Istina o Miroljubu Petroviću

Uzvišena misija Gospodin Miroljub Petrović jedan je od rijetkih ljudi koji je učinio velike stvari na polju religije, nauke i prirodne medicine na prostoru bivše Jugoslavije. Petrović je doprinio da veliki broj ljudi na ovim prostorima dobije korisne informacije iz ovih oblasti, što im je, vjerujemo, doprinijelo u poboljšanju kvaliteta života i upoznavanju sa osnovnim…

Istina o Miroljubu Petroviću (nastavak)

Vatikan i masoni Petrović označava Vatikan kao organizaciju odgovornu za najveća zla na zemlji, kao vladara svijeta i protivnika Izraela, ali uporno objašnjava da su masoni suprostavljena organizacija koja treba da potpadne pod Vatikan u bliskoj budućnosti, slično kao i Amerika. I u tom kontekstu se pominje Izrael, kao država koja nije pod uticajem Vatikana.

Ima li monaštvo uporište u Bibliji?

U očima mnogih hrišćana monaštvo (od grčke reči monachos što znači onaj koji živi sam, odnosno onaj koji živi odvojeno od ostalih ljudi) izaziva divljenje i smatra se višim oblikom duhovnog života. Njegovi se temelji traže u učenju apostolske crkve, njene odvojenosti od svijeta i posebno se ističe da je monaštvo produžetak mučeništva iz vremena…