Ja sam prije Abrama (29)

Još jedan stih koji izaziva polemike je Jovan 8:58: „Zaista, zaista, kažem vam: Ja sam prije nego što se Abram rodio.“ Zapazite da riječi „Ja sam“ takođe znače „Ja postojim“. Neki tvrde da se Hrist objavljuje kao Bog u Jovanu 8:58 zbog upotrebe riječi „Ja sam“. Ova zabluda se zasniva na riječima „Ja sam“ kao…

Jedinstvo Isusa i Oca (25)

Poznavanje Oca „Isus mu odgovori: ‘Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene. Da ste upoznali mene, upoznali biste i mog Oca. Od sada ga poznajete i vidjeli ste ga.’ A Filip mu reče: ‘Gospode, pokaži nam Oca i to nam je dovoljno.’ Isus mu reče: ‘Već sam…

Šta je Comma Johanneum? (20)

U pitanju je jedan dodatak Svetom Pismu koji je toliko čuven i dobro poznat da je čak dobio svoje ime. Comma Johanneum je comma, dio rečenice (kratka dopuna) u 1. Jovanovoj 5:7,8, što je „jedini“ pasus u cijeloj Bibliji koji kaže da su troje jedno bez pretpostavki ili nebiblijske ljudske logike. U većini Biblija čitamo:…