Zašto Antioh Epifan ne može biti „Mali rog“

Ključno za tumačenje Danila 8:9-14 je identifikacija sile „malog roga“, koja dominira ovim stihovima. Pokušavajući identifikovati ovaj mali rog, komentatori su na tekstove primijenili tri različite metode proročke interpretacije: preterističku, futurističku i istoricističku. Preteristi uče da se većina Danilovih proročanstava već ispunila i da stoga nemaju sadašnji značaj. Oni smatraju da je mali rog nastao iz jedne…

Božanski sud

UVOD Kada se suočimo s moralnom dekadencijom našeg vremena, biblijska tema o sudu postaje izrazito relevantna. Hoće li bezakonici ikada dobiti svoju zasluženu platu? Hoće li se masovne ubice ili današnje serijske ubice ikada suočiti s licem pravde? Uzimajući u obzir ograničenost ljudske pravde, hoće li ikada doći do potpunog, pravednog i sveobuhvatnog suđenja na…

Svetilište u Starom i Novom savezu

UVOD Hristova smrt i uskrsnuće iz groba u samom su srcu plana spasenja. Golgota je bila konačni Božji odgovor na ljudsku sudbinu. Hristova je žrtva opisana kao „jedanput zauvijek“ (Jev. 10:10), koja važi „zauvijek“ pa je prema tome neponovljiva (stih 12). Krstu ne možemo dodati ništa što bi nadopunilo njegovu moć pomirenja i okajanja. Isus,…

Smrtna kazna i Biblija

Svako, hrišćanin ili nehrišćanin, koji gleda na današnji svijet jasno vidi neopisivo zlo koje ga prožima. Svaka osoba u sebi ima potencijal za veliko zlo, a mnogi ljudi biraju da budu zli, što uvijek na kraju bude na štetu nekog drugog. Srećom, ne moramo živjeti u svijetu preplavljenom zlom i zločinima. Različiti zakoni tretiraju i…

Uskrsenje Lazara i zdrava vjera

Da li ste kad analitički razmišljali o događaju koji je na posebno upečatljiv način obilježio Isusovu zemaljsku misiju? Taj izvještaj bilježi Jovan u svom jevanđelju u 11. glavi. Stvari se događaju u završnom periodu Hristove službe, pred Pashu. Jedna porodica Isusovih bliskih prijatelja živjela je u Betaniji, selu udaljenom oko 3 km od Jerusalima. Izvještaj…

Oko za oko, zub za zub

Koncept „oko za oko“, koji se ponekad naziva jus talionis ili lex talionis, dio je Mojsijevog zakona koji se koristi u građanskom zakonu tj. pravosudnom sistemu Izraelaca. Čini se da je oko za oko pojednostavljen oblik pravde koji je fokusiran na odmazdu. Ipak, ova fraza se nalazi tri puta u Starom savezu, a Isus ju…

Postizanje hrišćanskog savršenstva – realnost ili fanatizam?

Ideja o postizanju hrišćanskog savršenstva ima svoj korijen u uvjerenju o spasenju, a takođe je usko povezana i sa pogledima na poslednju generaciju onih koji će živi dočekati Hristov drugi dolazak. „Perfekcionizam“ pretpostavlja mogućnost da hrišćanin može postići i održati bezgrešno stanje u ovom životu. Ovo ograničava savršenstvo samo na moralne i duhovne dimenzije.  …