Demonizovani Gadarinac

Ovaj događaj zapisan je u Mateju 8:28-34, Marku 5:1-20 i Luki 8:26-39. „Došli su na drugu stranu mora u gergesenski kraj.“ (Marko 5:1) „Doplovili su do gergesenskog kraja, koji je nasuprot Galileji.“ (Luka 8:26) Isus i učenici su pobjegli od gomile na zapadnoj strani Galilejskog mora i stigli na istočnu obalu. Područje je opšte poznato…

Umireno more

Ovaj događaj zapisan je u Mateju 8:23-27, Marku 4:35-41 i Luki 8:22-25. Markov izvještaj sugeriše da je Isus poučavao kraj Galilejskog mora i ušao u čamac kako bi ga gomila mogla čuti (Marko 4:1). Nakon što je poučio parabolu o sijaču, otišao je na jedno privatnije mjesto sa Dvanaestoricom i drugim učenicima gdje je podijelio…

Zahtjev za znakom

U prethodnom dijelu, Isus je oštro osudio fariseje koji su ga optužili da koristi Sotoninu moć da istjera demone. Nazvao ih je leglom zmija i govorio o zlu u njima koje je izašlo na vidjelo u riječima koje su govorili. On ih je upozorio na dolazeći sud (Matej 12:24-37). Nije jasno da li je pasus…

Isus optužen za saradnju sa Sotonom

Ovaj događaj bilježi Matej 12:22-37, Marko 3:20-30 i Luka 11:14-23. „Onda mu doniješe jednog demonom opsjednutog čovjeka, slijepog i nijemog, i on ga izliječi pa nijemi čovjek progovori i progleda.“ (Matej 12:22) Matej se okreće još jednom primjeru Isusovog iscjeljivanja i uklanjanja demona iz osobe, nakon čega slijedi još jedan sukob između fariseja i Isusa.…

Grešna žena pomazuje Isusa

Ovaj događaj zabilježen je u Jevanđelju po Luki 7:36-50. „Jedan farisej ga je molio da ruča s njim. Zato je on ušao u farisejevu kuću i zauzeo mjesto za stolom.“ (Luka 7:36) U ovom odlomku Luka pruža praktičnu primjenu Isusove disertacije o Jovanu Krstitelju (Luka 7:24-28). Ovo dolazi u obliku vjernih, ljubaznih, kulturno skandaloznih postupaka…

Isus otklanja Jovanove sumnje

I Matej i Luka bilježe Jovanove nedoumice oko Isusove službe (Matej 11:2-19; Luka 7:18-35). Jovan Krstitelj je u zatvoru (Matej 11:2) jer je javno prozvao Heroda Antipu da se oženio ženom svog brata (Luka 3:19-20). Antipina teritorija obuhvata dva odvojena područja. Isus je u Galileji, sjeverno od Samarije i zapadno od Galilejskog mora i rijeke…

Propovijed na gori (2. dio)

Pomaganje a ne paradiranje (Matej 6:1-4) Do sada u ovoj Propovijedi na gori, Isus je poučavao da pravednost uključuje nečije srce – njihove misli i stavove – koliko i vanjske postupke. Ovdje on počinje pokazivati ​​da je naše unutrašnje biće, uključujući naše motive, zapravo važnije od djela. Njegova poruka nije da je ono što radimo…

Propovijed na gori (1. dio)

Četvrto poglavlje Jevanđelja po Mateju završilo se opisom velikog mnoštva koje je dolazilo iz daleka da bi čulo Isusovo učenje i svjedočilo njegovim čudima. Sada se Matej fokusira na jedan konkretan dan u Isusovoj službi, kada je vidio koliko je veliko mnoštvo oko njega i želio ih poučiti. Matej 5-7 sadrži prvi od pet dugih…

Izbor dvanaest apostola

Izbor dvanaestorice posle noćne molitve (Marko 3:13-19; Luka 6:12-16) „Tih dana izašao je na goru da se moli i cijelu noć je proveo u molitvi Bogu.“ (Luka 6:12) Lukina priča o Isusu zabilježila je sporu tranziciju. Ovo je počelo dokazom njegovog autoriteta i prešlo na uvod u novi put koji on nudi. Kako njegove namjere…