Izbor knjiga

Neke pojedinosti iz same doktrine Jehovinih svjedoka, potvrđuju da je Charles Taze Russel, osnivač Jehovinih svjedoka i mason, infiltrirao masonska okultna učenja u svoju novoosnovanu organizaciju.

Raselova masonska grobnica

1.1) Za masone Isus Hrist je samo stvoreno biće isto kao Lucifer i anđeli.

1.2) Za Jehovine svjedoke Isus je takođe stvoreno biće.

2.1) Masoni vjeruju da je Božji zakon nepotreban jer ograničava čovjekovu slobodu, i da čovjek može svojim razumom doći do spoznaje šta je dobro a šta zlo, i da tako djeluje u određenim situacijama po sopstvenoj moralnoj savjesti, što se u masoneriji označava kao situaciona etika.

2.2) Jehovini svjedoci vjeruju da je zakon Božji ukinut Isusovom smrću, i da nije potreban čovjeku kao moralni kodeks ponašanja i života (lažna ljubav zasnovana na osjećanjima koju takođe propagira većina hrišćanskih crkava).

3.1) Masoni očekuju hiljadugodišnje carstvo na zemlji u novom svjetskom poretku pod upravom Lucifera, u kome će oni vladati kao suvladari nad svjetskom antihrišćanskom vladom. Za vrijeme te hiljadugodišnjice masoni bi imali ulogu prosvetitelja, učeći svijet novim vrijednostima i novoj univerzalnoj vjeri, i svako nepodoban biće iskorijenjen iz novog masonskog uređenja svijeta.

3.2) Jehovini svjedoci takođe očekuju hiljadugodišnje carstvo na zemlji u novom Božjem poretku, te da će oni za vrijeme te hiljadugodišnjice imati ulogu prosvetitelja učeći svijet Jehovinom naukom, a ljudi će dobiti još jednu priliku da kroz ispitivanje postanu pravedni, i time osiguraju vječni život u Božjem raju na zemlji. Oni koji budu nastavili da griješe za vrijeme hiljadugodišnjice, biće uništeni od strane Jehove. Za to vrijeme na nebu će vladati Jehova i 144.000 izabranih u nebeskoj vladi kao suvladari.

4.1) Masoni vjeruju u hinduističko učenje o Bramanu, univerzalnoj bezličnoj kosmičkoj sili koja koja proizilazi iz hinduističkog Boga, i koja prožima cijelu fizičku realnost pa i čovjeka, i koja sve pokreće i svime upravlja.

4.2) Jehovini svjedoci vjeruju da je Sveti Duh samo bezlična aktivna djelujuća sila (energija) koja proizilazi iz Jehove Boga.

5.1) Masoni, okultisti i magovi vjeruju da demoni mogu da se materijalizuju[1] – uzmu ljudsko tijelo, i imaju seksualne odnose sa ljudima.

Ovakav primjer odnosa je posebno prisutan u magiji i vještičarenju, gdje se vjeruje da demon može imati odnos sa djevojkom – vješticom prilikom ritualnog prizivanja demona.

U paganskim filozofijama, posebno grčkoj i rimskoj, vjerovalo se da su bogovi i boginje održavali odnose sa ljudima, i da su iz tih odnosa nastali poluljudi – polubogovi (Herkul, Tezej, Ahilej…).

5.2) Jehovini svjedoci vjeruju da su anđeli prije Potopa uzimali ljudsko tijelo, i imali odnose sa kćerima čovečijim, i da su se iz tih odnosa rađali poluljudi – polubogovi.

6.1) Masoni vjeruju u okultno tumačenje Biblije u kojoj se kriju tajne nevidljive za ljudsko oko, čime se iz postojećeg vidljivog teksta pokušava vjestački izvući brojčana vrijednost koja bi računanjem ukazala na buduće događaje. Primjer skrivenog biblijskog koda, izračunavanje brojčane vrijednosti imena ljudi, gradova, itd, što je bila praksa vavilonske okultne numerologije i astrologije.

6.2) Jehovini svjedoci su više puta neuspješno predviđali kraj svijeta i starog poretka: 1874, 1914, 1918, 1925, 1975… i na osnovu pogrešnog tumačenja biblijske hronologije, simbola, i proročanstava, određivali vrijeme budućih događaja.

Jedan od primjera prisutnosti vavilonske astrologije kao principa određivanja budućih događaja u organizaciji Jehovinih svjedoka, i kako su došli do 1914 godine na kojoj leži citava njihova doktrina je zapisan u časopisu „Kula stražara“ od 1. maja 1903. godine: „Kada Uran i Jupiter uđu u putanju znaka vodolije 1914. godine, staro vjekovno obećanje će se ispuniti, i stvoriće se uslovi za početak čovjekovog rada na svom ličnom spasenju.“

7.1) Simbol novog Jerusalima u masoneriji predstavlja drevno masonstvo, odnosno drevne osnivače masonerije.

7.2) Za Jehovine svjedoke sveti sjedinjeni s jagnjetom Isusom Hristom na nebu čine simbolični novi Jerusalim, u prenosnom smislu 144.000 izabranih u zemaljskoj vidljivoj organizaciji, a ne stvarni grad.

8.1) Masoni veruju da će Lucifer uskoro pobijediti biblijskog Boga i uzeti upravu nad ovim svijetom u novom svjetskom poretku, i da će svojom vidljivom prisutnošću vladati preko svjetske masonske vlade kao suvladarima u hiljadugodišnjem carstvu mira na ovoj zemlji. Ova prisutnost biće nebeska imitacija Hristovog dolaska, čime ce Sotona i masoni obmanuti svijet tvrdeći da je Hristos koga hrišćani očekuju došao, promovišući time lažnog Hrista i njegovu vladavinu.

8.2) Jehovini svjedoci vjeruju da će Jehova svojom nebeskom prisutnošću koja neće biti stvarni vidljivi dolazak Isusa Hrista (jer po učenju Jehovinih svedoka Isus Hristos neće nikada doći), preuzeti vlast nad ovim svijetom, i u novom Božjem poretku vladati svijetom u hiljadugodišnjici, a sa njime kao suvladari u nebeskoj vladi 144.000 izabranih.

9.1) Za masone i okultiste, Lucifer je pravi bog dobra kome pripada titula JHWH ili Jehova, za razliku od biblijskog Boga koga nazivaju ADONAJ, a za koga kažu da je oličenje zla. Ova četiri slova, JHWH, su često su prisutna na masonskim i okultnim simbolima, pentagramu, masonskoj piramidi, masonskim stubovima, simbolu sunčevog diska, itd.

9.2) Za Jehovine svjedoke JHWH ili Jehova je jedino ime kojim predstavljaju biblijskog Boga, zanemarujući time druga imena prisutna u Bibliji kojima Bog takođe predstavlja sebe ljudima, poput Elohim, Adonaj, El Šadaj, Hašem, Hodes Hodesim… Sva ova imena kao i JHWH, predstavljaju po jednu stranu Božje ličnosti i karaktera. Riječ Šem (Ime), u jevrejskoj terminologiji označava karakter. Kada Isus na nekim mjestima u Bibliji kaže „Ja objavih ime tvoje ljudima,“ on tu ne misli na određeno ime, pošto su Jevreji Hristovog vremena već imali predznanje o tome da jedno od Božjih imena JHWH ili Jehova, već tu Isus misli na karakter. Isus zapravo kaže: Ja objavih Tvoj karakter ljudima, Tvoju ljubav, milost, praštanje, blagost, trpljenje, saosjećanje, veličanstvo, itd.

jehovni_svjedoci-masoni

10) Masoni preko organizacije Jehovinih svedoka, čiji su osnivači, danas aktivnim propovijedanjem od vrata do vrata, promovišu svoja masonska okultna učenja i ideje, kako bi pripremili svijest ljudi za dolazak Antihrista, i novi svjetski satanski poredak u hiljadugodišnjem carstvu lažnog mira na ovoj zemlji. Oni time planski ometaju objavljivanje istine od strane onih koji su pozvani od Boga da opomenu svijet da se obrati pravom Bogu, ukažu mu na poslednja dešavanja koja će obilježiti istoriju ove zemlje, i Hristov skori dolazak u slavi.

Mnoštvo pripadnika Jehovinih svjedoka je zavedeno lažnom doktrinom od strane krovne organizacije Jehovinih svjedoka, ne ispitujući njihovo skriveno porijeklo, ciljeve, i njihovu suštinu.

Na donjim video linkovima možete pogledati svjedočanstava nekih iz samog vrha Kule stražare:

1) Bivši Jehovini svjedoci iz Bruklina svjedoče o svojim iskustvima u centrali Kule stražare

2) Kako se prevodila Biblija Jehovinih svjedoka i koje sile stoje iza toga posla?

