Potrebna nam je ljubav (25)

Iako je Sotona doživeo poraz, to ga nije sprečilo da nastavi sa kušanjem Isusa Hrista. Još uvek je gajio nadu da će uspeti da Ga porazi. Na svakom koraku Mu je zagorčavao život koristeći svoje ljude, koji su bili pod njegovom vlašću, da sprovedu njegove zle misli u delo. Možda ćete biti iznenađeni, ali Isusovoj…

Ne možemo sami (24)

Hajdemo da vidimo gde se rodio Isus Hrist, jer nam ta informacija otkriva još jedno poniženje koje je morao da pretrpi zbog nas: „Tako je i Josif krenuo iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad, koji se zove Betlehem, jer je bio iz Davidovog doma i njegove porodice, da se upiše s…

Vera je ključ (23)

Hajdemo da potražimo odgovor u Bibliji kako je Isusu Hristu uopšte pošlo za rukom da se kvalifikuje za našeg Zastupnika. Morao je pre svega da postane čovek. Preciznije rečeno, pristao je da ostavi Svoj siguran položaj na Nebu pored Oca i došao je na našu zemlju upropašćenu posledicama greha i to ni manje, ni više…

Zle žene u Bibliji

Problematika ličnosti oba pola prisutna je od samog kušanja i pada u grijeh. Ako se upustimo u analizu ženske profilacije ličnosti, priča će uvijek ostati nedovršena, budući svjesni čuvenog nikad u potpunosti odgovorenog pitanja „Kako razumjeti žene“. U potrazi za pomoći brzo ćemo uvidjeti da su spoljni (vanbiblijski) resursi šturi sa relevantnim informacijama, nepouzdani, kontradiktorni…

Prihvatimo novi život (21)

U prethodnom poglavlju smo saznali da da verom u Isusa Hrista možemo imati večni život. Međutim, Biblija jasno kaže „da je vera bez dela beskorisna“ (Jakovljeva poslanica 2:20 NZ), jer „i demoni veruju i drhte“ (Jakovljeva poslanica 2:19 NZ). Preciznije rečeno, nije samo dovoljno reći: „Ja verujem u Boga“ i očekivati spasenje, već je neophodno…

Recept za novi život (20)

U prethodnom poglavlju smo saznali da nam je potrebno novorođenje, odnosno novi život, jer nam je Adam ostavio u nasleđe život otuđenosti i „nezavisnosti“ od Boga, lišen Božje slave (Rimljanima 3:23 NZ) koji se nalazi pod prokletstvom greha. Da bi nam stvari postale još malo jasnije, hajdemo da vidimo kako su se Adam i Eva…

Za svakog ima nade (18)

U prethodnom poglavlju smo saznali da je Sotona prisutan u svim aspektima našeg života i da svojim negativnim delovanjem ugrožava čak i našu najmlađu decu. Postavlja se pitanje: Odakle mu tolika sloboda da nam čini sve te loše stvari i zašto mu Bog sve to dozvoljava? Da bismo dobili željeni odgovor, potrebno je da poznajemo…

Svako od nas vredi (17)

Ako još uvek niste sigurni u Božju nepristrasnost, želim da vam pokažem sledeće stihove koji će nam dodatno potvrditi da je svako od nas podjednako važan Bogu: „A sada mi Gospod, Onaj koji me je još u majčinoj utrobi oblikovao da Mu budem sluga, govori…“ (Knjiga proroka Isaije 49:5 SZ) „Ovako kaže Gospod, Otkupitelj tvoj,…

Svi imamo jednake šanse (16)

U prethodnom poglavlju smo saznali zašto nam je Bog stavio u srce želju za večnim životom. Time je zapravo želeo da nam olakša biranje večnog života. Ali, šta uopšte predstavlja večni život? Odgovor se nalazi u sledećim stihovima: „I život (Isus Hrist) se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam život večni, koji beše…