Odjeljak „Ostale teme“ baviće se različitim temama koje nijesu obuhvaćene u ostalim kategorijama, a tiču se religije ili uopšte životne ideologije, tretirajući ih na takav način da se čitalac može edukovati i proširiti svoja shvatanja – kako po pitanju zdravlja, praktičnog hrišćanstva, ponašanja, korisnog djelovanja u društvenoj zajednici, uključujući takođe razne savjete i infomacije, posebno sa aspeka biblijskog pogleda na svijet i vrijeme u kojem živimo.

Pored toga, zasebna stranica je posvećena pregledu svjetskih religija. Neće izostati ni analize crkava i specifičnih vjerskih zajednica, naravno sa osnovnim ciljem da ukažemo na eventualna neslaganja sa biblijskom naukom, zloupotrebe ili tehnike vrbovanja i zavođenja naivnih ljudi. Poenta ovakvih istraživanja svakako nije kritička nastrojenost sa pozicije „svetiji sam od tebe“, već jednostavno želja da svi oni koji pokazuju pozitivnu tendenciju povezivanja i pomirenja sa Bogom konačno uvide stvarno stanje stvari i prestanu svjesno ili nesvjesno reklamirati i podržavati zemaljske ustanove koje rade za svoje interese, lažno se baštineći na slavnom nasleđu velikana vjere, ili u težim slučajevima čak na zaostavštini prikrivenih satanista. Razotkrivanje i demaskiranje je vrlo nezahvalan posao iz više razloga, i zarad očuvanja sopstvenog duhovnog zdravlja, time se ne treba puno baviti. No ipak ostaje činjenica da se poslednja Božja poruka koja se upućuje čovječanstvu preko troanđeoske vijesti iz Otkrivenja 14. glava, koja se zatim dodatno proširuje na 17. i 18. glavu, upravo opsežno bavi problemom duhovnog Vavilona, čiji grijesi će biti razotkriveni, kako bi ljudi bili blagovremeno upozoreni da izađu iz obmanjivačkog sistema.

Pored toga, na zasebnoj stranici Jeresi i fanatizam, opisani su različiti mehanizmi zastranjivanja kroz formiranje pogrešnih predstava o Bogu, čovjeku, Planu spasenja i realnosti uopšte.

Napominjemo da istraživanja Instituta nikad nijesu usmjerena protiv pojedinaca, niti promovišu ono što se popularno naziva „govorom mržnje“, već se bave konceptima za koje na osnovu Božjeg pisanog otkrivenja, naučnih, istorijskih i drugih činjenica utvrđujemo da li su validni ili nijesu.

Uvijek imajte na umu najvažnije pravilo: nikada se ne možemo uspješno baviti razobličavanjem falsifikata ukoliko zaista ne poznajemo original. Stoga je najvažnije znanje koje možemo steći poznanje Boga i Njegove Riječi, a sve ostalo dolazi svojim redom.

Napokon, na stranici Zanimljivosti dat je sažet pregled interesantnih knjiga, članaka i materijala iz raznih oblasti.

Print Friendly, PDF & Email