I pored svega uvijek je bilo iskrenih tragaoca za istinom koji su prepoznavali pogrešnost ovih lažnih učenja zaodenutih u ruho biblijske nauke, napustali društvo Jehovinih svjedoka, i prihvatali čistu božansku istinu zapisanu u svetoj Božjoj Riječi.

Svrha ovog članka nije atak na ljude koji sebe nazivaju Jehovinim svjedocima, već apel da preispitaju svoja vjerska ubjeđenja i organizaciju kojoj pripadaju u svjetlosti Biblije, kao i preventiva potencijalnim žrtvama vrbovanja.

 


[1] Tačno je da demoni mogu da se materijalizuju, ali je potpuno netačno i nenaučno da imaju mogućnost razmnožavanja sa ljudima, iz prostog razloga što pripadaju drugačijem redu stvorenja od čovjeka.

Za dalje proučavanje:

Jehovini svjedoci razotkriveni (pdf)

Blog Jehovini svjedoci na kojem se može naći puno korisnih informacija (spoljni link)

Print Friendly, PDF & Email

27 odgovora na Jehovini svjedoci ili masoni?

 • Draga nMicic kaže:

  Ovaj tekst sa pocetka je moj licni autorski rad koji sam napisao na osnovu mog dugogodisnjeg proucavanja Jehovinih svedoka i licnog iskustva sa njima.
  Zahvaljujem za postavljanje na ovom sajtu, jer je cilj ovog teksta upravo bio da se daju informacije o poreklu same organizacije i ucenjima Jehovinih svedoka.

  Sto se tice pitanja `Koja konkretno ucenja Jehovinih svedoka nisu u skladu sa biblijom? Na ovo pitanje se moze formalno odgovoriti samim navodjenjem tih ucenja, ali najbolje se to moze sagledati u licnom uporedjenju osnovnih tacaka vere Jehovinih svedoka sa biblijskim ucenjem, i koriscenjem celog konteksta biblije videti da postoje mnoga ucenja svedoka koja nisu u skladu sa ucenjem biblije.

  Za vise informacija o ovome mozete posetiti http://www.biblijskeistine.blogspot.com

  Pozdrav od Dragana Micic

  • pavles kaže:

   Odlična zapažanja, hvala na doprinosu istini! Očigledno je da su JS na istom zadatku izopačavanja Božje Riječi kao i okultisti Vestkot i Hort koji su napravili grčki tekst Novog Zavjeta na osnovu vatikanskih i aleksandrijskih kopija koje su predstavili kao najstarije. Nevjerovatno je samo kako uspijevaju ubijediti svoje članstvo da je osakaćena Biblija prilagođena učenjima te masonske korporacije iz Bruklina najmjerodavnija na svijetu.

 • C. T. Russell nije sahranjen ispod nikakve piramide. To je čista laž, koja je već na milijarde puta ponovljena!
  On je saheranjen u blizini jedne piramide, ali ta piramida s njim nema ama baš nikakve veze.
  Pogledaj dobro ovaj blog sve ti je detaljno objašnjeno.
  Imaš i reference koje možeš provjeriti.

  http://pastorrussell.blogspot.com/2008/09/was-charles-taze-russell-mason.html

  > Neka mi neko od JS kaze nesto o verovanju osnivaca organizacije Carlsa Tez Rasela, da je velika egipatska piramida bila od Boga nadahnuta?

  –Nadam se da ćeš i ti naći odgovor na svoje pitanje na ovom blogu, jer se ovaj blog i bavi baš s C. T. Russellom i njegovim životom, vjerovanjem itd..

  PASTOR CHARLES TAZE RUSSELL & THE WATCH TOWER SOCIETY.: Was Charles Taze Russell a Mason? No, he was
  pastorrussell.blogspot.com
  Charles Taze Russell was the founder of Zion’s Watch Tower magazine in 1879 and the Watch Tower Society in 1881. He was NOT the founder of Jehovah’s Witnesses nor of any of the current Bible Student sects. After his death in 1916 many Bible Students did not want to support the new leadership, they w…

 • Marko kaže:

  Šekulacije, špekulacije i još špekulacija. Navedite šta je pogrešno u njihovim verovanjima. Sve se svodi na neke špekulacije, na neke tračarske stvari. Navedite konkretno 10 stvari šta je loše u njihovoj religiji. Napišete Jehovini svedoci veruju u to i to a to je pogrešno jer Biblija kaže ovo i ono. Dokaze dajte a ne špekulacije sa pijaca, tračara priče i slično. Dokazi. Budite konkretni.

 • Darko Bulatovic kaže:

  Postovani,

  Ako hocete da budete ozbiljni onda postavite reference za vase tvrdnje u ovom tekstu (koje naravno necete nikad postaviti jer ne postoje).

  Citav vam je tekst jako neozbiljan i cista propaganda koja nema nikakve veze sa proucavanjem Religije i Biblije.

  Iako me je link ka ovom sajtu i na prvom pogledu obradovao, sad uvidjam sta je svrha ovog portala.

  Velika steta i veoma opasno po vas.

  • pavles kaže:

   Poštovani,
   Čast nam je da nas pozdravi neko iz Kraljevske dvorane.
   Zahvaljujemo na pažnji i lijepim željama.

   • Darko Bulatovic kaže:

    Kakve kraljevske dvorane?

    • pavles kaže:

     Hvala, nijesam za ples, jer mi se brzo smuči od besmislenog vrćenja u krug, a ne volim ni hvatati jegulje. Ako baš insistirate, idite na blog koji sam linkovao, a možete pokušati i kod dr Miroljuba Petrovića s kojim vas veže zajednička isfalsifikovana Biblija. Mada, ako biste me pitali za savjet, najbolje je da ugasite internet.

     • Darko Bulatovic kaže:

      Gospodine,
      Prvo bi bilo u redu da se potpisujete punim imenom i prezimenom, kao i clanke ko ih je pisao da bi ste adekvatno bili nagradjeni za kvalitete vasih radova.

      Vi bi ste trebali da poslusate Nikolu, i da shvatite da (ako ste vi pisali ovaj tekst) vasa metodologija u istrazivanju je veoma diskutabilna. Ko su vam izvori dali oni imaju vrijednost? Dali ste ih provjerili? Ili samo ispoljavate mrznju prema drugim vjerskim grupama?

      Umjesto nagadjanja (kao ovo da sam ja pripadnik ovih pomenutih grupa) budite posteni pa se manite tvrdnji vec ukazite na metid vaseg istazivanja i onoga sto ste otkrili. Podijelite reference da bi drugi mogli provjeriti i da bi ste se sami sacuvali od gresaka(koje su evidentne).

      Procitajte Knjigu Enohovu kad vec pricate o Divovima. Ta knjiga se ne nalazi u Srpsku Bibliju niti u Katolicku ali se nalazi u nekim pravoslavnim crkvama (kao sto je etiopijska pravoslavna crkva).

      Vi sa ovakvim neozbiljnim tekstovima dovodite ljude u zabludu, one koji neznaju, dok oni koji znaju shvataju koliko ovaj sajt je neozbiljan.

      Vama su potrebne obije grupe ako zelite podici (i svoju) svijest o Religiji. Ovako vi tonete za svojim zeljama i mrznjama i zavodite sebe u ocitu zabludu.

      Ako zelite da koristite ovaj sajt za sirenje propagande i neistine onda vi cete sigurno nastaviti u ovom smjeru.

     • pavles kaže:

      Kraljeviću, ti i tvoj drugar ste saznali što treba, šta ćete s tim dalje, vaša je stvar pred Bogom. Nemam ni vremena ni volje za razglabanje o onome što se vidi s neba niti za vašu jeftinu demagogiju. To što vam je Enoh ostavio u cjelofan zadržite za sebe.
      Što se tiče vaših referenci, to bi bilo kao pitati kameleona da kaže koje je on zapravo boje.
      Shvatite ovo kao čin ljubavi, ali nećemo se dalje maziti, ajte sad polako pa kad se dozovete pameti možemo da pričamo.

