Božje obličje kao osnov za ljudska prava

Postojanje ljudskih prava, ili prima facie[1] prava[2] koja se primjenjuju na sve osobe zbog njihove ljudskosti, često se tretira kao osnovna pretpostavka u etici, pravu i pravdi.[3] Mnoge etičke dileme se tiču ​​suprotstavljenih zahtjeva za pravima, a glasovi na obje strane velikih kontroverzi poput abortusa često svoje argumente postavljaju u smislu prava.[4] Ali sav ovaj…

Istoricizam u tumačenju biblijskih proročanstava

Istoricizam je koncept proročke interpretacije. Treba ga pažljivo definisati prije nego što možemo razgovarati o njegovoj valjanosti i granicama. U najširem smislu, istoricizam je progresivno i kontinuirano ispunjenje Božjih objava i proročanstava, u neprekinutom nizu, od Adama, pa sve do kraja realizacije Božjeg plana spasenja. Ovo je potpuno logično jer vrijeme teče linearno i Božji…

Alarmiranje na klimatske promjene

Umirući polarni medvjedi. Okeani u porastu. Ogromni klimatski izbjeglički kampovi puni gladnih i raseljenih porodica. Ove krize i mnogi drugi strahovi su naša budućnost ako nešto ne učinimo – i to sada (možda je čak i prekasno!). Uostalom, „nema planete B“. Komentatori često tvrde da se ekstremni vremenski događaji, kao što su suše, poplave, uragani…

Biblijsko razmišljanje o transhumanističkim tehnologijama

Od vlada do milijardera, moćni glasovi nam govore da stojimo na ivici biotehnološke revolucije koja će drastično promijeniti čovječanstvo.[1] Tehnologije koje omogućavaju radikalnu modifikaciju ljudskih gena, tijela, mišljenja, reprodukcije i komunikacije već postoje – i brzo napreduju. Prije skoro 20 godina, Predsjedničko vijeće za bioetiku pozvalo je na veću javnu raspravu o biotehnologijama koje imaju…