Osnovni podaci

Naziv: NVU „Institut za izučavanje religije“

Naziv na engleskom jeziku: „Institute for the Study of Religion“

Ovlašćeno lice: Pavle Simović

Adresa: Naselje Luke Ivaniševića – Pejton 2, Cetinje 81250, Crna Gora

 

NVU „Institut za izučavanje religije“ zavedeno je u Registar nevladinih udruženja pod rednim brojem 8748, na osnovu Rješenja Ministarstva javne uprave Crne Gore izdatog 18.10.2017. godine.

NVU „Institut za izučavanje religije“ upisano je u Zavodu za statistiku (Monstat) na osnovu Rješenja o razvrstavanju izdatog 20.10.2017. godine kao „udruženje građana“ (šifra 83), „bez oznake svojine“ (šifra 0), u sektoru „S Ostale službene djelatnosti“, podgrupa „Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja“ (šifra 94.99), sa matičnim brojem u Registru jedinica razvrstavanja 11029531.

NVU „Institut za izučavanje religije“ zavedeno je u Registar poreskih obveznika Poreske uprave Crne Gore na osnovu Rješenja o registraciji od 31.10.2017. godine; PIB: 11029531

 

Broj žiro-računa: 510-9578208

Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Naziv imaoca računa: N.V.U. Institut za izučavanje religije, Cetinje

Broj deviznog računa: 2339011-11029531

Incoming Payment Instructions (pdf scan) – Instrukcije za uplate iz inostranstva


 

 Finansijski iskazi

2017. godina 2018. godina
2019. godina 2020. godina
2021. godina 2022. godina
  • Bilans stanja
  • Bilans uspjeha
  • Statistički aneks
  • Potvrda o podnošenju finansijskih iskaza
  • Potvrda o podnošenju poreske prijave
  • Bilans stanja
  • Bilans uspjeha
  • Statistički aneks
  • Potvrda o podnošenju finansijskih iskaza
  • Potvrda o podnošenju poreske prijave