  • Goran Cvetkovic kaže:

   Budite pažljivi kad uzimate Bibliju jer je ona pisana reč Božja preciznije prevodi na više jezika , a Isus je živa Reč Božja što u Bibliji opisuje od početka do kraja. On je taj koji otvara um da se razume poruka Biblije i svima koji Ga prime daje moć da postanu deca Božja a Bog privlači svakog čoveka Hristu otkrivajući mu savršeni zakon ljubavi koji razotkriva nedostatke palog čoveka i potrebu za preobražaj srca i prosvetljenje uma i ko to želi i poveruje to kroz Hrista i prima. Svim Adamovim potomcima je srce sklono prevari i um telesan sebičan, zato Bog sve poziva Duhom koji ispituje dubine i ništa nije sakriveno pred njim ali nikog ne prisiljava da pozitivno odgovori. Primer je demonizovani Gadarinac koji je u srcu prepoznao Spasitelja i želeo pomoć a demoni ga prisiljavali da huli a Isus mu je ispunio želju srca i oslobodio ga. Ne zaboravite da demoni nisu u neznanju kao mi ljudi i nisu stvoreni kao zli i nekad su sa radošću služili Bogu a sad vidimo i osećamo šta rade i njihova sudbina je definitivna a nama ljudima koji smo začeti u grehu se daje još jedna šansa kroz Hrista da izaberemo život u ljubavi i miru u Božjoj porodici. Samo poznavanje Božjeg objavljenog zakona i tačnih činjenica o Isusu neće dovesti do promene stava ako u srcu nema želje i vere koja je dar Božji, zato ima mnogo ljudi sa obličjem pobožnosti koji imaju dosta znanja i neka dela a nemaju ljubavi Božje u srcu da ih pokreće i to je tragedija koju đavo uzrokuje a ja je nikom neželim i nikom se neće desiti ako sam ne pristane odbijajući Božji poziv kroz Hrista a sledeći đavolje zavodljive laži kao što je Eva uradila. Bilo ke konkretno pitanje šta je pogrešno u učenju JS pa evo uporedite , oni kažu da su samo 144000 nanovo rođeni i pomazani Svetim duhom a ostali su veliko mnoštvo koji to nisu a Isus kaže Nikodimu da bez nanovog rođenja neće niko videti carstva Božjeg, zatim u 1. Jovanovoj 5:1, 4 stoji da svako ko veruje da je Isus Hristos od Boga je rođen i da ko je rođen od Boga pobeđuje svet a to znači da svi koji veruju da su veliko mnođtvo i slušaju “vernog i razboritog roba” a ne Isusa koji kaže da treba verovati što je pisano ostaju idolopoklonici ili im sledi teška borba i izbacivanje iz zajednice. A za pomazanike verni i razboriti rob kaže da ih ima samo 144000 počevši od apostola do 1935. godine kad je uglavnom broj popunjen i da se samo čeka da ostanu verni a da će pali biti zamenjeni ali u 1. jovanovoj 2:27-29 piše da svi imaju pomazanje i da je istinito i ne treba neko drugi da ih uči što znači ni verni rob iz Bruklina pogotovu ako je to suprotno pisanom učenju iz Biblije. Ne znači da JS ne govore neke tačne stvari iz Biblije i da ne koriste apostolske metode propovedanja , ali oduševljavanjem Božjim Biblijskim imenom a propovedanjem zablude vodi u tragediju a ne u spasenje. Pavle je bio vrstan poznavalac zakona i iskreno revnovao za Boga ali je gonio Hrista i tek kad se obratio izmirio se sa Bogom i to je primer pobede nad grehom. A da li je neko iz vodećeg tela mason ili pripadnik neke druge tajne organizacije ja nisam u poziciji da proverim i dokazujem ali sebe prvo ispitujem pa onda prepoznajem druge da li imaju zajednicu sa Bogom ili samo obličje pobožnosti. Bog se otkriva u Hristu a On je zapovedio da se učenici krste a koji do znanja dolaze inicijacijom rade suprotno Njemu a silu i znanje dobijaju od protivničke strane koja može dati veliko videlo i silu prevare ali ne može dati Božju ljubav jer je nema a to je pravi znak po kome svi poznaju decu Božju.

 • Nikola kaže:

  Prijatelju, ovo je stvarno postalo besmisleno i da zaista nemam postovanja prema Vama, svasta bih pomislio. Evo pokusacu jos jednom po poslednji put ikad da Vam se obratim kako bi uklonili eventualne nejasnoce. Nema potrebe da odgovarate.

  Gde je nejasnoca i zabuna i ko podriva Bibliju, ko Vam je neprijatelj, ko Vas napada?!

  Pod obicnim ljudima mislio sam na ljude normalnog rasta kao ja i Vi, koji su onda nekako stvarali dzinove od 4-5 metara kada bi vernici legali sa nevernicima. To je jedino od tumacenja koje mi nema smisla, a cak ni to nisam odbacio ukoliko je to ono sto nam Biblija kaze, ali pitam Vas gde ona to kaze? Nisam rekao da nisu bili ljudi, vec samo da mi je nelogicno da ljudi normalne visine (obicni ljudi) stvaraju mocne i silne dzinove, samo zato sto su se ukrstili vernik i nevernik, ako i sami nisu dakle dzinovi. Iz svega sto sam napisao mislim da je bar to jasno. Celo vreme sam pisao da mene buni samo to odakle ovi dzinovi. Da li su oni svi bili dzinovi pre potopa, ili su dzinovi bili neka abnormalnost i pitao sam za neki konkretan dokaz iz Bozije reci za bilo koju od tih teza. Ako su svi bili dzinovi, gde to pise, ako su obicni (normalnog rasta) ljudi nekako pravili dzinove, gde to pise, ako su dzinovi nastali nekako drugacije, gde to pise, ne trazim obrazlozenje van Biblije vec iz nje. Dakle ja ne sirim sumnju u Boziju rec, vec upravo trazim da mi se ukaze iz nje, jer jedino u nju i verujem, i iz nje sam i ja vama ukazao na mesta koja me bune i verujte bune mnoge, ne sumnjajuci pri tome u Boziju rec, vec u sebe i svoje tumacenje iste i u tumacenja koja su drugi nametnuli. To je sve. Izneo sam Vam sta me buni i obrazlozio zbog cega, kako bi pomogli meni ali i drugima koje to mozda buni.

  Kada kazem da nisam dobio direktno otkrivenje od Tvorca to znaci da mi se nije licno obznanio kao Jovanu i apostolima, pa da mogu da tvrdim da znam svu istinu, da imam informacije iz prve ruke, i da sve razumem, a cak su i apostoli gresili, cak i posto je Sveti Duh pao na njih, ko sam onda ja da verujem da ne mogu pogresiti u tumacenju Bozije reci i da mozda neko drugi ko mi je govori ne pravi istu slucajnu gresku, pogotovo posto ni sama Biblija nije dovoljna jasna po ovom konkretnom pitanju? Zato i pitam za pomoc! Ja ni u jednom trenutku ne rekoh da ste Vi u zabludi, dakle ne namecem Vam ja bilo sta, vec Vas pitam zarad sebe, bez da unapred imam favorita. Ali posto nisam odmah rekao “da, u pravu ste vase visocanstvo”, jer sam jos uvek osecao tracak nejasnoce, eto ispadoh satana. Briga mene covece za nefile, nisam ih ja ubacio u Bibliju, ali ih ne mogu ja ni izbaciti iz nje. Stalo mi je jedino do istine i trazio sam od Vas neki argument da mi pomogne da bolje sagledam celu biblijsku sliku oko te stvari. Ako Vas bas zanima, verujem u isto sto i Vi, ali sam sve jedno pitao za bolje obrazlozenje, jer mozda ipak gresim, a povoda za to misljenje mi je dala sama Biblija na par mesta. Dakle Biblija ne potkopava samu sebe, nego sam mozda ja nesto pogresno protumacio i zelim biti siguran da imam ispravno razumevanje ovog konkretnog dela. Niste mi odmah odagnali svaku sumnju koju sam imao i to je sve. Kako ne bih upao u eventualnu zabludu, rekao sam da necu razmisljati vise o tome dok mi Gospod ukoliko to bude smatrao potrebnim, ne podari bolje razumevanje te stvari, bilo meni licno, bilo preko nekog drugog brata. Ja cak ni ne razmisljam o tome, ali posto sam to nasao u ovom clanku a ostalo mi je nejasno jos od pre, resio sam da pitam, jer sam iz ostalih sadrzaja ovde video da se zaista drzite Biblije i njenih istina, a nadajuci se da imate odgovor. Zahvalio sam Vam se za pomoc.

  Ali posto Vi bolje od mene znate zasto sam ovde, ko sam i kakav sam, i posto ste vec poceli da izvrcete moje reci kako Vam drago, pripremivsi vec lomacu, nema veze. Vidim da je ovo otislo predaleko a to mi nikako nije bila zelja i namera. Od mog pocetnog ushicenja sto sam naisao na ljubitelje Biblijske istine (sto zaista jeste), cijim sam sajtom i svim njegovim sadrzajima odusevljen (jer su zasita odlicni i u istini), za koje sam se nadao da ce mi biti od pomoci (sto ste do sada i bili a siguran sam da cete i biti), ovo (pitanje) se polako pretvorilo u Vatikanski sabor i inkviziciju a vi po svemu sudeci u Papu.

  Sve najbolje!

  • pavles kaže:

   Sve ti je rečeno u prvom odgovoru, ali ti imaš svoju misiju od koje ne odustaješ. Zbog onih koji čitaju, evo još jednom.

   A bješe tada divova na zemlji; a i posle, kad se sinovi Božji sastajahu sa kćerima čovečijim, pa im one rađahu sinove; to behu silni ljudi, od starine na glasu.

