Izbor knjiga

Biblija je knjiga koja obznanjuje naše porijeklo, prošlost i budućnost.

MAPA BIBLIJSKE ISTORIJE SVIJETA (pdf)

Proročanstva su nadahnute poruke; otkrivenje božanske volje i namjere. Veoma važno je razumjeti da svrha božanski nadahnutih proročkih objava nije fatalizam kao što je to slučaj sa okultnim tipovima proroštva (vidi: 1. Samuelova 28:7-20), već predočavanje Božjih namjera i uputi u cilju popravljanja i vraćanja Bogu. Proročanstvo može biti predskazivanje nečega što će doći, nadahnuta moralna pouka ili izraz božanske namjere. Proročke vizije budućnosti moguće su zbog Božjeg sveznanja i predznanja. Kako je centralna tema Svetog Pisma Božji plan spasenja, sasvim je razumljivo da je najveći dio proročanstava koncentrisan na Mesiju, Spasitelja. Te proročke objave su toliko vjerodostojne da ih nijedan ateista ili bilo koji drugi protivnik Božji ne može opovrgnuti.

Dakle, proročanstva su veoma važna iz dva ključna razloga:

1) Omogućavaju nam uvid u buduće događe i konačan ishod borbe između dobra i zla, uključujući i obećanje vječnog života na obnovljenoj Zemlji.

2) Služe kao jedno od najvećih svjedočanstava u validnost Biblije kao bogonadahnute objave čovječanstvu. „Pamtite šta je bilo od starine; jer sam ja Bog, i nema drugog Boga, i niko nije kao ja, koji od početka javljam kraj i izdaleka šta još nije bilo; koji kažem: namjera moja stoji i učiniću sve što mi je volja.“ (Isaija 46:9, 10)

Prema svojoj svrsi, proročanstva se mogu podijeliti u tri kategorije:

1) Proročanstva Božje volje (na primjer, dolazak i misija Mesije, obnova Zemlje, uništenje zlih…)

2) Proročanstva Božjeg predznanja (sve objave koje se odnose na razne događaje koji proističu kao rezultat namjera i planova zemaljskih sila, a koji, dakle, nijesu plod Božje volje, već posljedica pobune).

3) Uslovna proročanstva (prorok objavljuje šta će se dogoditi ukoliko se bude sprovodila Božja volja ili naredbe, i šta će se desiti ako to ne bude slučaj).

Međutim, važno je razumjeti da Božja proročanstva nijesu data da bi se ljudi fascinirali znanjem budućnosti ili naveli na fatalizam i vjerovanje u „sudbinu od koje se ne može pobjeći“. Upravo uslovna proročanstva su dokaz da naš Stvoritelj poštuje načelo slobodne volje i izbora. Sile zla, u svom nastojanju da unesu što veću pometnju među ljudima, nadahnjuju i pokreću svoje sluge koji vrlo često nastupaju u Božje ime sa raznim proročkim viđenjima i objavama. Stoga je od ključne važnosti znati praviti razliku među prorocima. Na donjem linku nalazi se kraći tekst u kojem je navedeno kako testirati Božje proroke. Naravno podrazumijeva da se sve one koji ne izdrže probu možemo smatrati đavoljim izaslanicima ili šarlatanima.

TEST BOŽJIH PROROKA (pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Arhiva članaka