Staro i novo vino (komentar)

Isus je došao propovijedajući jevanđelje o Kraljevstvu Božjem. Poruka je bila toliko snažna i drugačija od tradicije Jevreja da im se činila kao nešto novo. U tom kontekstu data su i poređenja o „novoj zakrpi na staroj haljini“ i o „novom i starom vinu“, zapisana u jevanđeljima po Mateju i Luki. „Niko ne stavlja zakrpu…

21 loš argument za evoluciju

Imamo članak pod naslovom Argumenti koje kreacionisti ne bi trebali koristiti. Pa, kako se kaže, „Što je dobro za gusku, dobro je i za gusana.“ Evo argumenata za koje mislimo da evolucionisti ne bi trebali koristiti u svojoj potrazi da dokažu da je evolucija istinita. (1) Evolucija znači promjenu (ili promjenu učestalosti gena/alela) tako da…

Argumenti koje kreacionisti ne bi trebali koristiti

Primarni autoritet za nas je ​​Riječ Božja, Biblija. Sve teorije nauke su pogrešive, a novi podaci često poništavaju ranije postavljene teorije. Evolucionisti neprestano revidiraju svoje teorije zbog novih podataka, tako da ne bi trebalo biti iznenađujuće ili uznemirujuće da neke kreacionističke naučne teorije takođe moraju biti revidirane. Kratko ćemo ukazati na to kakav bi kreacionista…

Marija, majka Isusova

Razmislite o ovome. Da li biste odabrali ženu koja ima sredstva – možda majku koja radi i koja bi vam mogla pomoći da zadovoljite sve vaše materijalne potrebe kako nikada ne biste bili u oskudici? Ili biste izabrali mamu koja, iako možda nije osiromašena, možda neće moći da vam kupi sve što želite, ali koja…

Božje obličje kao osnov za ljudska prava

Postojanje ljudskih prava, ili prima facie[1] prava[2] koja se primjenjuju na sve osobe zbog njihove ljudskosti, često se tretira kao osnovna pretpostavka u etici, pravu i pravdi.[3] Mnoge etičke dileme se tiču ​​suprotstavljenih zahtjeva za pravima, a glasovi na obje strane velikih kontroverzi poput abortusa često svoje argumente postavljaju u smislu prava.[4] Ali sav ovaj…