   Ovaj prevod je korektan i nema potrebe da ulazimo u detaljnu analizu. Dakle, postojanje ljudi divovskog rasta nije počelo sa miješanjem Bogu vjernih muškaraca i prepotopnih paganki, već je to bio slučaj i u prethodnom vremenu. To kaže ovaj redak. Ali tebe to ne zanima jer tjeraš svoju priču. Naučno i genetski, za stas ljudi nema nikakve veze da li su ta djeca od vjernih ili nevjernih roditelja ili njihove mješavine. Je li to jasno ili treba crtati? Ali ovaj tekst ukazuje na jedan drugi i bitniji aspekt tih divova. Oni su bili “silni” ili silnici, modernim jezikom rečeno mačo muškarci koji nijesu prezali ni od čega. Boga se ne boje, ljudi se ne stide. Odmah u sledećem retku vidimo praktične rezultate djelovanja tih “moćnika”. Božji narod je progutan u poplavi zla i ostali su Njegovi rijetki sledbenici kao Noa. Zato Isus kaže da će o Njegovom dolasku biti “kao što bi u vrijeme Noino”.

   Eto toliko. Ako tako nastaviš, možda ti se otkrije vrhovni arhitekta univerzuma i prosvijetli te kad već Bog nije sposoban da to završi. I prestani sa izvrtanjem, alergičan sam na te stvari.

 • Nikola kaže:

  Pavle, puno hvala Vama i vasem timu na odgovoru. Jos jednom sve pohvale za ovaj projekat, vas sajt i materijal koji se nalazi na njemu zaista mogu biti od velike pomoci svakom ko iskreno trazi Boga a pri tome se drzi istine koju nam je Tvorac podario kroz Bibliju i ne skrece ni levo ni desno sa tog puta. Meni ste licno pomogli da dodjem do boljeg razumevanja nekih stvari i zahvalan sam vam zbog toga. Tuzno mi je kad pogledam da danas mnogi ljudi cak i sa iskrenim i dobrim namerama upadaju u zamke zvanicnih religija i tradicije a da ni ne pominjem moderne spiritisticke i new age trendove i ostale podvale, koji su zapravo svi skuvani u istom loncu i bazirani na istoj lazi to jest na ideji da je covek besmrtan i da je on sam bozanstvo. Ovo je zajednicko i za religije i za sve ove satanisticke pokrete i kultove, sto znaci da je upravo on (satana) taj koji stoji iza svega. Na zalost, ogromna vecina verujuci slepo tim navodnim, samoproklamovanim Bozijim glasnicima/svestenicima, i ljudskim tradicijama i naucima, naspram Bozije reci, zaista biva nepovratno izgubljena. Mada neko ko nije procitao Bibliju ne moze se uopste ni nazvati vernikom (a mislim da je takvih mnogo), a takodje verujem da se neko ko je procitao Bibliju a potom sve jedno prihvatio sve obmane i lazna ucenja kojima nas obasipaju predstavnici ovog duhovnog Vavilona, ne moze nazvati prevarenim, jer ipak Bozija rec je prilicno jasna i ako bilo ko odluci da zazmuri na nju i da radje sledi ljudsku tradiciju i ljudsku rec, koja se jasno i nedvosmisleno protivi Bozijoj, onda je on ipak napravio svestan izbor. Naravno on uvek u susretu sa istinom, moze da se pokaje i da izadje iz tog mraka i svoje zablude ako je u nju dosao nenamenrom greskom, ali ako u njemu ostane on dakle svesno bira. Sve jedno, zastrasujuca mi je sama pomisao o izopacenosti sveta u kome zivimo, a narocito o izopacenosti unutar religijskih zajednica, koje su navodno okrenute ka Bogu a koje su zapravo zamajci satanizma i najveci distributeri duhovne droge koja opija i vodi u pogibao milijarde ljudi. Iz tog razloga su projekti kao vas zaista potrebni, kako bi ljudima koji to zele, pomogli da se makar virtuelno susretnu sa drugim ljudima kojima je takodje vodic Bozija istina a kojih je na zalost jako malo. Drago mi je da ste se eto pojavili na sceni i nadam se da ce barem neke zalutale ovcice privuci to tanko svetlo i bas iz tog razloga vam zelim uspeh i puno srece u radu, kako bi kroz blagoslov Gospoda Isusua Hrista povratili deo Njegovog izgubljenog stada.

