Izbor knjiga

Neki tvrde da zato što se riječ Elohim (množina od El) najčešće upotrebljava za Boga u hebrejskoj Bibliji, to mora da znači da je jedini pravi Bog trojstvo. Ali ovo je još jedna obmana ili neznanje. Činjenica je da se pojam Elohim koristi za pravog Boga, lažne bogove, natprirodne duhove (anđele) i čak ljudske vođe kao što su kraljevi i sudije. Tako se riječ Elohim može koristiti i koristi se vezano za pojedinačnu osobu, i u tom slučaju lingvisti je nazivaju „množinom veličanstva“ koja označava veličinu. Jevreji su pluralizovali imenice kad su željeli da izraze veličinu ili veličanstvo kao što su činili sa Bogom. Tako kad se Elohim koristi za jedinog pravog Boga, to se naziva „množinom veličanstva“ koja naglašava Božju veličinu, ne broj.

Ovo su radili Jevreji tako da u grčkom prevodu hebrejske Biblije (Septuaginti, koju su Isus i apostoli citirali) na mjestima gdje se Elohim odnosi na pravog Boga, korišćena je riječ Teos koja nije u množini već u jednini. Istu primjenu nalazimo u Novom Savezu gdje je Teos na grčkom ekvivalent Elohimu i opet nije množina već jednina. Na primjer, Isus citira Ponovljeni Zakon 6:4 u Marku 12:29. Riječ Teos za Boga u ovom stihu je jednina, ne množina. Da je Elohim zaista množina jedinog pravog Boga, onda bi novosavezni pisci koristili množinu od Teos kad je riječ o Bogu. Umjesto toga, oni su koristili jedninu svaki put. Ipak množina se koristi osam puta u Novom Savezu vezano za ljude ili lažne bogove (Jovan 10:34-35; Djela 7:40, 14:11, 19:26; 1. Korinćanima 8:5; Galatima 4:8). Vjerujemo da niko normalan neće kazati da je Bog trojstvo na hebrejskom jeziku dok je jedan Bog na grčkom jeziku.

Obratite pažnju na sledeće primjere. Hebrejski morfološki kodovi [IMMA] koji se koriste za Elohim ispod su zajednička imenica, muški rod, množina i apsolutni, dok su grčki morfološki kodovi [I-NJM] koji se koriste za Teos imenica, nominativ, jednina i muški rod. U svim slučajevima riječ Teos za Boga je uvijek jednina u grčkom Starom i Novom Savezu.

Postanje 1:1 hebrejski – „U početku stvori Bog [אלהים ĕlôhîym 430 [IMMA] m=množina] nebesa i zemlju.“

Postanje 1:1 grčki – „U početku stvori Bog [θεος theos 2316 [I-NJM] j=jednina] nebesa i zemlju.“

Šta je sa Mojsijem, da li je on bio trojstvo za faraona? Očito ne. „Gospod reče Mojsiju: ‘Evo, postavljam te da budeš bog faraonu, a tvoj brat Aron biće ti prorok.’“ (Izlazak 7:1) Ovdje se Elohim odnosi na jednu osobu te je stoga „množina veličanstva“ i označava veličinu. Dakle, ovaj stih jednostavno znači da će Bog učiniti Mojsija velikim u faraonovim očima. „Tako je Gospod učinio da narod nađe milost u očima Egipćana. A i sam Mojsije bio je veoma uvažen u egipatskoj zemlji, u očima faraonovih slugu i u očima naroda.“ (Izlazak 11:3) Riječ Elohim se stoga može na nekim mjestima prevesti shodno kontekstu i smislu kao „veliki“ ili „moćni“.

Slijede neke definicije iz rječnika od skolara vezano za upotrebu riječi Elohim kao „množine veličanstva“ ili „punoće moći“.

