Na pitanje zašto preferiramo Bibliju između svih takozvanih svetih spisa, odgovor bismo mogli sažeti u nekoliko redaka:

 1. Biblija odgovara logici, nauci, iskustvu, poznatoj istoriji, savjesti i zdravom razumu. Ona je tačna i pouzdana sa nekoliko različitih aspekata: veliki broj naučnih dokaza potvrđuje Bibliju; proroštvo (predskazanja) potvrđuje Bibliju; ona je tekstualno vjerodostojna i dokaziva kao što to potvrđuju najstariji otkriveni manuskripti; istorijski je posvjedočena ne samo od Jevreja i ljudi koji su živjeli u vrijeme Isusa Hrista, već i relevantnih istoričara.
 2. Biblija otkriva transparentnog Stvoritelja i Spasitelja, koji na jasan način obznanjuje sebe.
 3. Sam Bog ostavlja svjedočanstvo da je to Njegova Riječ, što je Sin Božji Isus Hrist sam potvrdio.
 4. Moralno i etički Biblija je superiorna u odnosu na ostalu literaturu.
 5. Biblijska istina je praktična. Ona je savršen i primjenljiv odgovor na čovjekove duhovne potrebe. Ona govori našem umu kako da pravilno upotrijebimo svoju volju i da se sačuvamo od zla u trenucima iskušenja. Ona pruža razložan odgovor, ne na nevažne, već na suštinske potrebe našeg bića. U svojoj suštini istina je dobra jer otkriva Božju ljubav prema nama (ali ne i prema našim grijesima i samopravednim zamislima). Razmišljanjem o svrhovitosti (smislenosti) njene nauke, mi prepoznajemo i spremnost istine da izdrži svaku kritiku i preispitivanje. Istinu prihvatamo zato što smo je razumjeli, a ne zato što smo dobili neki znak da ona to jeste. Na osnovu smisla onoga šta je kazano prosuđujemo ispravnost autoriteta koji govori.
 6. Biblija ima silu da radikalno utiče na naše živote; otuda proizilazi da je ona živa Božja Riječ.
 7. Iako je Biblija kompilacija nastala sabiranjem djela oko 40 različitih pisaca, njeno jedinstvo je fascinantno.
 8. Biblija je gotovo savršeno sačuvana kroz vrijeme.
 9. Biblijski pisci su uglavnom bili progonjene ili osporavane ličnosti zbog onoga što su otkrivali.
 10. Biblija nije knjiga koja je nastala kao plod ljudskog umovanja, prosto zato jer ne odgovara psihološkim potrebama čovjeka.
 11. Biblija ne ugađa ljudskoj sujeti niti uljepšava stvari, već prikazuje ljude i događaje onakvima kakvi jesu.

BITKA ZA BIBLIJU (pdf)

Šta je Biblija, kako je čitati i shvatiti (članak)

Prof. dr Walter Veith: kako se prevodila Biblija, odakle potiču različiti prevodi, kako su se vršile izmjene i dopune konteksta, obesmišljavali i uklanjali cijeli redci, ko je to radio i sa kakvim ciljevima, i napokon, koji prevodi su pouzdani a koji ne.

Bitka Biblija (video)

Mijenjanje Riječi (video)

Zašto ne apokrifi: okultizam, jeresi i laži (članak)

Didahe i ostale „izgubljene knjige“ Biblije (članak)

Za naučne dokaze da je Biblija autentična Božja riječ pogledati stranicu Biblija i nauka