  Sto se tice samog odgovora, slazem se sa vecim delom ovoga sto ste izneli, i upravo sustina vaseg odgovora je bitna i u potpunosti se tu slazem sa vama, a kada i ne bi, to bi bilo na moju pogibao, jer je jasno da je to istina. Ovo drugo je samo sporedna tema, bez znacaja, i na mnogo nacina trosenje vremena na nju je samo bacanje vremena, ali zato je ne raspraviti zarad boljeg razumevanja cele slike. Ja zaista ne volim nikakve teorije koje otvaraju vrata za bilo kakva opasna, misticna i okultna tumacenja koja bilo koga mogu odvesti u zabludu, a ako u Bibliji i postoji neko mesto koje je pogodono za takve teorije onda je to bas ovo mesto, no posto Vi svakako niste laik i vrlo dobro vam je poznata rec Bozija, svakakao bolje nego meni, nema opasnosti od upadanja u zabludu, pa zasto da ne pricamo o tome zarad boljeg razumevanja. Nisam siguran da je to sto kazete potpuno objasnjenje i zatvoren slucaj iako ima dosta smisla, donekle. Sasvim je logicno i u skladu sa Biblijom da se kao besmrtni, ni andjeli a ni ljudi koji su u Hristu nakon vaskrsnuca/ vaznesenja nece dakle razmnozavati, jer je po Bibliji jasno da je sam sex kao takav zapravo greh a mi to ovde moramo ciniti radi opstanka vrste, a cak i kao takav sex je greh, jer kao sto to Biblija kaze, “u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja”. Kada je to cak i za nas smrtnike kojima je takav cin nuzan radi opstanka vrste, greh, sta tek reci za besmrtna bica. Ali to nam opet ne kazuje da za njih to nije moguce niti da su andjeli bespolni, iako to ima najvise smisla jer sta ce im suprotni polovi i reproduktivni organi ako se dakle ne razmozavaju a ni u Bibliji se istini za volju nigde ne spominje “zenski” andjeo. Ako su dakle bespolni i bez reproduktivnih organa to stavlja tacku na ceo slucaj, ali da li su, odnosno da li su uvek? Pali andjeli nisu vise dobri momci, zar ne, oni su odbacili Boziji zakon, sto znaci da se oni vise ne drze nikakvih pravila, a ako su u Bibliji Boziji andjeli mogli uzimati fizicki oblik i ostvarivati direktan fizicki kontakt sa drugima i drugi sa njima, to nam dakle kazuje da je taj fizicki kontakt ipak moguc i da oni mogu uzeti/obuci na sebe “nasu prirodu”, ali ne kazem da se fizicki kontakt zaista zbio na nacin na koji to kaze prva teorija jer niko ne zna da li su andjeli bespolni i imaju li uopste reproduktivne organe a ako i imaju mogu li oblezati kceri ljudske kao i da li bi one uopste mogle zatrudneti iz takvog odnosa, upravo zbog razlicite prirode koju ste spomenuli. Takodje niko ne zna da li oni mozda koriste i poseduju nekakvu tehologiju koju bi mozda mogli koristiti sa ciljem da svesno kontaminiraju genetski bazen iz koga je trebao da dodje Mesija, jer nam Biblija o tome ne govorori nista. Njihova telesna priroda je svakako drugacija od nase, ali na osnovu onoga sto Biblija kaze, cini se da oni mogu da menjaju svoju prirodu, dakle fizicki mogu da se menjaju i prilagodjavaju uslovima, ili jednostavno postoji mnogo vrsta andjela razlicitog izgleda koji se pojavljuju i tako stvaraju tu sliku promenjivosti oblika, dok je oblik zapravo konstatan, samo su andjeli razliciti, mada iz cinjenice da pali andjeli mogu uzimati lik drugih osoba i imitirati umrle, mislim da je teorija o mogucnosti promene “oblika” sasvim verovatna. U kojoj meri i granici to nama svakako nije poznato, ali jasno je da granica postoji. Bog je sigurno imao na umu neka ogranicenja kada je stvarao, ali On nije stvarao stvorenja da se ona potom predaju putu greha, to je ispala nuspojava slobode izbora, a kao sto sam vec rekao, mi smo dakle ti koji eventualno zloupotrebljavamo svoje sposobnosti na nepravilan nacin, ali nam Bog svakako nije ukinuo neke funkcije samo zato sto bi ih mi mogli koristiti kako ne treba, a takodje darovao nas je slobodnom voljom. Bas kao i svakom coveku na zemlji, nama je receno, vama je sve dopusteno, ali nije vam sve na korist, sto znaci da vi mozete raditi dosta toga, odnosno da imate slobodu izbora, ali to ne znaci da je sve sto radite dobro, niti da nas je Bog stvorio radi toga, ali mi to sve jedno mozemo ako se udaljimo i odreknemo Boga, iako to nije nasa izvorna namena i Tvorceva zamisao. Predpostavljam da je tako i u medju andjelima (a dokaz toga je njihova pobuna), oni verovatno ne rade sve za sta su sposobni iz proste spoznaje da je to u suprotnosti sa Bozijim zakonom kome su oni poslusni, odnosno da je to lose a takodje i bespotrebno i za njih kao eventualan greh sasvim sigurno odvratno i gnusno, ali pali andjeli su dakle odbacili svoju slavu i svoje prebivaliste i oni vise ne razmisljaju i ne delaju kao Boziji andjeli, vec protivnici, koji sve sto je dobro i sveto, cine upravo suprotno. I dalje kazem, da mi se ta teorija ne svidja i da mi u njoj zaista nema mnogo logike i da sama teorija ima dosta mana i propusta, kao i da je ne dokaziva i ja ni ne zelim da je dokazem, ali zelim da znam istinu. Na zalost kontra teorija koja bi imala vise smisla je jednako suplja, odnosno i jedna i druga imaju po vrlo malo dokaza, i ni jedna se ne namece kao definitivna. Druga teorija bi imala smisla da su ljudi u to vreme zaista bili dzinovi, onda bi to bilo posve normalno i vidim da vi verujete da jesu bili dzinovi i to cak ima i smisla, ali to bi onda bilo vazece za sve, a ja nigde u Bibliji nisam nasao naznaku za to, osim na tih par mesta u kojima se ti dzinovi jasno spominju kao abnormalnost i nesto nesvakidasnje sto svakako ukazuje da to nije bilo uobicajeno a sasvim sigurno ni sveopste stanje, a kada Biblija kaze „bješe tada divova na zemlji“ kaze nam da su sinovi Boziji (בני האלהים – bene Elohim – sons of God) opstili sa kcerima covecijim (הבנות של אדם – benoth Adam – daughters of men), pa kao rezultat toga nam daje citiranu izjavu, dakle ja po toj izjavi ne vidim da su ljudi tada generalno bili divovi, nego pre da su divovi nastali kao posledica toga cina. Pri tome termin “bene Elohim” se koliko sam ja video iz nekih istrazivanja, posto ne znam hebrejski, nikada ne koristi kod oslovljavanja nekog ljudskog bica, vec upravo andjela. Dodatni problem sa tom teorijom jeste prihvatanje termina sinovi Boziji na nacin da on oznacava verne muskarce, sto nema smisla a koliko smo gore videli ni uporiste u Bibliji, jer na koji nacin veza izmedju obicnog vernog muskarca i obicne neverne zene moze izroditi dzina ukoliko oni vec nisu dzinovi? Takodje ti pobozni muskarci bi u tom slucaju morali od nekoga nauciti o poboznosti, sto dakle govori da je morao postojati nesto veci broj vernika, makar u njihovim porodicama, a kako je Bog spasao samo Nou i njegovu porodicu, jasno je dakle da drugih pravedinka tada nije bilo, odnosno da ih uopste nije bilo, a to zvuci nemoguce u kontekstu tih poboznih sinova, jer bi to onda morale biti i njihove porodice, dakle citave skupine, i sad su od jednom u periodu od 120 godina svi oni zgresili i sem Noe niko vise nije pravedan? Kako su se rodili ti sinovi Boziji, ako su sve zene bile neverne, to dakle treba da znaci da su i oni nastali u nesvetoj zajednici, kao i njihovi potomci, ili su zene sve do jedne postale neverne neposredno posle rodjenja tih sinova Bozijih, ili su pak samo neverne zene bile privlacne i lepe? Zato cela teorija o nekakvim odvojenim poboznim ljudima i uopste o poboznim ljudima koji su se mesali sa nepoboznim zenama i tako pravili divove zaista nema smisla. Jasno je da su “pobozni” muskarci i kasnije uzimali neverne zene, ali nisu nastajali divovi, niti je Bog izazivao globalno unistenje iako je na trenutke delovalo da sem par ljudi niko vise ni ne drzi veru u Njega, a kako to onda objasniti, a opet te divove imamo sve do vremena Davida, sto je dosta posle potopa, sto bi trebalo da bude dovoljan dokaz da su ovi dzinovi nastali nezavisno od predpotopnih ljudi. Takodje kada je Avraam prolazio kroz Hanan njih nije bilo tu, ali nakon sto mu Bog daje obecanje da ce kroz 400 godina njegovi potomci naslediti tu zemlju, nakon sto Izrael izlazi iz Egipta, oni su odjednom tu, dakle stona ih je unapred znajuci za Boziji plan tu postavio. Cak i sam Bog kada su se Izraelci uplasili kazuje im da ih se ne boje jer ih je napustio zastitnik njihov (dzinove) a Bog je sa njima (Jevrejima). Dakle jedino smisleno objasnjenje bi moglo biti da su prvi ljudi bili dzinovi i da su ovi potonje pomenuti zaostavstina nekih upornih gena iz tog vremena, ali iskreno to se ne govori nigde u Bibliji a nema ni smisla, jer kao sto su svi ti dzinovi radjali nove dzinove i nisu imali “normalno” potomstvo, tesko je pretpostaviti da je njih zapoceo neko ko nije bio dzin. Dakle da bi to imalo smisla Noa bi kao predstavnik te starine i predak tih poslepotopnih divova morao takodje biti div a to se nigde ne kazuje, iako bi recimo Avram morao imati takva saznanja i informacije a da je to slucaj, dakle i sam Avraam bi morao bitio dzin. Ne zaboravimo na kraju da zaista kost cela, uzi, nos i brada rastu celog zivota, tako da ti ljudi koji su ziveli preko 900 godina sigurno nisu bili mnogo lepi, ali covek kao takav ne raste celog zivota vec najcesce zavrsava svoj rast u visinu ved do 16 godine, tako da nema nikakvog razloga za verovati da su prvi ljudi rasli celog zivota i da su dostizlai giganstke razmere. Nesto visi, sasvim verovatno i krupniji, sigurno, ali dzinovi u smislu 4 metra i slicno, to je nedokazivo i manje je potkrepljeno dokazima u Bibliji nego prva teorija. To je jedini razlog zbog kojeg ne mogu reci da je slucaj resen, za bilo koji od ova dva odgovora jer i za jedan i za drugi postoje neki dokazi i naznake u Bibliji, ni jedan pak nema mnogo smilsa niti sigurne i neosporive, jasne dokaze, i samim tim ni jedan nije nepogresiv. Da, zaista i jedno i drugo zvuci neverovatno, ali isto tako zvuce i jednorozi i zmajevi i levitan, koje mnogi danas ismejavaju i koriste da bi opovrgli Bibliju, pa sa njima to radi cak i otpala crkva a i gotovo svi prevodioci koji ih maskiraju u svojim prevodima, a opet sve njih imamo u Bibliji i ako su tamo, ja verujem da su oni bili prisutni na Zemlji. U svakom slucaju, ova tema nije od velikog znacaja i na nju ne treba trositi mnogo vremena, a ja sam vec potrosio previse, pa tako necu vise. Na kraju od toga nam ne zavisi spasenje. Ali sve jedno mislim da je korisno da ljudi medjusobno pricaju o stvarima koje su im nejasne, bez obzira kako male i nevazne bile jer to u konacnici doprinosi sveukupnom boljem razumevanju i otklanjanju zabluda i zabuna. Na kraju, ovo nikako ne utice na Boziju rec, ili bilo sta, to ne menja ni jednu od Bozijih istina, to je dakle sporedno pitanje na koje nama nije vazno znati tacan odgovor, pogotovo jer pripada proslosti, ali u ljudskoj je prirodi da pita i da sve ispituje.

  Uh, opet je dosta dugo, necu vise da pisem, jer nije moguce u kratkim crtama izneti i kazati bilo sta a da to bude smisleno.

  Hvala jos jednom!

  • pavles kaže:

   Ideš predaleko na opasan teren. Ali evo par činjenica. Pričamo o poslepotopnoj generaciji. Prema Bibliji, Golijat je bio visok oko 3 m (vidi 1. Samuilova 17:3, 4). Kralj Og, koji se spominje u 5. Mojsijevoj 3:11, imao je gvozdeni ležaj dimenzija 420 x 180 cm. I to je dio varijabilnog genetskog nasleđa u mnogo neuslovnijem poslepotopnom ambijentu na zemlji.
   Što se tiče špekulacija o divovima kao produktu navodnog odnosa palih anđela i žena, dovoljno je samo pogledati koga okultisti (kao recimo Dejvid Ajk) smatraju nefilima, i stvari postaju jasne. To su upravo tzv. čuvari drevnih misterija i vladarske porodice koji su u svim oblicima paganizma sebi pripisivali božanske ili polubožanske osobine. Bajke sanjara sve se zasnivaju na kontaktu sa natprirodnim.
   Dalje, nijesam rekao da neće biti biološke reprodukcije na obnovljenoj zemlji. Govorio sam u kontekstu anđela, a Isusov odgovor sekti sadukeja odnosi se na period koji će Božji narod, po vaskrsenju, provesti na Nebu, dakle na milenijum. Prema proročkim knjigama, i prema jasnoj Božjoj namjeri prilikom stvaranja, muško i žensko će na obnovljenoj Zemlji stvarati porodicu i djecu. Nije Tvorac slučajno stvorio ovoliki univerzum samo zbog čovjeka i Zemlje.

   • Nikola kaže:

    Da, iskreno u pravu si otisao sam predaleko. Ne brini, cvrsto se drzim Bozije reci i jasno mi je sta radi Dejvid Ajk i cela ta ekipa, imun sam na te baljezgarije i cak sta vise od kako sam se upoznao sa Bozijom recju ni ne obracam paznju na njih a svakako mogu da prepoznam obmanu, jer je Bozija rec zapravo vrlo jasna. Ovo je kao sto sam rekao tema koju iskreno nisam razumeo u potpunosti i kada god citajuci Bibliju naidjem na nju ona mi nekako bode oci, iz prostog razloga sto mi deluje da tu ima neceg dubljeg, i da mi Bog zapravo govori nesto vise od toga da je na zemlji pre potopa vladao greh, pa je Bog zarad toga odlucio da unisti i ljude i zivotinje i prirodu u potpunosti, jer su svi napustili svoj put. Ne da mi to nema smisla, jer ima, vec mi deluje da tu ima jos nesto. Jedan sam od onih koji zapravo razmislja o tome sta cita i mozda moje misli nekad odu preduboko u temu, cak u stvari koje ne mogu i ne trebam razumeti, sve jedno ne izlaze iz okvira Biblije, a samo kroz razmisljanje, istrazivanje i komunikaciju sa drugima mogu doci do bolje spoznaje. Zato kada sam kod tebe procitao ovaj tekst, osetio sam potrebu da postavim pitanje. Iako njegovo tumacenje nikako ne utice na moje vidjenje Boga i razumevanje Biblije, sve jedno budi u meni interesovanje da kao i za sve sto nam Tvorac otkriva, dodjem do boljeg razumevanja, i ne volim da osecam bilo kakvu nejasnocu i nedorecenost. A i nisam postavio ovo pitanje nekom nju ejdzeru, nego tebi, zar ne, a sama cinjenica da sam na ovom sajtu govori dovoljno o tome za koju sam se istinu cvrsto i konacno opredelio, dakle onu jedinu i trazim je medju onima koji su istog opredeljenja, jer sam vec bio iskusan i nisam ja nasao Boziju rec, vec Je Bozija rec nasla mene i promenila mi zivot, naravno celog zivota cu biti njen ucenik i sigurno je nikad necu iscrpiti. Ovde dakle da zakljucimo. postoje 3 mogucnosti, ona sa andjelima koja nam se dakle ne svidja i koja je problematicna. Druga, ljudi su dzinovi i posto su pre potopa ziveli dosta dugo, kao i zivotinje, a kako je vegetacija bila obilata i sigurno mnogo veca nego danas bas kao i zivotinje (dinosaursusi), zbog uslova koji su tada vladali (dodatni sloj atmosfere, veca kolicina kiseonika, duzi zivotni vek, manje kosmicko zracenje…), sto ukratko znaci da se ljudi nisu morali mnogo truditi da bi preziveli a svoje slobodno vreme koga su imali u izobilju su trosili na stvari koje su gadne pred Bogom, potop je izazvan bas sa namerom da se to promeni, jer nakon potopa u novim uslovima, covek je ziveo dosta krace a morao je poprilicno da se namuci da bi preziveo, sto ce reci da je imao manje vremena za gresne misli i dela, a zbog manje snage i velicine bio je i manje efikasan, sto ga na zalost nije odvratilo od gresnih puteva, ali je svakako umanjilo stepen pokvarenosti koji bi postigao da je sve ostalo kao ranije. Ovo ima opravdanje u Bibliji i samo jos da su ljudi bili dzinovi i resena misterija. Problem je samo taj deo iz postanka 6, onaj deo iz Judine poslanice, jos par citata i cinjenica da nema dokaza i naznaka da su ljudi pre potopa i Noa sa svojima bili dzinovi, poput Golijata i Oga, vec da je to radje abnormalnost, koja nas vraca na prvu teoriju. Ali priznajem da je druga teorija smislenija i sigurnija i sigurno je istinita i bez obzira na prvu (diskutabilno je samo da li su bili dzinovi sami od sebe ili su dzinovi bili nusprodukt neprirodne zajednice). Teorija koja jedina nema nikakvog smisla jeste ta da su bili obicni ljudi, i da su nekako verni muskarci (potomci Adama) i neverne zene ( potomci Kaina) bili recept za dobijanje Dzinova. Dakle ostaju prva i druga, sa tim da je druga svakako istinita i bez obzira na prvu a da li su svi ljudi bili dzinovi ili su dzinovi nesto neprirodno i gnusobno Bogu, sto on zeli unistiti, ostaje nedovoljno jasno svidelo se to nama ili ne, ali se svakako treba cuvati od zabluda i laznih ucenja koja cvetaju oko ove teorije, ali istini za volju i oko mnogo drugih delova Biblije. Ako mi Gospod obznani ovu stvar, super, ako ne, to i ovako nije nesto od velikog znacaja danas a radje cu je ostaviti kao nerazjasnjenu nego sto cu praviti bilo kakav kompromis bez jasnih dokaza, jer njih na zalost za sada nema.

    Hvala puno na pomoci i na vremenu koje si nesebicno izdvojio za mene.

    • pavles kaže:

     Nema tu nikakvih misterija i različitih teorija, stvar je jasna kao dan. Potopom je uništeno cjelokupno čovječanstvo zbog prijetnje da sasvim potone u zlu i bezakonju. Da ima nešto od te priče o nefilima koju uporno provlačiš, Bog bi kaznio njih a ne i sve ostale. Kao što sam već rekao, iz Postanja 6. glava se vidi da su ljudi bili ogromni i prije upuštanja u nemoral Božjeg naroda. Navod iz Judine poslanice služi kao “slamka spasa” religijskim misticima, a kad to nije dovoljno hvataju se osakaćenih prevoda Biblije ili apokrifa.
     Način na koji nastupaš i obrazlažeš stvari ukazuje da si odlično upućen u teološke zavrzlame, i da bi mogao biti dobar jezuita (ako već nijesi). Bilo kako mu drago, ovaj sajt nije namijenjen ubacivanju sumnji i miniranju Biblije, već potvrđivanju i promociji njene istinitosti. Stoga s ovim zaključujemo diskusiju.

     • Nikola kaže:

      Da nemam pitanja i poverenja u Vas, nikada Vam se ne bih ni obratio za pomoc, a posto vec jesam, stvarno ne razumem cime sam Vas isprovocirao da me nazovete jezuitom i neprijateljem Bozije reci a cak me ni ne poznajete. Na zalost postoje mnoge teoloske zavrzlame (i sami ih razotkrivate i obznanjujete), nisam ih ja izmislio, kao ni Vi, a posto ja nisam dobio direkno otkrivenje svetog pisma od strane Tvorca, moram da izmedju njih proberem ono sto valja jer sam ne mogu u potpunosti razumeti sveto pismo a nikome ne pise na celu prorok Boziji, pa da bi ga slepo slusali i momentalno osudjivali sve druge jer on tako kaze. Bog je taj koji sudi. Ja tragam za istim onim za cim i Vi, ali ako imam neku nedoumicu volim da je se resim, ne mogu pisati apostolu Pavlu, pa sam pisao Vama. I zar je to sad greh i neprijateljstvo prema Bozijoj reci, sto sam ljubazno pitao, obrazlozio i u prijateljskom tonu raspravio svoju dilemu sa bratom Hriscaninom, kako bih dobio jos bolju i dublju spoznaju istine? Da sam nakon prve poruke dobio sve odgovore ne bih Vam vise ni pisao, ali nisam. Moje komentare mozete slobodno da obriste i cak sta vise molim Vas da to ucinite, jer sam ja ovo pitao zarad sebe a ne da bih ikoga u nesto indoktrinirao i da bi nesto skrabao po vasem sajtu, a nakon Vaseg poslednjeg komentara iskreno zalim sto sam uopste pitao, ali ne zameram Vam, znam da ste u sluzbi istine i da ste verovatno samo suvise oprezni. Ja se Vama izvinjavam ako sam Vas necim uvredio i zahvaljujem Vam se jos jednom na svemu, osim ovih potonjih uvreda.