„Elohim je oblik množine koji se često koristi u hebrejskom da označi punoću moći.“ (Hertz, The Pentateuch & Haftorahs)

„Oblik riječi Elohim je množina. Jevreji su pluralizovali imenice da izraze veličinu ili veličanstvo.“ (Flanders, Cresson; Introduction to the Bible)

„Hebrejska imenica Elohim je množina ali je glagol jednina, što je uobičajena upotreba u Starom Zavjetu kad se odnosi na jedinog pravog Boga. Ova upotreba množine izražava intenzifikaciju prije nego broj i nazvana je množinom veličanstva ili potencijalnosti.“ (New International Version Study Bible, Grand Rapids: Zondervan, 1985, p. 6)

„Ova riječ [elohim], koja se uopšteno posmatra kao množina od eloah [Strong’s #433], nalazi se puno češće u Svetom Pismu nego el ili eloah za pravog Boga. Pluralni završetak se obično opisuje kao množina veličanstva i nije namijenjen kao stvarna množina kad se koristi za Boga. Ovo se vidi u činjenici da se imenica elohim konzistentno koristi sa glagolskim oblikom u jednini i sa pridjevima i zamjenicama u jednini.“ (Theological Wordbook of the Old Testament, Vol. 1, 1980, p. 44)

„Pluralni oblik Elohim pokrenuo je mnoge diskusije. Zanesenjačka ideja da se to odnosi na trojstvo osoba u Božanstvu teško sada nalazi podržavaoce među skolarima. To je ili ono što gramatičari nazivaju množinom veličanstva ili označava punoću božanske snage, zbir moći koje pokazuje Bog. Jehova se specifično odnosi na jedinog pravog Boga, čiji narod su bili Jevreji koje je On načinio čuvarima svoje istine.“ (Smith’s Bible Dictionary)

Zašto, dakle, zanesenjačka ideja da se Elohim odnosi na trojstvo sada teško nalazi podržavaoce među naučnicima? Zato što je istinu nemoguće izbjeći i na kraju biste ispali vrlo glupi i obmanuti ako to koristite kao argument u pokušaju da dokažete laž.

Ispod se nalaze Braun-Drajver-Brigsove (Brown-Driver-Briggs) definicije za riječ Elohim. Kad se Elohim odnosi na onoga ko je velik, to se naziva množinom moći koja ima značenje jednine. Ali kad je imenica stvarno u množini, prevodi se u množini kao bogovi. A kad je imenica stvarno u jednini, prevodi se u množinu moći – sa značenjem jednine kao Bog koji je jedan ali takođe veliki. To se naziva „množinom moći“ ili „množinom veličanstva“.

Braun-Drajver-Brigsova[1] definicija:

1) (množina)

1a) vladari, sudije

1b) božanska jednina

1c) anđeli

1d) bogovi

2) (množina moći – značenje jednine)

2a) bog, boginja

2b) bogoliki

2c) djela ili naročita svojstva Božja

2d) pravi Bog

2e) Bog

Kad, dakle, čujete argument da Elohim znači da Bog mora biti trojstvo, treba da znate da ili je u pitanju namjerno obmanjivanje ili potpuno neznanje i da se takvoj osobi ne može pokloniti povjerenje.

Što se tiče Postanja 1:26, zamjenice su u množini u hebrejskom tekstu tako da se prevodi na sledeći način: „Zatim Bog reče: ‘Hajde da načinimo čovjeka po svom (našem) obličju, sličnog nama…’“ Trinitarci tvrde da pošto je Elohim množina, i zamjenice su u množini, Bog mora biti više nego jedan. Ali Elohim se odnosi na jedinog pravog Boga, što samo ostavlja upitnim ko je još sudjelovao u činu stvaranja. Sveto Pismo nas ne ostavlja u nedoumici. U Efescima 3:9 čitamo: „I da rasvijetlim svima šta je zajedništvo tajne koja je od eona sakrivena u Bogu, koji je sve stvorio kroz Isusa Hrista.“ U ovom stihu Bog je očigledno neko drugi pored Isusa Hrista, a Jevrejima 1:2 i Jovan 1:3 takođe potvrđuju da je Bog sve stvorio preko svog Sina. Ovdje se potvrđuje biblijski odnosno božanski princip Izvora i Kanala. Dakle, ko govori u Postanju 1:26 i kome se On obraća? Bog Otac kaže svom Sinu: „Hajde da načinimo čovjeka po NAŠEM obličju.“ Hrist je izraz Očevog lika, tako da je svako ko je stvoren po Očevom obličju takođe stvoren po obličju Njegovog Sina.

„Otac i Sin su se uposlili u moćnom, čudesnom djelu koje su planirali obaviti, stvaranju svijeta… I sada je Bog rekao svom Sinu: ‘Hajde da načinimo čovjeka po našem obličju.’“ (Ellen G. White, 1 Spirit of Prophecy, 24.1,2).

____________________________

[1] Brown–Driver–Briggs or BDB, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament.

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka