Može li spiritistički medijum osloboditi osobu od zla i demona?

Mnogi ljudi, uključujući hrišćanski svijet, ne obraćaju pažnju na jasne opomene u Bibliji da se nikada, bilo kakvim povodom, ne konsultuju sa spiritualističkim medijumima niti upuštaju u okultne prakse. Medijumstvo je praksa posredovanja u komunikaciji između poznatih duhova ili duhova mrtvih i živih ljudskih bića. Praktičari su poznati kao „medijumi“. Postoje različite vrste medijumskog ili…

Pozvani na istrajnost

Upornost, koja se često povezuje s istrajnošću, bez sumnje je neophodna karakteristika koja nam je potrebna da bismo bili uspješni u životu. To posebno važi za hrišćanski put. Uglavnom, Biblija predstavlja istrajnost kao pozitivnu osobinu karaktera. Istrajnost je usko povezana sa izdržljivošću i upornošću. Isus je pohvalio upornost u molitvi uz ilustraciju koja je to…

Držanje grešaka duhovnih „predaka“ iz prošlosti kao kamen spoticanja

Mnogi zanemaruju činjenicu da je istina progresivna. Ovo je jednako tačno na individualnom planu kao i na doktrinarnom i teološkom planu. Ovaj problem se najbolje može uočiti kroz istoriju protestantske Reformacije. Poznati reformatori su iznosili na svjetlost neke zaboravljene i ugušene istine tokom mračnih vjekova papske supremacije i zadržali se na tome. Zatim su se…

Postavke vremena ranih adventista i implikacije na današnji futurizam

Nekoliko adventista sedmog dana tumači vremenska proročanstva Danila i Otkrivenja na futuristički način. Oni gledaju na „proročke dane“, ne u godinama kao istorijski adventisti, već u bukvalnim danima. Glavni razlog za ovaj pristup je taj što oni ne vide veliku važnost u načinu na koji su proročanstva tumačena. Posljedično, ovi pojedinci s velikim iščekivanjem gledaju…

Kako se pala crkva brani sofizmom i pseudo argumentima (primjer Adventističke crkve)

Kao uvod u ovu temu, čitaocima materijala na našem sajtu preporučujemo jedan raniji rad pod naslovom „Ova crkva neće pasti“ kako bi razumjeli osnove manipulacije o crkvenom nasleđu, a zatim sažeti pregled „Dokaza otpada Adventističke crkve“. Da bismo uspješno raskrinkali sofizam i reklamno-propagandnu mašineriju lidera i menadžera crkve za obmanjivanje postojećeg članstva i vrbovanje novih…

Načela i metode širenja Božje Riječi

Osnovno biblijsko načelo propovijedanja je da ono potiče od Božje objave (izvora objektivne istine). „Dakle, vjera proističe iz propovijedanja, a propovijedanje kroz objavu Božju.“ (Rimljanima 10:17) Šta znači širiti istinu? U svojoj samoj suštini širenje istine ima dva glavna aspekta: Pronošenje poziva na obnovu Božjeg karaktera ljubavi, pravednosti, milosti i istine. Objava Božje volje i…