Dan odmora ili šabat (subota) na hebrejskom jeziku je dan odvojen za počinak i službu Bogu. To je sedmi dan u sedmici, direktno povezan sa sedmicom Stvaranja, opisanom na samom početku 1. knjige Mojsijeve. Prema hronologiji Stvaranja i prema biblijskom računanju vremena, dan počinje i završava sa večeri na veče. To znači da se biblijski šabat svetkuje od petka veče (zalaska sunca) do subote veče po današnjem računanju vremena.

Zašto je važan dan odmora i zašto bismo ga izdvajali od ostalih praznika koje je Bog naložio da se svetkuju? Navešćemo nekoliko bitnih razloga:

1) Uput o svetkovanju Šabata nalazi se u okviru Dekaloga (2. Mojsijeva 20:8-11; vidi takođe 3. Mojsijeva 23:3), Božjeg moralnog zakona, koji je vječan i nepromjenljiv kao i sam Božji karakter.

2) Sedmični odmor je uspostavljen odmah nakon stvaranja (1. Mojsijeva 2:2,3), znači prije pada u grijeh i aktivacije Plana spasenja. Dakle, svetkovanje Šabata, sedmog dana u sedmici, direktno je povezano sa odavanjem zahvalnosti i poštovanja Stvoritelju, koji je i sam počinuo na taj dan.

3) Šabat je takođe usko povezan sa izbavljenjem: tipski sa oslobođenjem izraelskog naroda iz egipatskog ropstva, i u kontekstu jevanđelja sa izbavljenjem iz ropstva grijehu i smrti (Jevrejima 4:4-10).

4) Prema proročanstvima za posljedak vremena i završnicu sukoba između Boga i Sotone, dan od odmora biće probni kamen koji će određivati našu pripadnost Stvoritelju nasuprot ustanovi nedjelje iza koje stoji autoritet zemaljskih pobunjeničkih sila. Šabat će biti vidljivi duhovni znak ili pečat pristajanja na Božju stranu, dok će lažni dan od odmora poslužiti kao žig zvijeri (Otkrivenje 13. glava).

Bog je jasno kazao da je Šabat znak saveza između Njega i Njegovog naroda (vidi Ezekijel 20:12).

5) Hristova misija nije bila da promijeni Zakon već da ga održi i ispuni (Jovan 15:10; Matej 5:18-19). Da je to bio slučaj, Isus bi bio samo još jedan među lažnim mesijama. Ne postoji nešto tako kao „Hristov zakon“ koji ukida ili preinačava Božji Zakon. Bog je Izvor i apsolut svake istine.

6) Ako Bog može mijenjati svoj moralni Zakon ili postavljati različite uslove spasenja za različita doba i ljude, tada bismo imali posla sa Bogom kao nedoslednom ličnošću. Ali Biblija to ne uči ni za Boga (Malahija 3:6) niti za Hrista (Jevrejima 13:8)!

7) Apostoli takođe ne mogu biti pozvani na bilo koji način da „ukidaju“ Božji Zakon, niti je to ikome od ranih hrišćana padalo na pamet. Da se zaista desila bilo kakva promjena dana odmora to bi pokrenulo burne rasprave. Ali ne nalazimo ništa od toga u Novom savezu.

8) Šabat će se takođe svetkovati na obnovljenoj Zemlji (Isaija 66:22,23).

Dakle, svetost sedmog dana nikako ne može biti osporena, osim od strane onih koji ističu ljudski autoritet iznad Božjeg.

 

Detaljnije u linkovanom materijalu ispod:

Šta je biblijski dan, sedmica, mjesec, godina? I da li je to zaista bitno? (članak)

Porijeklo i značaj sedmice (članak)

 100 ČINJENICA O SUBOTI (pdf)

Sjećanje koje Bog traži od nas (članak)

Božji pečat (knjiga, pdf)

Sedmi dan: Otkrivenja sa izgubljenih stranica istorije (dokumentarna emisija)

Izrael u Alpima – Priča o Valdenzima (video)

Šabati u Novom savezu