Zlatni presjek – čudesne veze u stvaranju

Šta je zajedničko suncokretima, Partenonu, pužu, Velikim piramidama? Zlatni presjek. Zlatni presjek možete uočiti u vrtlogu galaksije, luku okeanskog talasa, repu morskog konjica i na nebrojenim drugim mjestima u prirodi. Nalazi se na slikama, skulpturama i zgradama. U stvari, neki ljudi vjeruju da su umjetnički dizajni koji uključuju zlatni presjek estetski ugodniji. Zlatni presjek možete…

Detaljnije

Reinkarnacija – Sizifova reciklaža duše

Reinkarnacija (ponovno utjelovljenje) je vjerovanje po kome je sadašnji život pojedinca samo jedna od mnogobrojnih inkarniranih (utjelovljenih) formi, koje čovjek mora da prođe na svom putu ka savršenstvu. Po tom vjerovanju smrt nije pravi kraj života, nego je to samo kraj jedne inkarnacije (utjelovljenja) i početak drugog utjelovljena. Ta uzastopna utjelovljena mogu biti u vidu…

Detaljnije

Da li se rasijanje naroda posle Vavilonske kule stvarno dogodilo?

Vavilonska kula (cca. 2228. prije n.e.) predstavljala je spomenik pobune jednog dijela Nojevog potomstva protiv Boga nakon Potopa. Bog im je presudio dijeleći jedan jezik na višejezične porodice. Kako su se ove grupe širile i izolovale, određene osobine (npr. boja kože, oblik očiju) postale su dominantne u određenim skupinama. Kada su se zbili događaji u Vavilonskoj kuli? Kako…

Detaljnije

Logika i logičke greške

Kad god čujemo ljude kako raspravljaju o nekom pitanju (abortus, porijeklo, religija, politika, itd.), često možemo da uočimo brojne greške u njihovim argumentima. Pogreške u obrazloženju nazivaju se „logičkim greškama“, a obiluju u raspravama o porijeklu. Logička greška (eng. fallacy) je: 1) pogrešno vjerovanje, zasnovano na nezdravim argumentima; 2) propust u rezonovanju koji rezultira nevalidnim…

Detaljnije

Zašto Plan spasenja nije primjenljiv na pale anđele?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo sa čime se moramo upoznati je sažeta istorija Lucifera i palih anđela. Anđeli („malak“ na hebrejskom ili „angelos“ na grčkom, u značenju „glasnik“) se opisuju kao moćna bića, na višem nivou od čovjeka, sa svim odlikama ličnosti, inteligencijom, emocijama i voljom (Matej 8:29; 2. Korinćanima 11:3; 1. Petrova…

Detaljnije