Jedinstveno postpotopno ledeno doba

Od 1837. godine, kada je Luis Agasiz (1801–1873) prvi predstavio dokaze o ledenom dobu, sekularni naučnici su bili zbunjeni. Šta je uzrokovalo ledeno doba? Zašto se završilo? Tokom godina, kreacionisti su shvatili da su neobični uslovi stvoreni na Zemlji usled opšte poplave opisane u knjizi Postanja izazvali Ledeno doba. Oni su razvili moćan model koji…

Krvne grupe i njihovo porijeklo

Jedno od najčešćih pitanja kreacionista je: „Kako je velika raznolikost ljudi nastala od jednog ljudskog para?“ Ironično je da mnogi ljudi koji ovo smatraju neodgovorenim vjeruju u nešto daleko nevjerovatnije, da su svi živi organizmi nastali iz jedne ćelije, koja je i sama nastala od neživih hemikalija. Ako se može vjerovati da su slučajna mutacija…

Oko za oko, zub za zub

Koncept „oko za oko“, koji se ponekad naziva jus talionis ili lex talionis, dio je Mojsijevog zakona koji se koristi u građanskom zakonu tj. pravosudnom sistemu Izraelaca. Čini se da je oko za oko pojednostavljen oblik pravde koji je fokusiran na odmazdu. Ipak, ova fraza se nalazi tri puta u Starom savezu, a Isus ju…

Kako je kralj Saul umro?

U 1. Samuelovoj 31:1–6, čitamo izvještaj o porazu Izraela od Filistejaca u bici, kao i o smrti kralja Saula i trojice njegovih sinova. Međutim, u 2. Samuelovoj 1:4–10 (sledeće poglavlje u našim Biblijama[1]) dat nam je malo drugačiji izvještaj o Saulovoj smrti. Kako je kralj Saul umro? Svojom rukom, ili rukom Amaličanina koji je naišao…

Postizanje hrišćanskog savršenstva – realnost ili fanatizam?

Ideja o postizanju hrišćanskog savršenstva ima svoj korijen u uvjerenju o spasenju, a takođe je usko povezana i sa pogledima na poslednju generaciju onih koji će živi dočekati Hristov drugi dolazak. „Perfekcionizam“ pretpostavlja mogućnost da hrišćanin može postići i održati bezgrešno stanje u ovom životu. Ovo ograničava savršenstvo samo na moralne i duhovne dimenzije.  …

Koje je pravo Božje ime?

Među onima koji se izjašnjavaju kao biblijski religiozni postoje grupacije koje veoma insistiraju na tome da se mora koristiti ispravno Božje ime ili se čak izgovarati na ispravan način. U tome su najpoznatiji Jehovini svjedoci koji tvrde da je „pravo“ Božje ime Jehova i da se samo to ime treba koristiti kad se obraćamo Bogu.…