Izbor knjiga

U Bibliji Bog otkriva način na koji možemo komunicirati sa njim. To je od ključne važnosti za naš religijski život. Na taj način naše iskustvo postaje živo, budući neprekidno napajano sa izvora života i pozitivne akcije na sadašnju i vječnu dobrobit.

Prilikom pada naših praroditelja odnosno prihvatanja obmanjivačkog koncepta Lucifera o nezavisnom životu na nivou bogova, čovjek je izgubio mogućnost direktne komunikacije sa svojim Stvoriteljem. Tada je nepovratno oštećen duhovni kontrolni centar i Božje obličje u čovjeku. Ljudi su pod novim okolnostima imali težnju da se sakriju od Boga, osjećajući neprijatnost, stid i ukor pri susretu sa Njegovom svetošću. Sam Gospod takođe nije više mogao da se pojavljuje pred njima u svojoj slavi, jer bi to značilo smrt grešnog stvorenja.

Plan spasenja je aktiviran odmah po padu u grijeh, putem kojeg je Stvoritelj uspostavio sistem pomirenja koji će čovjeka opet dovesti u zajednicu sa Njim. Ljudima su data uputstva za tipski žrtveni sistem koji je predstavljao živi prikaz velike buduće Žrtve iskupljenja. Tim činom vjera u Boga dobila je novu dimenziju. Ludi su, dakle, trebali vjerom da žive i čekaju na ispunjenje Božjih obećanja. Poslušnost i ljubav prema Stvoritelju postali su uslov za komunikaciju putem vjere. U Plan spasenja aktivno su uključeni i anđeli kao službeni duhovi zaduženi da pomažu ljudima i štite ih od sila zla.

Sila molitve u vjeri postala je nevidljivi duhovni odbrambeni štit, jer ona ne samo što donosi izmirenje sa Bogom, već služi kao pravni osnov da se Bog zaštitnički miješa u naše živote. Kao odgovor na život vjere i poslušnosti svog naroda, sam Gospod se često miješao u ljudske poslove na direktan način u obličju Zapovjednika anđela, dajući nekim anđelima nalog da se pokažu ljudima, ili da direktno intervenišu u njihovu korist. Naravno vrhunski prikaz Božje slave u materijalnom obliku bio je Hristovo utjelovljenje i  Njegova misija na Zemlji. U tom najslavnijim periodu istorije čovječanstva, On je pokazao ljudima kako treba živjeti životom vjere i poslušnosti Nebeskom Ocu.

Dakle, veoma je važno da shvatimo kako Bog komunicira sa nama i mi s Njime, da ne bi upali u zamke lažnih religija i izložili se neposrednom uticaju Sotone i demona koji su specijalizovani u simuliranju vjere. Najprije trebamo imati da Bog nije nikakav čarobni automat za ispunjavanje naših želja. Prvo treba da znamo šta je Božja volja i šta nam zaista služi na sadašnju i vječnu dobrobit. Isus je kazao da će svaka molitva u Njegovo ime biti uslišena. Ali Njegovo ime nipošto nam ne smije biti neka vrsta mantre. Ime predstavlja karakter, što znači da ne možemo očekivati uslišenje molitvi koje su u neskladu sa Božjim karakterom. U tu zamku mnogi padaju, a pali ih anđeli svojim djelovanjem utvrđuju na putu pogibije.

Pavle Simović: Molitva kao zamka (video)

Istinska molitva je zapravo razgovor sa našim Stvoriteljem i Iskupiteljem. Pri tome nikad ne smijemo smetnuti s uma kako smo dobili pravo da ovakvi kakvi jesmo razgovaramo s Njim. Svaka formalistička molitva ili besmisleno ponavljanje je uvreda i hula za Boga.

Sada ćemo ukratko nabrojati neke od bitnih uslova za komunikaciju sa Bogom:

1) molitva treba da bude u duhu Božje ljubavi;

2) molitve treba upućivati u nebeskoj radosti i miru;

3) tolerancija i trpeljivost prema ljudima sa kojima dijelimo zajedničku sudbinu;

4) ljubaznost i dobrota;

5) povjerenje u Boga;

6) krotost i poniznost;

7) čist i uredan život usklađen sa Božjom voljom.

 

Za dublji uvid u ovaj predmet, preporučujemo sledeću literaturu:

Dragoslav Kresac: Molitva „Oče naš“ (pdf)

Vjera i molitva (pdf)

Rože Morno: Sabrana djela, posebno knjige Nevjerovatni odgovori na molitvu, Molitva zašto, Kad su vam potrebni nevjerovatni odgovori na molitvu (pdf)

Agape ljubav (pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Arhiva članaka