Tradicija

Šta je tradicija? Riječ tradicija na latinskom jeziku znači predati, prenositi. Tradicija nastaje kao dogovor da treba živjeti na određeni način. Tradicija ili predanje je skup materijalnih, tehničkih i duhovnih znanja i dostignuća, vrijednosti i obrazaca ponašanja. Održava se usmenim prenošenjem na kojem počiva kontinuitet i identitet jedne kulture. Na primjer, postoji tradicija gostoprimstva, pjevanja…

Detaljnije

Zemlja: koliko izgleda stara?

Mladić, stolar u ranim dvadesetim godinama, koji je nedavno radio na stepeništu u mojoj kući, oprezno me pogledao. „Dobro onda,“ rekao je, „koliko mislite da je zemlja stara?“ Znao sam da nije imao hrišćanski odgoj, nije znao ništa o Bibliji i da je bio temeljno „evolucioniran“ u školi. Upravo sam mu pričao o svom radu…

Detaljnije

Postavke vremena ranih adventista i implikacije na današnji futurizam

Nekoliko adventista sedmog dana tumači vremenska proročanstva Danila i Otkrivenja na futuristički način. Oni gledaju na „proročke dane“, ne u godinama kao istorijski adventisti, već u bukvalnim danima. Glavni razlog za ovaj pristup je taj što oni ne vide veliku važnost u načinu na koji su proročanstva tumačena. Posljedično, ovi pojedinci s velikim iščekivanjem gledaju…

Detaljnije

Zašto nauka uopšte funkcioniše?

Mnogi antihrišćani tvrde da su hrišćanstvo i nauka bili neprijatelji vjekovima. Ovo je suprotno od istine. Upućeni istoričari nauke, uključujući i nehrišćane, istakli su da je moderna nauka prvi put cvjetala pod hrišćanskim pogledom na svijet dok je bila mrtvorođena u drugim kulturama kao što su antička Grčka, Kina i Arabija.[1] Ovo ne bi trebalo…

Detaljnije