Najvažnija biblijska istina je otkrivenje o Bogu Stvoritelju i Njegovom Sinu Isusu Hristu, Spasitelju čovječanstva.  Zbog velikog pritiska indoktrinacije koju nameću lažne religije i ideologije neophodno je otkriti i objaviti specifične biblijske istine veoma značajne za čovjekov vjerski život. Mnoge od od tih istina mogu se naći ne samo ovdje nego i na drugim stranicama i objavama na ovom sajtu.

Šta je istina?
Biblija definiše istinu kao kvalitet svojstven samoj Božjoj prirodi. Stoga je Božja objava data u Bibliji standard za procjenu istine i zablude na vjerskom području gdje se pojam istine ne odnosi samo na nepobitne činjenice već duboko ulazi u sferu duhovnosti i morala. Pošto odražava sam karakter i prirodu Tvorca, istina mora biti konstantna i nepromjenljiva. To je jako važno da razumijemo za izgradnju i održavanje autentične religioznosti.

Najdirektnije otkrivenje o Bogu nalazi se u liku i djelu Isusa Hrista. Novosavezni tekstovi u kojima se pominje istina u kontekstu sa Isusom ukazuju nam na neke vrlo bitne stvari:

  • Isus je nazvao sebe „istinom“ (Jovan 14:6); On je bio „pun… istine“ (Jovan 1:14; Efescima 4:21);
  • Govorio je istinu (Marko 12:32; Jovan 8:40, 8:45-46, 16:7) i Njegovu objavu okvalifikovao kao istinu (Otkrivenje 21:5; 22:6);
  • On je učio „Božjem putu u skladu sa istinom“ (Matej 22:16; Marko 12:14; Luka 20:21);
  • On je učio o istini (Jovan 8:31,32; 17:17, itd.);
  • On je došao na svijet da „svjedoči za istinu“ (Jovan 18:37).

Na hebrejskom jeziku istina se poistovjećuje sa vjernošću (Bogu). Božja vjernost i nepromjenljivost u moralnom i karakternom smislu je zapravo osnova, temelj svake istine.

OSNOVNE ISTINE

STUDIJE STAROSAVEZNIH SPISA

STUDIJE NOVOSAVEZNIH SPISA

BOŽJI IDENTITET I PRIRODA

POKAJANJE I OBRAĆENJE BOGU

BOŽJI SUD

BOŽJI ZAKON

GRIJEH

ŽIVOT POSLE SMRTI

ČUDA I NATPRIRODNI FENOMENI

DRUGE ZNAČAJNE ISTINE