUB TO RADI ZATO ŠTO NE POSEDUJE ODREĐENE DOZVOLE ZA PREVOD I ŠTAMPU TIH KNJIGA KOD NAS, ali ih smatra izuzetno korisnim i potrebnim za našu publiku i vernike.

  oko toga što vređa adventiste i druge neistomišljenike – on je uvek isticao da ne misli na sve ljude, jer svugde ima dobrih i poštenjih ljudi i vernika.

  po pitanju fakulteta – tu ne vidim ništa sporno. univerzitet za prirodnu medicinu radi svoj posao, sa potpuno normalnim predmetima, ali sa kadrom koji je običnoj javnosti sumnjiv. raspitajte se malo u kakvim je okolnostima radio branislav peranović, videćete da je u svemu imao podršku roditelja štićenika, a da je porodica onog dečka koga je peranović ubio izjavila ja je život sa njim (narkomanom) bio nepodnošljim, i da se peranović očinski odnosio prema njemu i nikada nije pravio probleme oko novca.

  NADAM SE DA SAM U OVOM, NEŠTO DUŽEM KOMENTARU, IZNEO DOVOLJNO ČINJENICA DA ISPRAVITE SVOJE GREŠKE I ZABLUDE IZNETE U OVOM TEKSU O MIROLJUBU PETROVIĆU.

  S VEROM U BOGA,
  SVE NAJLEPŠE VAM ŽELIM

  VLADIMIR

  • pavles kaže:

   1) Termin „nebiblijska nauka“ odnosi se na određena i u članku navedena učenja g-dina Petrovića, ne na kreacionizam, valjda je to jasno iz teksta.
   2) Ciljeve podizanja zasebnog naroda objasnio je sam Bog, i to nema nikakve veze sa nacionalizmom. Biblija je pisana na jeziku kojim su govorili pisci: hebrejskom, aramejskom i grčkom. Namjera je da poruka bude razumljiva onima koji slušaju, a ne preferiranje ovog ili onog jezika, što je jasno pokazano u vrijeme Pedesetnice davanjem posebnih duhovnih darova svjedocima Božjim.
   3) Mojsije i Isus. – Ovo što ste naveli je Petrovićeva teza koja mu treba da bi pravdao njegov koncept (da je tako nazovemo) religije stroge primjene zakona. Međutim, Isus je govorio za sve ljude i sva vremena, upravo iz razloga ispravljanja pogrešnog sistema koji su primjenljivali Jevreji. On je svoju misiju obavljao u teškim okolnostima, ali glavni oponenti nijesu bili Rimljani već upravo Jevreji, koje Novi Zavjet pominje uglavnom u negativnom kontekstu. Dalje, apostoli i rani Hristovi učenici su bili spremni da stradaju za svojeg Gospoda i nikome od njih nije padalo na pamet da uzvraća istom mjerom, i svojim životima posvjedočili koji koncept je uzvišeniji. Vašeg učitelja (Petrovića) čak bi i tradicionalna crkva osudila za gordost i srebroljublje, da ne govorimo o Riječi Božjoj.
   4) Vatikan i masoni – Petrović nikad nije ozbiljno istraživao ta pitanja (za razliku recimo od Valtera Fajta) već nabacio malo znanja iz knjiga i priča ono što odgovara njegovim projekcijama vezano za državu Izrael. A ubjedljivo djeluje zato što ima harizmu.
   5) Heroji svjedoče sami za sebe.
   6) Plagijanje je omiljeni sport g-dina Petrovića, što, kao i sve drugo, koristi da bi okrenuo vodu na svoj mlin.
   7) Kakav crni univerzitet, da ima zakona odmah bi bili uhapšeni, a većina predmeta je vezano za okultizam i pravljenje proračunatih snobova od nemoralne omladine (djece propalih beogradskih „estradnih umjetnika“ i sl.). Peranovića ne bismo komentarisali, lik i djelo sve govore.
   8) Cilj članka je bio ukazivanje na zablude i greške Petrovića kako bi se dozvali pameti oni koji ga doživljaju kao gurua.

  • Nikola kaže:

   Bravo druze! s verom u Boga, takodje sve najbolje.

  • Nikola kaže:

   Bravo druze! s verom u Boga, takodje sve najbolje

 • Kaca kaže:

  On je vrlo egoistican covek…o Bogu prica sa nekim strahom a ne sa ljubavlju…imam veoma losa iskustva sa njim,jer cim nema argumente on blokira ljude na svom forumu.

  • Teo Majkus kaže:

   Iako Miroljub ima neke greske, nije vazno jer ja ne poznam sposobnijeg covjeka.

   • pavles kaže:

    Pravi Jevrej, trebaju da ga prime, nego još nijesu shvatili koliko je sposoban.

    • srki kaže:

     Posmatrao sam Petrovica dugo. Cim na forumu pocnu negativno o njemu. Covek je na svom forumu uzeo dodatne nikove. Pod kojima se javlja i pocne u datim situacijama da hvali sam sebe.
     A kobajagi kao hvali ga neko drugi. Ili to cine njegovi blizi sledbenici. Nebi me cudilo da to radi i ovde.
     Vreme ce pokazati ko je on…

     • pavles kaže:

      Već se pokazalo da ga zanima religija “po tijelu”, što je osnov svih lažiranih ideologija i religija u svijetu, uključujući i izopačene verzije izvorne.

  • Nikola kaže:

   Nisam video da o Bogu prica sa nekim strahom, a nisu ni mnogi drugi. Ne, nije to do argumenata, vec jednostavno, covek nece da se nastavlja sa svima vama koji samo pokusavate da ga ocrnite. Jer ajde, po cemu ste vi to u pravu ? i dali vi znate bolje ? ako vi Kaca sve znate, onda vi idite pa vi pricajte… Pa da vidite kako ce o vama ljudi da govore. Moze i za vas neko da govori sve to sto vi govorite za njega. Jednostavno, ne mogu svi da vas vole, kakvi god da ste, uvek ce biti onih koji ce da budu protiv vas.

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka