Izbor knjiga

U raznim i vrlo brojnim pravcima misticizma čovjeku se nudi znanje koje drugi „obični smrtnici“ ne posjeduju, koji „ne shvataju kakve moći mogu da imaju“ i „ne znaju šta je prava suština života.“ Ovo je jedna od glavnih platformi na kojoj misticizam gradi.

Istočnjačke religije prepakovale su svoje „proizvode“ i preplavile zapadno tržište. Razne sekte našle su svoje brojne sledbenike, a gurui postigli neslućene „uspjehe“ i pri tome dobro zaradili na račun svoga stada. Joga i meditacija postale su veoma popularne i upražnjavaju se u mnogim tzv. fitnes klubovima i drugdje. Jedan od mamaca koji se vješto podmeće uz ove okultne radnje je propagiranje zdravih stilova života i makrobiotičke ishrane, po obrascu da obmana najbolje uspijeva ako se smiješa sa dovoljnom količinom istine ili poluistine.

Joga potiče od riječi sanskritskog jezika „Yug“, što znači „jedinstvo“ (sa božanskim, sa višom sviješću). Joga je razrađena grupa metoda, koji treba da pomoću asketizma, fizičkih vježbi, duhovne tehnike i meditacije oslobode ljudsku dušu od svega što je ovozemaljsko. Njenu osnovu čine praktična iskustva mnogih generacija koje su jogu upražnjavale. Oslobođenje, kome joga teži, ostvaruje se kroz „putovanje duša“ – reinkarnaciju. Nepročišćena duša mora stalno da ulazi u kolotečinu života – da živi, usavršava se, a nakon smrti ponovo stupa u matericu i ponovo se rađa. Tek onda, kada duša uspije da se potpuno i savršeno pročisti, ona doseže iskupljenje sopstvenom snagom, a time i oslobođenje od daljeg utjelovljenja (reinkarnacije). Iskupljenje istovremeno znači sjedinjenje pojedinačne duše (atman) sa svjetskom dušom (brahman).

Joga dolazi iz Indije i svoje korjene ima u hinduizmu.

JOGA – PUT SJEDINJENJA SA DEMONSKIM SILAMA (pdf)

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA – TM (pdf)

KNJIGE PAOLA KOELJA, MEDITACIJA I DEMONI – ISKUSTVO (pdf)

ISKUSTVO SA SOLARNOM JOGOM (pdf)

SKRIVENI SVIJET – Intervju sa mladićem koji je preko istočnjačke mistike pao u duboki satanizam (video)

Zdravo razmišljanje ili relaksacija nije isto što i gore pomenute tehnike. U biblijskoj religiji nema mjesta za mantranje i pražnjenje mozga, već razum treba da dominira svakom našom nakanom (vidi 5. Mojsijeva 4:5, 6; 1. Carevima 3:11; 1. Dnevnika 22:12; Priče Solomunove 2:6, 3:13, 19:8; Danilo 1:17; 2. Petrova 1:5, 3:1; Kološanima 1:9, itd).

No i pored jasnih upozorenja Riječi Božje, istočnjačke tehnike prizivanja demona integrisale su se u tzv. hrišćanstvo, uglavnom preko pokreta Novo doba (New Age).

Chakras

Print Friendly, PDF & Email

Arhiva članaka