     • pavles kaže:

      Teorija koja jedina nema nikakvog smisla jeste ta da su bili obicni ljudi, i da su nekako verni muskarci (potomci Adama) i neverne zene (potomci Kaina) bili recept za dobijanje Dzinova. Dakle ostaju prva i druga, sa tim da je druga svakako istinita i bez obzira na prvu a da li su svi ljudi bili dzinovi ili su dzinovi nesto neprirodno i gnusobno Bogu, sto on zeli unistiti, ostaje nedovoljno jasno svidelo se to nama ili ne, ali se svakako treba cuvati od zabluda i laznih ucenja koja cvetaju oko ove teorije, ali istini za volju i oko mnogo drugih delova Biblije.

      Nijesi ti ovdje došao da bilo šta naučiš već da siješ sumnje i insinuacije u Božju Riječ. I šta kažeš, nemaš direktno otkrivenje od Tvorca? Pitaj nefile onda, to ti je informacija iz prve ruke. Možda ti objasne kako su se Zevs i Afrodita nešto pokoškali pa počeli kerberi da se množe po zemlji.

 • Nikola kaže:

  Postovanje Pavle, imate sjajan sajt i jako mi je drago sto postojite i sto unosite malo svetla u ovaj mrak. Inace ovde me se posebno dotakla jedna stvar koju sam i sam primetio a za koju mi se ne svidja zvanicno/opsteprihvaceno objasnjenje koje vidim i vi prihvatate. Iako se mnogo hereze i laznih djavoljih nauka pokusava podvaliti, mislim da za ovu jednu ipak to nije slucaj i da je ona po samoj Bibliji zaista blize istini od bilo cega drugog. Naime, ima smisla ovo sto kazete za razmnozavanje izmedju andjela i ljudi, i ni meni se licno ne dopada ni ta ideja ni kako to zvuci, ali opet odgovore moramo traziti u u Bibliji. Po njoj anjdeli se ne materijalizuju uvek kao duhovi, vec i kao ljudi od krvi i mesa, koje drugi ljudi ne vide uvek kao utvaru vec ih najcesce brkaju sa drugim ljudima i ne prepoznaju ih kao drugacije od sebe na bilo koji nacin. Ljudi su sa njima imali direktan fizicki kontakt, ovi andjeli su cak uzimali i ljudsku hranu, u Sodomu su stanovnici hteli da ih siluju. Takodje ne pojavljuju se uvek na isti nacin i ne uzimaju isti oblik. Nekada izgledaju kao ljudi, nekada ih jasno opisuju kao dosta razlicite i strasne, ponekad cak i kao duhove, sto znaci da oni verovatno mogu u zavisnosti od potrebe da uzmu odgovarajuce telo/prebivaliste odnosno da se materijalizuju na razlicit nacin a za ovo postoje dokazi u Bibliji koje cete videti pred kraj ovog teksta. Na kraju ne mora znaciti da je uopste bilo direktnog fizickog/polnog kontakta izmedju njih i kceri ljudskih. U svakom slucaju, mi pravu i svu istinu o njima i njihovim mogucnostima, motivima, eventualnoj tehnologiji i prirodi ne mozemo sa sigurnoscu znati i razumeti, jer nam ona nigde nije u potpunosti ni otkrivena, sto znaci da nije ni toliko znacajna za nas, pa verovatno sve do povratka Gospoda Isusa Hrista necemo ni znati pravu istinu o tome. Ali pravdi za volju i druga teorija da se iz odnosa Bogu vernih ljudi i nevernih zena nekako dobijaju divovi koji su toliko mocni i drugaciji od ostalih ljudi (da ih Biblija na vise mesta detaljno opisuje i navodi kao izuzetak, pa cak ima i poseban naziv za njih – Nefili), jednako je smesna, a zapravo i daleko vise smesna i nenaucna, kao i ideja da su muskarci nekako bili Boziji sinovi a zene Kceri ljudske. Zapravo ta teorija potpuno je neozbiljna i mnogo neozbiljnija od prve teorije za koju mislim da sama Biblija daje vrlo jak dokaz i naznake da se ipak radi o necemu nesvakidasnjem, a to sigurno ne moze biti samo veza izmedju vernih muskaraca (Bozijih sinova) i nevernih zena (kceri ljudskih). Uz put u Bibliji sem za Adama, Bog ni za jednog drugog coveka ne koristi termin sin Boziji, sto znaci da termin sinovi Boziji moze biti upotrebljen samo tamo gde je to bice direktna Tvorceva kreacija, kao recimo andjeo, a ne pobozan covek koga je napravio/rodio drugi covek. Ukoliko zasluzimo spasenje i Hrist nam podari nova tela po Njegovom povratku, i mi cemo postati “sinovi Boziji”, jer smo tada nanovo stvoreni direktno od Tvorca. Na kraju zasto se ta situacija spominje bas neposredno pred Boziju odluku da nacini potop, i to globalni, u kome je zatro sav zivot na zemlji? Zar nije bilo vernih zena “kceri Bozijih”, ili je to bila privilegija samo za muskarce? (to ucenje podseca na gnosticizam) Zar u porodicama tih vernih muskaraca (sinova Bozijih) nije bilo vernika, pa da bi se makar jos jedan od njih spasao pored Noja, bilo otac ili majka od tog vernog muskarca (sina Bozijeg). Zar su svim vernim muskarcima fetis bile neverne zene, zar su i njihove majke bile takve? Cela ta ideja da (sinovi Boziji) predstavljaju verujuce muskarce je prosto neodrziva da ne kazem smesna. Zar nam to ne daje dovoljno naznaka da se desavalo nesto zaista znacajno. To je jedini put sve do posletka vremena da je Bog unistio ceo svet, a znajuci koliko je covecanstvo bilo gresno i pre a i posle, a takodje i koliko je Bog milostiv i saosecajan, sigurno je da je iza toga bio veoma jak i ozbiljan razlog, koji umnogome prevazilazi ovu drugu teoriju koja je prosto neodrziva gledano realno, iskreno i sa svih aspekata. Takodje teorija da su prvi ljudi bili dzinovi je nebiblijska jer se to nigde u Bibliji ne navodi a sigurno bi bilo pomena da je to slucaj, pogotovo kad su vec pominjani ovi drugi neobicni dzinovi koji su proistekli iz odnosa sinova Bozijih i kceri ljudskih. Verovatno su prvi ljudi bili nesto vislji ali sigurno da prema njima regularni izraelci ne bi izgledali kao skakavci. Da su dzinovi tada bili uobicajena pojava ovo sigurno ne bi bilo receno na ovaj nacin. Noa sigurno nije bio dzin jer nam to niko ne govori, a samim tim ni njegovi potomci, iako je Noa ziveo jednako dugo kao i prvi ljudi a i njegovi potomci su ziveli dosta dugo, dakle odakle onda ovi dzinovi pre a i posle potopa? Uz put zasto je Bog odmah nakon sto je izveo izrael poveo rat bas protiv plemena ovih dzinova prema kojima je bio potpuno nemilosrdan unistavajuci cak i zivotinje u njihovim mestima, iako je trpeo i bio dosta blazi prema obicnim ljudima koji su bili gresnici. Zar je seks izmedju vernog muskarca i neverne zene bio casa koja je prelila kap? To nista nema smisla a pitanja se samo nizu. Ako su ih pre potopa zaceli pobozni ljudi (sinovi Boziji) sa nevernim zenama (kcerima ljudskim) odakle su nastali ovi dzinovi posle potopa kada uopste nije bilo vernika, jer da je Noa bio dzin onda bi sasvim sigurno svi njegovi potomci ukljucujuci i Avrama i izraelce bili dzinovi a ne samo par plemena, koja su se radikalno razlikovala od svih drugih naroda. Dakle to nisu bili ljudi malo veceg rasta, oni su doslovno bili dzinovi. Ne zaboravimo i pomen ovog dogadjaja iz Starog u novom Zavetu, u Judinoj poslanici 6-8 “I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima; kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih podali bludu i otišli za drugom puti, stoje za primjer, ispaštajući kaznu u vječnom ognju. Uza sve to i ovi sanjari jednako skvrne tijelo, zabacuju Veličanstvo, pogrđuju Slave.” Dakle mislim da je ovo vrlo jaka naznaka o tome sta se zapravo desilo. Na kraju, mnogo toga u Bibliji nije moguce naucno objasniti pa je prema tome besmisleno za takve stvari traziti odgovore u nauci. Ja se drzim samo Biblije i idem tamo gde me ona vodi, na prostoj osnovi sto nesto ne zvuci logicno ili cak izvodljivo, ja ne mogu da donosim zakljucke, jer cela Biblija je zapravo natprirodana knjiga i svedocanstvo. Dakle ne treba se mnogo koncentrisati na stvari koje nam ona nije dovoljno objasnila, ali ne treba ih ni tvrdoglavo odbacivati jer nam eto prosto zvuce neverovatno i ne svidaju nam se, a onda ih zamenjivati za jos neverovatnije tvrnje, koje su nam iz naseg ugla prihvatljivije, jer u tom slucaju mozemo da odbacimo i Bibliju i da se okrenemo nauci i teoriji evolucije koja isto tako tvrdi da Biblija nije naucno utemeljena. Dakle sve sto hocu da kazem jeste da prva teorija, po samoj Bibliji uopste nije odbacena i svako ko kaze tako, govori ono sto zeli da veruje a ne ono sto Biblija zaista kaze, odnosno ako prva verzija i nije tacna, svakako nije ni druga, u smislu da ju je Biblija obznanila tacnom. Ne kazem da je i jedna od gore pomenutih verzija istina, ali ne odbacujem ni jednu, mada mi druga nema nikakvog smisla a nema ni uporiste u Bibliji, logici, nauci, nema zapravo nikakvo uporiste. Ako Vi imate neko smisleno objasnjenje rado cu ga cuti, na kraju i ja samo zelim da dobijem sto bolje razumevanje Svetog Pisma i necu odbaciti nista sto samo Pismo nije odbacilo, pogotovo ne zbog licnih zelja i uverenja. Izvinjavam se na nesto duzem komentaru, kada sam krenuo da pisem, prosto je izlazilo iz mene, nadam se da mi necete zameriti.

