Isus Hrist (5/4. prije n.e. – 31. n.e.) je jedinstvena i najpoznatija Ličnost u istoriji čovječanstva od čijeg rođenja se računa cijela jedna era. Prema računici koja se izvodi iz rođenja Jovana Krstitelja i Isusa (Luka 1. i 2. glava), te rasporeda svešteničke službe (1. Dnevnika 24:1-19), Isus je rođen u septembru mjesecu po današnjem kalendaru. „Isus“ je grčka varijacija hebrejskog imena „Ješua“ ili „Jehošua“ koje znači „Gospod je spasenje“. Grčka riječ „Hristos“ ima isto značenje kao i hebrejska riječ „Mesija“ (doslovno: Mašiah) i znači „Pomazanik“ ili „neko ko je određen za neku misiju“. Mesijansko poslanje Isusa Hrista od Boga je najvažnija misija u istoriji svemira – spasenje ljudskog roda: „Ali kad se vrijeme navršilo, Bog je poslao svog Sina, rođenog od žene i rođenog pod Zakonom, da iskupi one koji su pod Zakonom, kako bismo mogli dobiti posinaštvo.“ (Gal. 4:4,5) Stoga je Isus Hrist jedini kvalifikovani i autorizovani od Boga Posrednik između ljudi i Boga: „Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus.“ (1. Tim. 2:5)

Prema Bibliji, Bog Otac je Izvor života, a Njegov Sin – Isus Hrist – Kanal života: „Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“ (1. Korinćanima 8:6)

„Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek, Hristos Isus.“ (1. Timoteju 2:5)

Hristov dolazak je krunski nepobitni dokaz Božje ljubavi prema palom čovječanstvu, Njegove namjere da nas spasi.

Prestupom Božjeg zakona prvi ljudi koje je Bog stvorio postali su smrtni. Ljudi su svojevoljno otkazali poslušnost Bogu iako ih je na to lukavo naveo Sotona, anđeosko biće koje je prethodno na Nebu pobunilo protiv Božjeg poretka vladavine. Svi ljudi u istoriji čovječanstva, prema Bibliji, su biološki potomci prvog bračnog para koji je Bog stvorio – Adama i Eve. Svaki čovjek nasljeđuje posljedice prestupanja Božjeg zakona naših praroditelja Adama i Eve, a to je prije svega smrt.

U Bibliji možemo da čitamo da je Božja ljubav prema Njegovim stvorenjima uzvišena i za čovjeka nepojmljiva. Zbog takve ljubavi prema čovjeku, kako nas Biblija obavještava, Bog je još u vječnosti prije samog čina stvaranja imao spreman Plan spasenja. Suština Božje namjere sa ljudskim rodom izražena je u ovim riječima: „Jer Bog je toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko vjeruje u njega ne bude uništen, nego da ima vječni život. Jer Bog nije poslao svog Sina u svijet da on osudi svijet, nego da se svijet spase kroz njega.“ (Jovan 3:16,17) Osnovni Hristov pokretački motiv zapisan je u proroštvu: „Evo, dolazim, u svitku knjige pisano je o meni. Bože moj, ja uživam u vršenju volje tvoje, i zakon je tvoj duboko u meni.“ (Psalam 40:7,8) Plan spasenja je u biti podrazumijevao da Božji jedinorođeni Sin dođe na Zemlju, rodi se kao čovjek, poistovjeti se sa svojim stvorenjima, na sebe preuzme grijeh i umre, kako bi ljude iskupio ispod jurisdikcije Božjeg zakona koji traži smrt grešnika.

Spustivši se na nivo čovjeka, Hrist je ispoljio božanski karakter samopožrtvovane ljubavi. On je pristao da na Njega padne sve ono što mi zaslužujemo kako bismo kroz Njega mogli živjeti. To je bio jedini način da spasi čovjeka vječne razdvojenosti od Boga i smrti. Ali tu se namjera Oca i Sina sa Planom spasenja ne zaustavlja. Zahvaljujući toj jedinstvenoj demonstraciji Božje ljubavi, veza sa ljudskim rodom postaće neraskidiva, a anđeli i sva ostala stvorenja koja nijesu pala imaće vječno svjedočanstvo o Božjem karakteru, što će zauvijek spojiti sve u jednu porodicu, bez ikakve opasnosti da se zlo ponovo podigne. „Obilno nam je udijelio tu blagodat zajedno sa svom mudrošću i razboritošću, time što nam je obznanio tajnu svoje volje. Ta tajna je u skladu s onim što želi, s njegovom namjerom da se sve uredi kad se navrši vrijeme, naime da se sve ponovo sastavi u Hristu – ono što je na nebesima i ono što je na zemlji.“ (Efescima 1:8-10) „A kad mu sve bude pokoreno, tada će se i sam Sin pokoriti onome koji mu je sve pokorio, da Bog bude sve svima.“ (1. Korinćanima 15:28)

Hrist koji je jedno sa Bogom Ocem pristao je da postane jedno sa palim čovjekom (Jevrejima 2:14-17), da bi nas spasao!

Tako Bog ima pravni osnov da može ponovo dati život ljudima koji umiru zbog posljedica grijeha. Bog je obećao da će to uraditi na kraju istorije planete Zemlje, vaskrsenjem, u događaju poznatom kao Hristov drugi dolazak.

Uslov za vaskrsenje je da ljudi vjerom prihvate Isusa kao svog ličnog Spasitelja i Božji plan spasenja, a vjera podrazumijeva ne samo deklarativno prihvatanje već i život poslušnosti u skladu sa vjerom opisanoj u Bibliji. Vjera u Isusa Hrista je jedini smisao čovjekovog života.

O Isusu bi moglo puno toga da se kaže i piše, a vama prepuštamo da uživate u sjajnim djelima koja su drugi nadahnuti pisci napisali o Njemu. Ako bismo po kvalitetu i vjerodostojnosti izdvajali neko od njih to bi svakako bila knjiga „Čežnja vjekova“ od Elen Vajt.

Za one koji tek počinju da se upoznaju sa biblijskim Bogom, za početak možemo preporučiti da pročitaju kratku studiju o osnovama vjere „Biblijsko jevanđelje“, kao i knjigu „Slučaj Hrist“. Ova pisana djela, kao i drugi materjali na ovoj stranici, detaljno objašnjavaju ko je Isus Hrist, kakva je  Njegova uloga u odnosu na čovjeka, kakva je to prava vjera u Hrista kojom se čovjek može spasiti od vječne smrti i zadobiti vječni život…


 

Za detaljnije proučavanje Hristovog života, Njegove misije i prirode, preporučujemo sledeće materijale: