Zakoni satanizma II

Satanska država Satanska država je ambijent u kojem su na snazi svi oblici destruktivnog djelovanja i uništenja čovjeka, koji su zakonski dozvoljeni i veoma često obavezni, a koji se agresivno promovišu preko medija, sistema obrazovanja i pravosuđa.

Božji Zakon: kome i zašto? I

Sa biblijskog gledišta, pod zakonom se podrazumijeva Tora ili Petoknjižje, za koje se tradicionalno misli da sadrži 613 zapovijesti. Premda u Bibliji nalazimo različite vrste zakona – obredne, građanske, zdravstvene, društvene – Božji zakon nalazi se u središtu koncepta.

Prof. dr Walter Veith: Bitka Biblija

Dva vezana predavanja prof. dr Valtera Fajta iz serije Totalni napad (Total Onslaught) u kojima predstavlja svoja istraživanja kako se prevodila Biblija, odakle potiču različiti prevodi, kako su se vršile izmjene i dopune konteksta, obesmišljavali i uklanjali cijeli redci, ko je to radio i sa kakvim ciljevima, i napokon, koji prevodi su pouzdani a koji…

Božje postupanje sa čovjekom i čuda

U postupanju Boga sa čovjekom mi vidimo mudrost kojom božanska pedagogija čuva čovjeka da blagoslove Božje milosti i starateljstva, zbog slabosti svoje prirode, ne pretvori u prokletstvo. Kada Bog govori o blagoslovima koje pruža svome narodu, tada izriče opomenu da sam narod nema u sebi neke posebne vrijednosti niti zasluga, na osnovu kojih ga On…