Koje je pravo Božje ime?

Među onima koji se izjašnjavaju kao biblijski religiozni postoje grupacije koje veoma insistiraju na tome da se mora koristiti ispravno Božje ime ili se čak izgovarati na ispravan način. U tome su najpoznatiji Jehovini svjedoci koji tvrde da je „pravo“ Božje ime Jehova i da se samo to ime treba koristiti kad se obraćamo Bogu.…

Staro i novo vino (komentar)

Isus je došao propovijedajući jevanđelje o Kraljevstvu Božjem. Poruka je bila toliko snažna i drugačija od tradicije Jevreja da im se činila kao nešto novo. U tom kontekstu data su i poređenja o „novoj zakrpi na staroj haljini“ i o „novom i starom vinu“, zapisana u jevanđeljima po Mateju i Luki. „Niko ne stavlja zakrpu…

Marija, majka Isusova

Razmislite o ovome. Da li biste odabrali ženu koja ima sredstva – možda majku koja radi i koja bi vam mogla pomoći da zadovoljite sve vaše materijalne potrebe kako nikada ne biste bili u oskudici? Ili biste izabrali mamu koja, iako možda nije osiromašena, možda neće moći da vam kupi sve što želite, ali koja…

Istoricizam u tumačenju biblijskih proročanstava

Istoricizam je koncept proročke interpretacije. Treba ga pažljivo definisati prije nego što možemo razgovarati o njegovoj valjanosti i granicama. U najširem smislu, istoricizam je progresivno i kontinuirano ispunjenje Božjih objava i proročanstava, u neprekinutom nizu, od Adama, pa sve do kraja realizacije Božjeg plana spasenja. Ovo je potpuno logično jer vrijeme teče linearno i Božji…