Čovjekova dobrobit je zaista na udaru sa svih strana. Tako ne treba nimalo da nas iznenadi što se u pravoj navali destrukcije posebno ugrožava zdravlje ljudi i to iz pravca odakle bi se to možda najmanje očekivalo – kroz zvaničnu konvencionalnu medicinu koja se nalazi u kandžama moćne farmaceutske industrije, čiji osnovni interes je profit i što je moguće veći broj “klijenata”. U svom neznanju i nemoći da se odupru različitim bolestima i tegobama koje donosi savremeni način života, ljudi često posežu za alternativnim metodama liječenja, iza kojih se po pravilu krije neka vrsta okultizma.

Alternativna medicina obuhvata prakse liječenja koje se zasnivaju na okultističkim i metafizičkim shvatanjima ili su u najmanju ruku prožete okultnim. Neke od ovih metoda liječenja uključuju akupunkturu, refleksologiju, akupresuru, iridologiju, primijenjenu i bihejvioralnu kineziologiju, magnetsku terapiju, sumnjive terapije biljem, urinoterapiju, homeopatiju, kiropraktiku, spiritualno samopomaganje.

Mnogi ljudi danas vjeruju u neku „silu“, kosmičku energiju, koja ispunjava cijeli svemir, dakle i čovjeka. Pozitivan odnos prema ovoj energiji i postavljanje na njenu „talasnu dužinu“ navodno doprinosi ravnoteži u čovječjem organizmu i njegovom zdravlju. Nedostatak ove energije izaziva bolesti i narušavanje ukupne ravnoteže u organizmu. Prema tome, čovjek mora stalno da se trudi kako bi omogućio proticanje ove kosmičke sile kroz svoj organizam. Ove ideje, međutim, nijesu nove. Još su stari Kinezi vjerovali da svemirom protiče tajnovita sila Či. Kada su liječili nekog čovjeka pomoću akupunkture, mislili su da upravo na taj način omogućavaju ispravan tok energije Či kroz ljudski organizam. U hinduizmu se ova kosmička energija naziva Prana. Kada čovjek vježba jogu, onda prilikom duhovnih vježbi u njega „utiče“ upravo ova energija. Današnji psihotronički terapeuti se pozivaju na postojanje kosmičke sile, koju su oni sposobni da apsorbuju i nagomilaju, a zatim da je koriste za liječenje bolesnih mjesta u organizmu čovjeka. Problem je u tome što postojanje ove tajnovite kosmičke sile do sada niko nije uspio da dokaže. Efikasnost metoda tzv. alternativne medicine uglavnom ne doseže dalje od sugestije i vjere u njih.

Dr Voren Piters u knjizi “Mistična medicina” na najbolji način razotkriva zamke alternativnih metoda i tehnika liječenja od kojih su neke takođe integrisane i našle svoje mjesto u zvaničnoj medicini:

MISTIČNA MEDICINA (pdf)

Dr Manuel Vaskez – POPLAVA NEW AGEA (pdf)

ISPRAVNO I POGREŠNO LIJEČENJE (pdf)

Treba napomenuti da zbog upotrebe ljekovitog bilja i donekle sličnih terapija ljudi često miješaju prirodnu i alternativnu medicinu. Prirodna medicina u izvornom smislu tog pojma odbacuje sve okultne i sumnjive metode liječenja, a takođe se ograđuje i od konvencionalne medicine, osim u domenima gdje su zaista svrsihodne određene intervencije i službe kao što su dijagnostika, hitna pomoć, hirurgija, pri čemu se ljudsko zdravlje dodatno ne ugrožava navodnim liječenjem koje ne ide dalje od suzbijanja simptoma bolesti.