Izbor knjiga

Ko je Bog?

Da li je Bog osoba? Ili možda neka nevidljiva i nedokučiva kosmička sila? Ovo su važna pitanja na koja trebaju polako odgovoriti svi koji razumiju i poznaju Boga. Iznenađujuće, mnogi hrišćani se zbunjuju ovim pitanjima zato što su naučeni da je Bog neka misteriozna duhovna sila koja prožima cijelu prirodu. Vjerovanje u trojstvo zabunu podiže na nivo direktnog ataka na zdravi razum.

Danilu je data vizija koja nam pomaže da razumijemo Boga. On je napisao: „Dok sam gledao, bili su postavljeni prestoli i Pradavni je sjeo. Odjeća mu je bila bijela kao snijeg, a kosa na glavi kao čista vuna. Presto mu je bio plamen ognjeni, a točkovi oganj razgorjeo.“ (Danilo 7:9) Neko ko je nazvan „Pradavnim“, nosi bijelu odjeću i ima bijelu kosu zauzima sjedište na prestolu. Nedugo zatim „Sin čovječji“ (stih 13) dolazi pred Njega. Pradavni mora biti Bog, Otac. Tako je prema Bibliji naš nebeski Otac stvarna osoba.

Jovanu je data vizija u kojoj se navodi: „U desnici Onoga koji je sjedio na prestolu vidio sam svitak ispisan iznutra i spolja, zapečaćen sa sedam pečata.“ (Otkrivenje 5:1) Ubrzo je Jovan vidio Isusa Hrista kako se približava prestolu i uzima svitak iz Očeve ruke. Tako opet nalazimo da je Bog stvarna osoba koja sjedi na prestolu i ima svitak u svojoj desnoj ruci.

Bog mora biti stvarna osoba jer je Isus rekao: „Blago onima čista srca, jer oni će gledati Boga.“ (Matej 5:8) I Isus je upozorio: „Pazite da ne prezrete jednog od ovih malenih. Jer, kažem vam: njihovi anđeli na nebesima stalno gledaju lice moga Oca, koji je na nebesima.“ (Matej 18:10) Realno je očekivati da je Bog stvarna osoba jer mi smo stvoreni po Njegovom obličju i prilici (Postanje 1:26). Kad budemo na Nebu otkrićemo da smo slični Bogu. Nećemo naći troglavog monstruma sa šest ruku ili neko drugo čudno biće. Božji spoljašnji oblik je vrlo nalik našemu.

U Jevrejima 1:3 saznajemo da je Isus Hrist tačni izraz Božjeg obličja. Stoga Bog mora biti osoba jer i Isus Hrist je stvarna osoba takođe.

Pavle je ovo potvrdio kad je pisao: „Neka u vama bude tendencija koja je u Hristu Isusu, koji, iako je bio u Božjem obličju, nije se grabio da bude jednak sa Bogom.“ (Filipljanima 2:5,6) Grčka riječ koja je prevedena kao „obličje“ označava „formu ili oblik po kojem osoba odgovara viđenju, spoljašnjoj pojavi“ (Thayer’s Greek Lexicon). Bog ima svoj spoljašnji izgled i Njegov Sin Isus Hrist ima isti tip izgleda.

Otkrivenje 2:7 i 22:1,2 kažu da je Božji presto u raju gdje se nalazi drvo života i gdje nalazimo Boga i Njegovog Sina. Bog kao osoba nije sveprisutan ali jeste kroz Njegovog Duha. Tvorevina i živa bića ne mogu biti izvan domašaja Tvorca i to je ono što Biblija jasno uči. Bog nije samo Davalac već i Održavalac života i poretka u univerzumu. Ali čuvajte se panteizma, vjerovanja da su univerzum i priroda identični sa božanstvom, što u osnovi čini Boga svuda oko nas i u nama.

 

Ko je Isus Hrist?

Isus je pitao svoje učenike: „‘Šta kažu ljudi, ko je Sin čovečiji?’ Oni mu odgovoriše: ‘Jedni kažu – Jovan Krstitelj; drugi – Ilija; a treći – Jeremija ili jedan od proroka.’ Tada ih on upita: ‘A šta vi kažete, ko sam ja?’ Simon Petar mu odgovori: ‘Ti si Hristos, Sin Boga živoga.’ ‘Blago tebi, Simone, sine Jonin,’ reče mu Isus, ‘jer ti to nije objavio čovjek, nego moj Otac, koji je na nebesima.’“ (Matej 16:13-17)

Ovaj pasus govori da je Otac koji je na Nebesima otkrio Petru da je Isus koji je bio na Zemlji niko drugi do Njegov Sin. Da je Isus Hrist Sin Božji tako je važno da je Jovan napisao pred kraj svog jevanđelja: „Isus je pred učenicima učinio i mnoga druga čuda, koja nisu zapisana u ovom svitku. A ova su zapisana da biste vjerovali da je Isus zaista Hristos, Sin Božji, i da vjerujući imate život vječni u imenu njegovom.“ (Jovan 20:30,31)

Prva propovijed koju je Pavle održao nakon učenja jevanđelja od samog Hrista bila je eksplicitno vezana za pitanje Isusovog identiteta: „A zatim je u sinagogama odmah propovijedao Hrista, da je on Sin Božji.“ (Djela 9:20) Apostol Petar, koji je živio sa Isusom i slušao Njegove poruke iz prve ruke je rekao: „Mi smo povjerovali i spoznali da si ti Hristos, Sin živoga Boga.“ (Jovan 6:69) Hristovi učenici su takođe uzviknuli: „Zato vjerujemo da si izašao od Boga.“ (Jovan 16:30) Marta koja je bila bliska Isusova prijateljica i čula mnoga Njegova učenja rekla Mu je ovako: „Da, Gospode, ja vjerujem da si ti Hristos, Sin Božji, onaj koji treba da dođe na svijet.“ (Jovan 11:27) Odmah nakon što je Filip propovijedio jevanđelje evnuhu, uslijedilo je priznanje vjere kao prethodnica krštenju: „A on reče: ‘Vjerujem da je Isus Hristos Sin Božji.’“ (Djela 8:37) Marko je konstatovao ko je Isus u prvom stihu svog jevanđelja: „Početak dobre vijesti o Isusu Hristu, Sinu Božjem.“ (Marko 1:1) Čak su i demoni to znali: „‘Šta mi imamo s tobom, Isuse, Sine Božiji?’ povikaše. ‘Jesi li ovamo došao da nas prije vremena mučiš?’“ (Matej 8:29) Kako su, dakle, demoni znali da je Isus Sin Božji? Jer su Ga poznavali od ranije! Ovi demoni su nekad živjeli na Nebu. Kad je Lucifer zbačen s Neba, on je poveo trećinu anđela sa sobom (Otkrivenje 12:9). Tako su oni znali da je Isus jedini Sin Božji!

Hrist je rekao: „Kažem vam, među rođenima od žene niko nije veći od Jovana, ali ko je najmanji u Božjem kraljevstvu, veći je od njega.“ (Luka 7:28) Jovan Krstitelj je posvjedočio: „Ja sam to vidio i svjedočim da je on Sin Božji.“ (Jovan 1:34)

Od svih svjedočanstava, najveće je ono od samog Boga Oca. Dvaput je On govorio s neba rekavši: „Ovo je Moj voljeni Sin.“ (Matej 3:17; 17:5) Isus je objavio: „Ja sam Sin Božji.“ (Jovan 10:36) On je rekao da je „jedinorođeni Sin Božji“ (Jovan 3:18). Prema Bibliji, Isus Hrist je jedinorođen, što jednostavno znači rođen ali prije nego je išta bilo stvoreno i mnogo prije nego Ga je Bog poslao na ovaj svijet (Jovan 3:16,17; 18:37; Kološanima 1:15; Jevrejima 1:1-9; i 1. Jovanova 4:9) Biblija nam ne otkriva kako je Isus rođen, jer to je nepotrebno znanje za nas koje pripada samo Bogu, ali Bog želi da znamo da je Isus Njegov Sin kojeg mnogo voli. Isus je rekao: „Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi.“ (Jovan 5:26) Ako je Isus oduvijek postojao zajedno sa Ocem kao što tvrdi doktrina o trojstvu, onda Bog ne bi morao davati život svom Sinu, nešto što oduvijek ima. Ali Sveto Pismo otkriva da je to nemoguće. Prema Njegovom vlastitom svjedočanstvu, Isus je jedinorođeni Sin Božji i doslovno je primio život od svog Oca. On nije kazao da je bio jedan od tri člana Trojstva koji je preuzeo ulogu Sina Božjeg. On je rekao da je Sin Božji!

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka