Izbor knjiga

Do sada smo upoznali način Sotoninog delovanja i šta nas izbavlja od Zloga. Hajdemo sada da otkrijemo šta je to u nama što nas navodi na greh. U jednom od prehodnih poglavlja smo saznali da je Evino nepoverenje u Boga prouzrokovalo njen pad, ali da li je to sve? Biblija nam nedvosmisleno otkriva da nije: „Nego svakoga iskušava njegova želja tako što ga vuče i mami. Zatim želja, kada je začeta, rađa greh, a greh, kad se učini, donosi smrt.“ (Jakovljeva poslanica 1:14,15 NZ) Eva je, pored sopstvenog nepoverenja, gajila u sebi određenu želju koja ju je vukla i mamila ka zabranjenom drvetu. Iako je bila upozorena da ne jede plod sa njega, dozvolila je sopstvenoj želji da je iskuša. Onog trenutka kada mu je prišla, izgubila je Božju zaštitu, jer je njena začeta želja već tada rodila greh. U svom srcu je probala plod za koji je bila upozorena da ga ne jede, što nam sledeći stih najbolje potvrđuje: „A ja (Isus Hrist) vam kažem: ‘Ko god požudno pogleda ženu, već je u svom srcu s njom učinio preljubu.’“ (Jevanđelje po Mateju 5:28 NZ) Zbog toga je Sotona i uspeo da je navede na greh.

Nakon svega što smo otkrili, možemo zaključiti sledeće: Sotoni nikada neće poći za rukom da nas natera da uradimo nešto, što prethodno nismo i sami poželeli. Isto tako ne možemo slediti svoje sebične želje, koje su u potpunoj suprotnosti sa Božjom voljom, i očekivati od Njega da nas zaštiti od Sotoninog delovanja. Sada nam je ostalo da otkrijemo kakvu je sebičnu želju gajila Eva u svom srcu. Da bismo dobili odgovor na naše postavljeno pitanje, zanimljivo je primetiti da Adam nije bio sa njom kada je učinila svoj prvi greh. Postavlja se pitanje: Zašto je krenula potpuno sama u obilazak zabranjenog drveta? Zbog toga što je želela da bude samostalna i nezavisna. Čak je i naivno verovala kako će sama uspeti da se izbori sa Sotoninim iskušenjem.

Da li prepoznajete neku Evu u današnjem svetu? Kao što svi odlično znamo, svaka savremena žena pomalo liči na nju, jer svaka od njih iz sveg srca želi da bude potpuno samostalna, nezavisna i slobodna. Ovo ne treba da nas iznenađuje, jer se ovakvi „moderni“ stavovi sve više forsiraju u savremenom društvu, zbog čega je razvod braka potpuno očekivana stvar. Feministički pokret je najviše doprineo ovakvom razvoju događaja, kao i tzv. seksualna revolucija, koja je poznata i pod nazivom „seksualno oslobođenje“. Njihov cilj je bio usmeren ka ostvarivanju većih seksualnih sloboda i ravnopravnosti polova.

Nakon svega što su postigli, da li mislite da su današnje žene srećnije ili možda pametnije? Umesto da budu posvećene svom domu, a najviše deci, one se trude da izgrade sopstvenu karijeru. Zbog toga se takmiče sa muškarcima i stalno se zalažu za sopstvena prava. Međutim, umesto većih prava, jedino su uspele da dobiju još više obaveza. Sada rade „duplu smenu“, jer su u prepodnevnim časovima na svojim radnim mestima, a nakon toga prelaze na kućne poslove. Stalno su u nekoj žurbi. Sopstvenu decu skoro da ne viđaju, zbog čega propuštaju da učestvuju u njihovim najlepšim trenucima. Čak su mnogim ženama njihova sopstvena deca postala teret, koja ih sputavaju u njihovom daljem napredovanju. Upravo iz navedenih razloga, sve više žena ostaje neudato kako ne bi rađale sopstveno potomstvo. Na taj način uskraćuju sebi jedan od najlepših blagoslova, kojim je Bog blagoslovio Adama i Evu: „Rađajte se i množite se, napunite zemlju…“ (1. knjiga Mojsijeva 1:28 SZ)

Kao što možemo videti, od Evinog pada u greh sve se potpuno preokrenulo. Takvo haotično stanje je i te kako prisutno u našem današnjem svetu. Sada su muževi postali previše pasivni i više se ne trude kao ranije da obezbede materijalnu sigurnost svojoj porodici, već su takve stvari prepustili svojim ženama. Zar one nisu tražile upravo to? One su te koje same sebe proglašavaju da su radnije, vrednije, marljivije, upornije, izdržljivije i snalažljivije od svojih muževa. To su te današnje „super žene“ koje mogu sve bolje od muškaraca. Zar često ne čujemo sve više žena kako sa ponosom govore da su one glava kuće, da one odlučuje o svemu, da se one pitaju za sve? A većini muškaraca to i te kako odgovara, jer su oslobođeni bilo kakve odgovornosti.

Zar ne primećujete da sadašnji svet u kome trenutno živimo potpuno igra po pravilima koje je odredio Sotona? Posledice njegovog delovanja vide se u gotovo svakoj porodici. Zbog toga je sve više promašenih i neuspelih brakova u kojima najviše trpe njihova deca. Možda će nas ovakva saznanja trgnuti iz svakodnevne rutine u koju smo verovatno upali i sami, jer još uvek imamo vremena za određene promene. Zbog toga nas Bog raširenih ruku čeka da Mu se obratimo za pomoć kako bi nam promenio život na bolje.

Jelena Grubović

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka