Izbor je i dalje na nama (30)

Verujem da je svako od nas čuo za Isusovo uskrsenje, koje je usledilo trećeg dana od ovog nemilog događaja, dok nam sledeći stih pokazuje zašto Ga je Bog uskrsnuo iz mrtvih: „Ali Bog Ga je uskrsnuo oslobodivši Ga okova smrti, jer nije bilo moguće da Ga smrt zadrži.“ (Dela apostolska 2:24 NZ) Upravo tako, smrt…

Ljubav nas podiže (26)

Iako je Isus Hrist sve vreme ispoljavao nesebičnu ljubav prema svim osobama koje su Mu dozvoljavale da im se približi, ipak Ga nije voleo ceo tadašnji narod. Kao što smo mogli da vidimo, nisu Ga voleli oni ljudi koji su se uzdali u vlastitu pravednost, jer nisu želeli da se ponize i predaju svoje srce…

Potrebna nam je ljubav (25)

Iako je Sotona doživeo poraz, to ga nije sprečilo da nastavi sa kušanjem Isusa Hrista. Još uvek je gajio nadu da će uspeti da Ga porazi. Na svakom koraku Mu je zagorčavao život koristeći svoje ljude, koji su bili pod njegovom vlašću, da sprovedu njegove zle misli u delo. Možda ćete biti iznenađeni, ali Isusovoj…

Ne možemo sami (24)

Hajdemo da vidimo gde se rodio Isus Hrist, jer nam ta informacija otkriva još jedno poniženje koje je morao da pretrpi zbog nas: „Tako je i Josif krenuo iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad, koji se zove Betlehem, jer je bio iz Davidovog doma i njegove porodice, da se upiše s…

Vera je ključ (23)

Hajdemo da potražimo odgovor u Bibliji kako je Isusu Hristu uopšte pošlo za rukom da se kvalifikuje za našeg Zastupnika. Morao je pre svega da postane čovek. Preciznije rečeno, pristao je da ostavi Svoj siguran položaj na Nebu pored Oca i došao je na našu zemlju upropašćenu posledicama greha i to ni manje, ni više…

Prihvatimo novi život (21)

U prethodnom poglavlju smo saznali da da verom u Isusa Hrista možemo imati večni život. Međutim, Biblija jasno kaže „da je vera bez dela beskorisna“ (Jakovljeva poslanica 2:20 NZ), jer „i demoni veruju i drhte“ (Jakovljeva poslanica 2:19 NZ). Preciznije rečeno, nije samo dovoljno reći: „Ja verujem u Boga“ i očekivati spasenje, već je neophodno…

Recept za novi život (20)

U prethodnom poglavlju smo saznali da nam je potrebno novorođenje, odnosno novi život, jer nam je Adam ostavio u nasleđe život otuđenosti i „nezavisnosti“ od Boga, lišen Božje slave (Rimljanima 3:23 NZ) koji se nalazi pod prokletstvom greha. Da bi nam stvari postale još malo jasnije, hajdemo da vidimo kako su se Adam i Eva…