  Sve najbolje i nastavite sa odlicnim radom, kao i do sada. Bog vas blagoslovio!

  • pavles kaže:

   Hvala. Na ovome radi tim ozbiljnih, biblijski religioznih ljudi.

   Evo ukratko na temu koju si otvorio. Najprije treba razumjeti kako se postaje Sin Božji/kćer Božija. Bog stvara slobodna moralna bića po svom obličju, što prvenstveno podrazumijeva karakter, jer to je jedina mogućnost da se taj život nastavi u vječnost. Alternativa uvijek znači put u propast. Adamu nije bilo dovoljno što je izašao iz ruke samog Tvorca, niti mu je to bila nikakva garancija da će ostati Sin Božji, kao uostalom ni anđelima prije njega.
   Slično tome, nakon Pada, prihvatanjem ili odbijanjem Božjeg Plana spasenja, ljudi se dijele u dva tabora. I pod novim okolnostima suština Božjeg usvajanja ostaje ista. Kontekst Postanja 6. glava, iako dosta oskudan sa informacijama, sasvim je jasan. Stopa razmnožavanja bila je velika, i time mogućnosti miješanja povećane. Kao u svakom vremenu, Bog je imao svoj vjerni narod koji je bio u iskušenju prilagođavanja ostalima. Grijeh te generacije sastojao se u požudi za „drugom puti“, slično kao i kasnije stanovnika regiona Sodoma. Nakon izlaska iz Egipta i osvajanja Hananske teritorije, Bog je više puta upozoravao koliko je opasno miješanje pobožnih i bezbožnih i zašto je to tako. Slične opomene nalazimo i pod Novim Zavjetom.
   U Postanku 6:4 stoji da „bješe tada divova na zemlji“, tj. ljudi velikog rasta, a „i posle“ kad se Božji narod upustio u nesvete brakove i nemoral. Dakle, već tu otpada tvrdnja da su „divovi“ tek nastali kao mješavina palih anđela sa ženama. U Bibliji nigdje ne postoji ni najmanje naznake da anđeli imaju mogućnost razmnožavanja, štaviše Isus je na zamka pitanje o vaskrsenju nekoliko muževa i zajedničke žene, jasno ukazao na to. Dalje, 5-i redak opet jasno govori da se radi o „ljudskom nevaljalstvu“ (ljudi su činili veliko zlo i imali stalno usmjerenje ka zlu).
   Što se tiče Noa, za njega se kaže da je živio po Božjoj volji. Zbog njegove vjernosti, cijela ta porodica imala je privilegiju da uđe u brod spasenja, uključujući i žene. Tu dolazimo i do odgovora na pitanje (ako uopšte ima nekih nedoumica) zašto Biblija koristi termin „sinovi Božji“. Muškarac (otac) je nosilac porodice. Bog je Adamu povjerio upravu nad zemljom. Dakle, „sinovi“ su bili odgovorni za moralni sunovrat, i nije ih moglo opravdati ni to što su ih „kćeri čovječije“ izvjesno zavodile (davale im povoda), kao ni Izraelce mnogo vjekova kasnije.
   Od Pada u grijeh do konačne obnove, ova zemlja je neprijateljska teritorija za sve one koji stanu na Božju stranu, i shodno tome trebaju se ponašati.
   Vezano za fizički izgled prepotopne generacije, očigledno su bili mnogo viši rastom i stasom od današnjih. Posle Potopa dijelom se prenijela ta genetika, u manjoj ili većoj mjeri. Ali čak i u tome može se zapaziti pogubnost „ulaganja“ u tijelo umjesto u „duh“ (divovi su bili junaci i velikani sa ljudske tačke gledišta, dok su iz Božje perspektive bili pobunjenici i zlikovci).
   Što se tiče odnosa anđela i ljudi, logično je da postaje ograničenja, čak i kad su pali anđeli u pitanju koji se nalaze u konstantnom stanju hule. Utjelovljeni Božji anđeli prihvatali su gostoprimstvo, jer je to jedan izraz Božjeg karaktera i volje, a ne zbog potrebe za hranom. Slučaj koji si pomenuo u Sodomu (pokušaj silovanja anđela) nije se mogao realizovati ni pod kakvim okolnostima, jer su anđeli reagovali na natprirodan način i oslobodili se napasnika.
   Demoni takođe ne mogu da rade što im se prohtije, jer i oni imaju svoja ograničenja. Glavni cilj njihovog opštenja sa ljudima je kvarenje Božjeg obličja i diskvalifikacija iz okrilja Božje ljubavi i milosti. Tamo gdje su ljudi najviše propali ili izopačili religiju, oni mogu otvorenije djelovati, uključujući i materijalizaciju. No i dalje ostaju određene granice koje se ne mogu preći po prirodi stvaranja. Bog je u svom sveznanju sve predvidio, čak i u haosu grijeha. Recimo, demon može čovjeka navesti na samoubistvo, ali ga ne može lično ubiti. Čak ni u situaciji koja se opisuje u Otkrivenju kad prestane posredničko djelovanje Božje milosti, zbog razularenosti i maltretiranja od strane demona, ljudi će tražiti smrt kao izlaz ali je neće naći. Demon može opsjednuti um neke osobe i usaditi joj slike o navodnim prethodnim životima, ili čak fiktivnom seksualnom odnosu (slučaj čovjeka koji je imao iskustva sa solarnom jogom, objavljen na forumu CPS-a). Kad čovjek potpadne pod vlast demona, „sve“ je moguće, ali u nestvarnom svijetu. Na mjestu koji si naveo u Judinoj poslanici, problem imaju upravo „sanjari“ ili maštari, kakvi su okultisti sa njihovim fantazijama o nefilima. Stoga Bog u Bibliji uvijek apeluje na razum i zdravo saglasje naše fizičke, mentalne i duhovne ličnosti.

   • Na prvoj stranici Biblije je naučno objašnjenje, kako su ljudi u prepotopnoj civilizaciji bili toliko krupni (divovi). “Zatim Bog reče: „Neka bude nebeski svod između voda i neka se razdvoje vode od voda.” Tada je Bog načinio nebeski svod i razdvojio vode koje treba da budu ispod svoda od voda koje treba da budu iznad svoda. I bilo je tako. Bog je nebeski svod nazvao nebo.” (Postanje 1:6-8). Ovaj tekst nam kaže da je iznad atmosferskog omotača postojao i vodeni omotač (koji je prilikom potopa pao na zemlju). Prosečni vazdušni pritisak na planeti zemlji je oko 1000 milibara, zavisno od nadmorske visine i atmosferskih prilika. Jedan metar vodenog stuba daje 100 milibara pritiska, pa ako pretpostavimo, da je debljina vodenog omotača bila samo 10 metara, to znači da je vazdušni pritisak na planeti zemlji bio duplo veći nego danas. Pretpostavka je da ne znamo debljinu vodenog omotača koji je obavijao planetu, ali je jasan zaključak da je planeta bila hiperbarična komora u odnosu na današnje uslove. Ljudi su puno aktivniji pri većem vazdušnom pritisku, biljke puno brže napreduju, i iste sorte imaju krupnije plodove u hiperbaričnim komorama. Tu je i objašnjenje, zašto je prepotopnoj civilizaciji bilo potrebno samo 1656 godina da dostigne vrhunac zla i da dozove sud sa neba. Oni su u hiperbaričnoj komori bili hiperaktivni, i dobro i zlo se brže rađalo u njihovim umovima.

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka