Antihrist kao pojam označava nekoga ko je protiv Hrista ili nekoga ko se postavlja (i lažno predstavlja) umjesto Hrista. Prema apostolu Jovanu, antihrist/i njegovog vremena bili su karakteristični po poricanju i odricanju od Oca i Sina uvođenjem svojih teorija o Božanstvu (vidi: 1. Jovananova 2:18-23; 1. Jovanova 4:2,3; 2: Jovanova 1:7) koje ne samo što izvrću jasnu biblijsku istinu o Božjom i Hristovom identitetu, već takođe urušavaju kompletni Plan spasenja i prave ga besmislenim. Danas to isto prepoznajemo u dogmi o Trojstvu.

Hristov najveći neprijatelj je anđeosko biće, Lucifer, koji je zbog pobune protiv Božjeg poretka vladavine, kako nas Biblija obavještava, u davnoj prošlosti zbačen sa Neba na Zemlju. Sotona je naveo prvi bračni par na Zemlji da prestupe Božji zakon i otkažu poslušnost Bogu zbog čega se pojavila smrt i sva prokletstva sa kojima se čovječanstvo suočava. U tom smislu Sotona je prvi antihrist, jer je prvo biće koje je poremetilo poredak i kanale života koje je Bog Otac uspostavio kroz svog Sina Isusa Hrista.

Međutim, Sotona, kao duhovno biće, ne djeluje vidljivo već na suptilan način koristeći ljudska oruđa kako bi uništio što više Božjih stvorenja, a to uništenje ustvari podrazumijeva da ljudi nikad ne saznaju pravu istinu o Bogu, Njegovom Sinu Isusu Hristu i Njihovom Planu spasenja čovjeka od grijeha i smrti i obećane nagrade – vječnog života. Sotona u tom smislu ima svoje vidljive zastupnike (predstavništva) na zemlji koje Biblija identifikuje pod različitim imenima među kojima je i „antihrist“. (Ne)djelo antihrista ima posebnu težinu, jer svojim lažnim predstavljanjem umjesto Hrista, antihrist u realnosti upražnjava i promoviše satanizam dok istovremeno obmanjuje čovječanstvo da djeluje u Hristovo ime ili umjesto Hrista. Na taj se zatvaraju ili prikrivaju stvarni kanali blagoslova koje su Otac i Sin darovali ljudima kroz Plan spasenja, a umjesto njih podmeće plagijat koji umjesto u život vodi u smrt.

Da bismo došli do pravog saznanja ko je ili šta je „antihrist“, sve što treba da uradimo  jeste da objedinimo biblijska proročanstva o ovom predmetu i uporedimo ih sa poznatom istorijom. Istaknuti protestantski reformatori su tako radili, a u skorije vrijeme prof. dr Valter Fajt je kvalitetno obradio to pitanje u svojoj knjizi Istina i naše vrijeme. Fajt ne samo što je ekspert za biblijska proročanstva i razotrkivanje antihrista, već je i vrstan poznavalac Biblije i predani hrišćanin.

Međutim, evo i sveobuhvatnog rada na tu temu:

Ko je Antihrist? pdf

 

Za dalje proučavanje

Vatikanske milijarde (pdf)

Zločini papstva (pdf)

Zamjenik Hristov i Konstantinova donacija (članak)

Institut za izučavanje religije: Žig zvijeri (pdf)