Važnost ispravnog razumijevanja biblijskih proročanstava

Zašto nam je proroštvo toliko važno? Proroštvo je jedan od načina na koji Bog komunicira sa svojim narodom, pružajući im vođstvo i smjernice za različita vremena u istoriji. Pravilno razumijevanje i primjena proročanstava izuzetno su važni za zdravo duhovno iskustvo i za kurs kojim se krećemo. Između ostalog, pomažu nam da dublje upoznamo Isusa kako bismo bili…

Detaljnije

Koje je pravo Božje ime?

Među onima koji se izjašnjavaju kao biblijski religiozni postoje grupacije koje veoma insistiraju na tome da se mora koristiti ispravno Božje ime ili se čak izgovarati na ispravan način. U tome su najpoznatiji Jehovini svjedoci koji tvrde da je „pravo“ Božje ime Jehova i da se samo to ime treba koristiti kad se obraćamo Bogu.…

Detaljnije

21 loš argument za evoluciju

Imamo članak pod naslovom Argumenti koje kreacionisti ne bi trebali koristiti. Pa, kako se kaže, „Što je dobro za gusku, dobro je i za gusana.“ Evo argumenata za koje mislimo da evolucionisti ne bi trebali koristiti u svojoj potrazi da dokažu da je evolucija istinita. (1) Evolucija znači promjenu (ili promjenu učestalosti gena/alela) tako da…

Detaljnije

Argumenti koje kreacionisti ne bi trebali koristiti

Primarni autoritet za nas je ​​Riječ Božja, Biblija. Sve teorije nauke su pogrešive, a novi podaci često poništavaju ranije postavljene teorije. Evolucionisti neprestano revidiraju svoje teorije zbog novih podataka, tako da ne bi trebalo biti iznenađujuće ili uznemirujuće da neke kreacionističke naučne teorije takođe moraju biti revidirane. Kratko ćemo ukazati na to kakav bi kreacionista…

Detaljnije