Izbor knjiga

Direktor muzeja Dokazi stvaranja u Glen Rouzu, Teksas, dr Karl Bah (Carl Baugh) je izmislio i avgusta 1997-99. godine patentirao komoru „Hiperbarična biosfera“, za testiranje biblijske tvrdnje o pretpotopnoj atmosferi i magnetskim uslovima, na osnovu knjige Postanja.

Postanje navodi da je život na Zemlji stvoren „savršen“ i dizajniran da živi vječno. Takođe se navodi da, nakon pada čovjeka, svi elementi od kojih je sve načinjeno, postali su podložni prokletstvu. Postoji, dakle, božanski određena veza između grijeha, bolesti i propadanja, od uzroka do posljedice. Postanje zatim bilježi postepenu degeneraciju cijele tvorevine do Nojevog Potopa, nakon čega slijedi povećana stopa degeneracije kako je vrijeme prolazilo.

Ako datumi i godine prate iste standarde kakve poznajemo u modernim vremenima, a nema ništa što bi ukazivalo drugačije, onda postoji preklapanje ljudi koji su živjeli prije Potopa sa onima preživjelima posle Potopa, gdje su ljudi živjeli prije Potopa mnogo više godina.

Prosječna starost čovjeka prije Potopa bila je oko 920 godina, dok je posle Potopa životni vijek ljudi opao za 250 godina do vremena Hristovog kada je životni vijek imao prosjek 70 godina. Testovi dr Baha zamišljeni su da simuliraju okruženje prije Potopa, što bi trebalo proizvesti uslove povećane dugovječnosti, ćelijskog rasta i promjene molekularne strukture.

Evo liste koja pokazuje pad dugovječnosti, počevši od pretpotopnih patrijaraha, preko poslepotopne generacije, do životnog vijeka danas. Tradiciju dugovječnosti drevnih ljudi bilježe sledeći istoričari: Maneton, Berosus, Mohus, Hestiaeus, Hieronimus, Hesiod, Hecataeus, Helanikus, Akusilaus, Eforus, Nikolaus, Josif…

Patrijarsi prije Potopa Dob Patrijarsi posle Potopa Dob
Adam – 1. Moj. 5:5 930 Šem (Sim) – 1. Moj. 11:10,11 602
Set – 1. Moj. 5:8 912 Arfaksad – 1. Moj. 11:12,13 438
Enos – 1. Moj. 5:11 905 Sala – 1. Moj. 11:14,15 433
Kajinan (Kenan) – 1. Moj. 5:14 910 Ever – 1. Moj. 11:16,17 464
Mahalalel – 1. Moj. 5:17 895 Peleg (Falek) – 1. Moj. 11:18,19 239
Jared – 1. Moj. 5:20 862 Reu (Ragav) – 1. Moj. 11:20,21 239
Metuzalem – 1. Moj. 5:27 969 Seruh – 1. Moj. 11:22.23 230
Lameh – 1. Moj. 5:31 777 Nahor – 1. Moj. 11:24,25 148
Noje – 1. Moj. 9:29 950 Tara – 1. Moj. 11:32 205
Abraham – 1. Moj. 25:7 175
Isak – 1. Moj. 35:28 180
Jakov – 1. Moj. 47:28 147
Jov – Jov 42:16 140
Levije – 2. Moj. 6:16 137
Kat – 2. Moj. 6:18 133
Amram – 2. Moj. 6:20 137
Mojsije – 5. Moj. 34:7 120
Jošua Nunov – Još. 24:29 110
Ilije – 1. Sam. 4:15 98
David – 1. Car. 2:11; 2. Sam. 5:4 70

Eksperimenti dr Baha, sa svojom posebnom hiperbaričnom biosferom, proizveli su fascinantne rezultate koji ukazuju na potencijalne metode za liječenje i/ili podmlađivanje ljudi danas. NASA je čak zatražila istraživanja i otkrića dr Baha da utvrdi njihovu upotrebljivost u svemirskom programu.

 

Hiperbarična biosfera

Dr Bah sa kolegom i testiranom bjelouškomEksperimenti sprovedeni u ovoj pretpotopnoj atmosferskoj komori proizveli su nevjerovatne dokaze koji podržavaju biblijski zapis o zemlji prije Potopa. Neki primjeri uključuju:

 • produženi životni vijek Drosophila voća do tri generacije;
 • molekularne promjene otrova kod zmija bjelouški u netoksično stanje;
 • ubrzan rast pirana riba – od 5 do 40 cm u periodu od 2,5 godine.

Patent Hiperbarične biosfere dopušta mogućnosti mijenjanja mješavine gasova koji sačinjavaju atmosferu u komori, kao i različit intenzitet elektromagnetnog polja, učestalost i trajanje.

Okruženje u kojem živimo sa biljkama i drugim životinjama se promijenilo otkako su se biološki sistemi prvi put pojavili. Sastav vazduha koji udišemo je nastavio da se mijenja. Na primjer, ima razloga da se vjeruje da je koncentracija kiseonika u vazduhu s vremenom opala.

Klima, uključujući temperaturu, vlažnost, kišne i sniježne padavine, i slično takođe se mijenja. Dalje se teoretiše da su ostale važne promjene u okruženju Zemlje tokom vremena bile obilježene padom atmosferskog pritiska, smanjenom koncentracijom ugljen-dioksida u zemljinoj atmosferi, promjenama u snazi i orjentaciji zemljinog magnetnog polja, i promjenama u intenzitetu i karakteristikama svjetlosnih zračenja kojima smo izloženi. Osim toga, zvuci prirode poput ptica pjevačica postaju sve teži za praćenje zbog opšteg smanjenja populacije ptica pjevačica.

