Za svakog ima nade (18)

U prethodnom poglavlju smo saznali da je Sotona prisutan u svim aspektima našeg života i da svojim negativnim delovanjem ugrožava čak i našu najmlađu decu. Postavlja se pitanje: Odakle mu tolika sloboda da nam čini sve te loše stvari i zašto mu Bog sve to dozvoljava? Da bismo dobili željeni odgovor, potrebno je da poznajemo…

Svako od nas vredi (17)

Ako još uvek niste sigurni u Božju nepristrasnost, želim da vam pokažem sledeće stihove koji će nam dodatno potvrditi da je svako od nas podjednako važan Bogu: „A sada mi Gospod, Onaj koji me je još u majčinoj utrobi oblikovao da Mu budem sluga, govori…“ (Knjiga proroka Isaije 49:5 SZ) „Ovako kaže Gospod, Otkupitelj tvoj,…

Svi imamo jednake šanse (16)

U prethodnom poglavlju smo saznali zašto nam je Bog stavio u srce želju za večnim životom. Time je zapravo želeo da nam olakša biranje večnog života. Ali, šta uopšte predstavlja večni život? Odgovor se nalazi u sledećim stihovima: „I život (Isus Hrist) se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam život večni, koji beše…

Mi biramo stranu (13)

Da li je Eva bila prvo stvorenje u celom Univerzumu koje je poželelo da bude nezavisno i slobodno, da bude poput Boga? Odgovor se nalazi u sledećim biblijskim stihovima: „Kako pade s Neba, Svetlonošo, zorin sine! Kako se obori na zemlju, ti što si gazio narode! A govorio si u svom srcu: ‘Do nebesa ću…

Potražimo pomoć (12)

Do sada smo upoznali način Sotoninog delovanja i šta nas izbavlja od Zloga. Hajdemo sada da otkrijemo šta je to u nama što nas navodi na greh. U jednom od prehodnih poglavlja smo saznali da je Evino nepoverenje u Boga prouzrokovalo njen pad, ali da li je to sve? Biblija nam nedvosmisleno otkriva da nije:…

Možemo biti zaštićeni (11)

Verovatno ste iznenađeni onim što smo u prethodnom poglavlju saznali da je Sotona stvarni ljudski neprijatelj, koji nesmetano deluje i u našim životima. On je oduvek želeo da ostane anoniman kako bi nas što lakše navodio na zlo. Danas ga najviše ljudi povezuje sa neozbiljnom karikaturom jarca koji nosi vilu i ima smešne rogove. Njegov…

Glavni krivac za sve (9)

U prethodnom poglavlju smo videli da je Eva bila prvo ljudsko biće koje je načinilo pogrešan izbor. Poslušala je Sotonu umesto Boga i pojela je plod za koji je bila upozorena da ga ne jede. Sada ćemo detaljnije proučiti na koji način je Sotona kušao Evu kako bismo mogli da prepoznamo njegovo negativno delovanje i…

Ne odbacujmo ljubav (8)

Pre nego što krenemo sa detaljnim proučavanjem 3. poglavlja 1. Mojsijeve knjige, hajdemo da vidimo kakvo je upozorenje Bog dao Adamu čim ga je stvorio: „Tada je Gospod Bog dao čoveku ove upute rekavši: ‘Sa svakog jestivog drveta u vrtu jedi. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer onog dana kada budeš…