Izbor knjiga

Suština rasprave „stvaranje ili evolucija“ nije u tome koja strana ima više empirijskih dokaza, već da li je ispravan pogled na svijet koji određuje kako ti dokazi treba da se tumače.

Kreacionisti i evolucionisti raspolažu istim činjenicama, poznaju iste zakone logike i prirodne zakone i, u suštini, žive prema istim principima apsolutne moralnosti. Zbog toga je u ovoj raspravi presudno pitanje: Koji pogled na svijet – biblijski (kreacionistički) ili sekularni (evolucionistički) – omogućava znanje i obezbjeđuje pretpostavke na osnovu kojih zakoni logike, prirodni zakoni i apsolutna moralnost imaju smisla.

Odgovor na to pitanje daje dr Džejson Lajl (Jason Lisle), doktor astrofizike Univerziteta Kolorado, bivši saradnik Instituta za istraživanje stvaranja (Institute for Creation Research) i sadašnji direktor planetarijuma u Muzeju stvaranja, koji radi pod okriljem organizacije Answers in Genesis.

 

03:38 – Empirijski dokazi u prilog biblijskog modela stvaranja nasuprot modela evolucije:

 • 03:43 – Zakoni informacije – tok informacije uvijek vodi do uma.
 • 05:46 – Ugljenik C-14 u dijamantima – Zemlja ne može da bude starija od milion godina.
 • 06:35 – Raspadanje kometa – svemir ne može da bude stariji od 100 hiljada godina.
 • 07:10 – „Pojasevi za spasavanje“ modela evolucije od očiglednih empirijskih dokaza koji ga opovrgavaju.

 

09:23 – Pogledi na svijet su osnov za tumačenje empirijskih dokaza:

 • 09:51 – Kreacionisti i evolucionisti imaju pristup istim empirijskim dokazima, ali njihovi pogledi na svijet (biblijski i sekularni) unaprijed određuju kako se tumače empirijski dokazi.
 • 12:59 – Koji je najviši standard za kreacioniste, a koji za evolucioniste?
 • 19:21 – Niko ne može da bude neutralan u odnosu na Bibliju – ili si na Božjoj strani ili si protiv Njega.

 

23:33 – Unutrašnja kritika biblijskog i sekularnog pogleda na svijet – koji od njih ima veze sa stvarnošću:

 • 23:33 – Samo biblijski pogled na svijet omogućava znanje.
 • 26:39 – Logika, prirodni zakoni i apsolutna moralnost su mogući samo prema biblijskom pogledu na svijet.
 • 34:01 – Sekularni pogled na svijet preuzima pretpostavke biblijskog pogleda na svijet.

 

40:34 – Odgovori na sekularne prigovore biblijskom pogledu na svijet:

 • 41:58 – Ne postoje apsolutne istine.
 • 43:34 – Postoji samo materija. Dokaži mi logički kako Zemlja može da bude stara 6.000 godina.
 • 44:23 – Biblija je puna protivrečnosti, ne može da bude pouzdana.
 • 45:14 – Kreacionizam ne može da se predaje u školama, jer kreacionisti lažu.
 • 46:04 – Bog Starog zavjeta traži ubijanje nevine djece.

___________________________

Transkript predavanja (pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka