Vera je ključ (23)

Hajdemo da potražimo odgovor u Bibliji kako je Isusu Hristu uopšte pošlo za rukom da se kvalifikuje za našeg Zastupnika. Morao je pre svega da postane čovek. Preciznije rečeno, pristao je da ostavi Svoj siguran položaj na Nebu pored Oca i došao je na našu zemlju upropašćenu posledicama greha i to ni manje, ni više…

Prihvatimo novi život (21)

U prethodnom poglavlju smo saznali da da verom u Isusa Hrista možemo imati večni život. Međutim, Biblija jasno kaže „da je vera bez dela beskorisna“ (Jakovljeva poslanica 2:20 NZ), jer „i demoni veruju i drhte“ (Jakovljeva poslanica 2:19 NZ). Preciznije rečeno, nije samo dovoljno reći: „Ja verujem u Boga“ i očekivati spasenje, već je neophodno…

Za svakog ima nade (18)

U prethodnom poglavlju smo saznali da je Sotona prisutan u svim aspektima našeg života i da svojim negativnim delovanjem ugrožava čak i našu najmlađu decu. Postavlja se pitanje: Odakle mu tolika sloboda da nam čini sve te loše stvari i zašto mu Bog sve to dozvoljava? Da bismo dobili željeni odgovor, potrebno je da poznajemo…

Svako od nas vredi (17)

Ako još uvek niste sigurni u Božju nepristrasnost, želim da vam pokažem sledeće stihove koji će nam dodatno potvrditi da je svako od nas podjednako važan Bogu: „A sada mi Gospod, Onaj koji me je još u majčinoj utrobi oblikovao da Mu budem sluga, govori…“ (Knjiga proroka Isaije 49:5 SZ) „Ovako kaže Gospod, Otkupitelj tvoj,…