Možemo biti zaštićeni (11)

Verovatno ste iznenađeni onim što smo u prethodnom poglavlju saznali da je Sotona stvarni ljudski neprijatelj, koji nesmetano deluje i u našim životima. On je oduvek želeo da ostane anoniman kako bi nas što lakše navodio na zlo. Danas ga najviše ljudi povezuje sa neozbiljnom karikaturom jarca koji nosi vilu i ima smešne rogove. Njegov…

Upoznajmo rešenje (4)

S obzirom da ste nastavili sa čitanjem knjige, pretpostavljam da želite da saznate nešto više o Bogu. Verovatno ste do sada uspeli da izgradite neku svoju predstavu o Njemu, koja se u većini slučajeva ni ne poklapa sa predstavama drugih ljudi, jer jedni o Njemu misle pozitivno, drugi negativno, a sigurno ima i onih koji…