Izbor knjiga

Ukoliko želite da proučavate Bibliju tematski, na ovoj stranici možete se prijaviti za online kurs. Kroz 32 teme upoznaćete se sa najvažnijim istinama najznačajnije Knjige na zemlji. Treba imati na umu da ovakvo proučavanje za sebe ima i svoje nedostake u odnosu na proučavanje uživo sa jednom ili više osoba koje su kvalifikovane kao biblijski učitelji. Posebno naglašavamo da se kvalifikacija biblijskog učitelja ne stiče završavanjem teoloških škola i/ili fakulteta koji su institucije različitih crkava, već temeljnim poznavanjem i doslednošću biblijskoj nauci kao neprikosnovenom autoritetu za religijska pitanja. Biblijske lekcije nijesu isto što i crkvena škola.

Lekcije su namijenjene odraslima i nijesu adekvatne za mlađe od 16 godina, s tim što će stepen vašeg razumijevanja uveliko zavisiti od nekoliko faktora: (i) vašeg opšteg obrazovanja i načitanosti; (ii) intelektualnog i ljudskog poštenja odnosno otvorenosti za prihvatanjem istine onakve kakva jeste; (iii) težnje u srcu za ljubavlju, pravdom i istinom. U najveće prepreke mogu se ubrojati oholost, predrasude tj. unaprijed prihvaćena ideološka (vjerska) mišljenja, tradicije i dogme bez kritičkog preispitivanja, i iznad svega ignorantan odnos ili namjerno odbijanje sticanja znanja koje „ugrožava“ popularni sistem razmišljanja i djelovanja.

Neka vam Bog pomogne da donesete dobre odluke u svom životu.

Nakon što ispunite ovaj kontakt obrazac, kliknite na dugme „Pošalji“.

Lekcije će vam biti dostavljane u pdf formatu, što znači da na svom računaru ili smart telefonu morate imati instaliran Adobe Reader ili drugi  odgovarajući softver za učitavanje ovih datoteka.

Gradacija odnosno ocjenjivanje stečenog znanja neće se vršiti, ponajviše iz razloga što to znanje nije prosto informativnog karaktera, već se tiče procesa izgradnje duhovnosti koja se ne razvija po šablonima koji se mogu uokviriti u ljudske obrasce i norme. Međutim, ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća i nedoumica vezano za sadržaj određene lekcije, student može postaviti dodatna pitanja.

Na kraju proučavanja svih lekcija, IIR će studentu izdati sertifikat o uspješno završenom kursu (nije obavezno).

Print Friendly, PDF & Email

Arhiva članaka