Mnoge od navedenih i drugih promjena su prirodni rezultat starenja zemlje. Druge promjene životne sredine na Zemlji su izazvane isključivo prirodnim događajima – vulkanskim erupcijama, zemljotresima, pliminim talasima, glečerima, a slično mijenjaju samu zemlju i atmosferu. Ostale promjene na Zemlji i njenoj atmosferi su u potpunosti nastale zbog čovjeka.

Zagađenje, prenaseljenost, prekomjerni razvoj, pretjerana upotreba prirodnih resursa, lov, ribolov, i stočarstvo su promijenili naš svijet. Kako ljudska populacija nastavlja da raste, tempo kojim se ove promjene dešavaju neminovno će se povećati.

Ove promjene na zemlji i u životnoj sredini imale su štetan uticaj na biljke i životinje, uključujući čovjeka. Određene biljke i životinje su nestali sa zemlje, nesposobne da se prilagode izmijenjenoj zemlji. Mnoge od preostalih vrsta biljaka i životinja teško mogu da napreduju.

Voće i povrće drveća i biljaka su izgubili ukus i hranljivu vrijednost. Životinje, uključujući i ljude, sve više pogađaju bolesti, slabosti, i druge nezdravosti. Ljudi kao da su izgubili opšti osjećaj blagostanja, što je dovelo do povećanja depresije, samoubistava, kriminala, nasilja, bolesti i drugih društvenih i fizičkih nedaća i postaju sve više letargični sa smanjenom koncentracijom.

Povećanje stope fizičkih i mentalnih bolesti ljudi dovelo je do stalne potrage za novim i poboljšanim ljekovima za borbu protiv ovih bolesti. Kao jedan primjer, naučnici su u stalnoj potrazi za prirodnim antivirusnim i antibiotičkim supstancama. Kada jednom otkriju takve supstance u prirodi, naučnici pokušavaju da sintetišu ove ljekove u laboratoriji. Iako je postignut napredak u oblasti lociranja i sinteze ovih jedinjenja za farmaceutsku upotrebu, za mnoge bolesti trenutno nema poznatih efikasnih ljekova za tretman, ili su uzročnici bili u stanju da se prilagode ili promijene svoju strukturu da razviju otpornost na takve tretmane.

Na primjer, brojni kanceri i sida (AIDS) posebno su otporni na farmaceutske proizvode locirane i/ili sintetisane korišćenjem konvencionalnih postupaka u standardnim uslovima sredine. Vjeruje se da su promjene u zemljinom okruženju spriječile određene ljekove da se stvaraju u prirodi, otkrivaju, i/ili sintetišu, i spriječile jedinjenja određenih organskih i neorganskih elemenata.

Hiperbarična komora dr BahaSada ćemo navesti neke osnovne funkcije hiperbarične komore za testiranje:

 • Snabdijevanje kiseonika i kontrolni mehanizam za snabdijevanje kiseonikom u pomenutoj komori i održavanje predodređene koncentracije kiseonika od 22% do 30% njene zapremine.
 • Snabdijevanje ugljen-dioksida i kontrolni mehanizam za snabdijevanje ugljen-dioksidom u komori i održavanje koncentracije ugljen-dioksida u opsegu od 0,1% do 0,3% njene zapremine.
 • Uređaj u kojem je kalem za magnetno polje povezan sa generatorom energije za generisanje kontrolisanih elektromagnetnih impulsa na nivoima energije u opsegu od 1 do 5 Gausa i na frekvenciji u opsegu od oko 0,5 Hz do oko 30 Hz.

 

Dodatne informacije koje mogu biti od koristi

Procijenjeno je od strane istraživača sa Univerziteta u Ilinoisu da je atmosferski pritisak u najranijim počecima života na Zemlji, mogao biti čak 5,24 kilograma po kvadratnom centimetru (2.027 milibara),  dvostruko više od sadašnjeg pritiska na nivou mora.

 1. sadržaj kiseonika bio bi oko 30% umjesto današnjih 21%;
 2. otvorena rana mogla bi zarasti preko noći pod ovim uslovima;
 3. ovi atmosferski uslovi podržali bi ljudski život u trajanju od nekoliko stotina godina.

_____________________
Originalni članak na engleskom jeziku dostupan je na ovom linku.

Print Friendly, PDF & Email

2 odgovora na Pretpotopna životna sredina i degradacija

 • Gaja Lašič kaže:

  O sličnim istraživanjima govori i dr. Kent Hovind u svojim predavanjima koja se odnose na starost zemlje i podupiru Biblijsko Stvaranje. Govori i o vodeno/ledenom plaštu oko zemlje do potopa, koji je omogućavao viši tlak i veči postotak kiseonika. Posledica su bile duži životni vek čoveka. To je uticalo i na mnogo viši uzrast ljudi i biljaka. Navodi neki eksperiment sa biljkom rajčice. Uzrasla je 15 metara a plodovi su bili veliki kao lubenice… I on potvrđuje da se takve zračne komore danas upotrebljavaju u medicini…

  https://youtu.be/9BLlJ-Aild8

 • Vanja kaže:

  Odličan tekst.

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka