Mi biramo stranu (13)

Da li je Eva bila prvo stvorenje u celom Univerzumu koje je poželelo da bude nezavisno i slobodno, da bude poput Boga? Odgovor se nalazi u sledećim biblijskim stihovima: „Kako pade s Neba, Svetlonošo, zorin sine! Kako se obori na zemlju, ti što si gazio narode! A govorio si u svom srcu: ‘Do nebesa ću…

Religije svijeta

Tek kad uzmemo u obzir široku lepezu religija svijeta, uključujući i glavne filozofske pravce, te teorije o postanku života, naše planete i univerzuma, možemo zaista shvatiti ogromni značaj koji ima Biblija. Na žalost, umjesto da se promoviše, biblijska nauka se uvijek nalazila na udaru svih onih koji metodama manipulacije pokušavaju sebi obezbijediti duhovni ili svjetovni…

Potražimo pomoć (12)

Do sada smo upoznali način Sotoninog delovanja i šta nas izbavlja od Zloga. Hajdemo sada da otkrijemo šta je to u nama što nas navodi na greh. U jednom od prehodnih poglavlja smo saznali da je Evino nepoverenje u Boga prouzrokovalo njen pad, ali da li je to sve? Biblija nam nedvosmisleno otkriva da nije:…

Možemo biti zaštićeni (11)

Verovatno ste iznenađeni onim što smo u prethodnom poglavlju saznali da je Sotona stvarni ljudski neprijatelj, koji nesmetano deluje i u našim životima. On je oduvek želeo da ostane anoniman kako bi nas što lakše navodio na zlo. Danas ga najviše ljudi povezuje sa neozbiljnom karikaturom jarca koji nosi vilu i ima smešne rogove. Njegov…

Glavni krivac za sve (9)

U prethodnom poglavlju smo videli da je Eva bila prvo ljudsko biće koje je načinilo pogrešan izbor. Poslušala je Sotonu umesto Boga i pojela je plod za koji je bila upozorena da ga ne jede. Sada ćemo detaljnije proučiti na koji način je Sotona kušao Evu kako bismo mogli da prepoznamo njegovo negativno delovanje i…

Ne odbacujmo ljubav (8)

Pre nego što krenemo sa detaljnim proučavanjem 3. poglavlja 1. Mojsijeve knjige, hajdemo da vidimo kakvo je upozorenje Bog dao Adamu čim ga je stvorio: „Tada je Gospod Bog dao čoveku ove upute rekavši: ‘Sa svakog jestivog drveta u vrtu jedi. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer onog dana kada budeš…