Jeresi i fanatizam nastaju kao izraz sebičnih i skrivenih motiva čovjeka da radi nasuprot od Boga otkrivenoj istini, nebitno u kojem procentu, kako bi pravdao svoje vlastite kompromise sa grijehom i zlom. U panici i strahu da zaštiti sebe zbog suočavanja sa realnošću koja nije poželjna ljudskom nepreporođenom srcu, čovjek pribjegava „prilagođavanju istine“ kako bi mu ona postala prijemčiva. U tom procesu formiraju se jeresi ili se ulazi u neki oblik fanatizma kroz gubljenje zdravog razuma.

Odnos prema istini i zabludi nije bitan samo za Božje djelo već i za lično duhovno zdravlje i konačno spasenje. Koliko su to važne stvari, najbolje se može vidjeti iz sistema koji je Bog postavio svom narodu – Izraelu – koji naglašava potrebu za vjerom u poslušnosti, posebno pazeći i čuvajući ono što je sveto, uz krivično-pravni zakonik sa predviđenim sankcijama za destruktivno djelovanje, kao i iz samog Isusovog učenja i praktičnog primjera. Zbog toga moramo biti sposobni da stanemo za istinu i dočekamo jeresi i zablude i njihove nosioce.

Isus je upozorio svoje učenike protiv lažnih učenja koja su bila, i koja će nastaviti da budu, najveća prepreka za napredak istine. Susretaćemo se sa doktrinama svih vrsta, i ukoliko nijesmo dobro upoznati sa Božjom Riječi, postoji opasnost da budemo zavedeni. 

Biblija definiše istinu na tri načina:
i) Riječ Božja je istina (Jovan 17:17);
ii) Zakon Božji je istina (Psalam 119:142);
iii) Isus je istina (Jovan 14:6).
Ukoliko se ignoriše bilo koja od ovih ključnih premisa istine, tada to prestaje biti istina (vidi Isaija 8:20; Otkrivenje 14:12).

Bog je dosledan i sve biblijske objave čine jedan veliki smisleni mozaik istine, u saglasnosti sa naučnim i svim drugim činjenicama koje čovjek može spoznati ili koje postoje u ljudskom iskustvu. Ali Sotona uvijek nalazi načina da pristupi ljudskim umovima, pažljivo tražeći duše kroz koje će moći da posije kukolj. On im sugeriše ideje i lažne teorije i čini ih revnim u zastupanju zablude. Od početka Božjeg djela, s vremena na vrijeme, ustaju razni ljudi zastupajući teorije koje su nove, prijemčive i uzbudljive. I ako oni koji tvrde da vjeruju u istinu ne potraže savjet od iskusnih poznavalaca Biblije, ne ispitaju takve teorije u poniznom i poučljivom duhu i ne pristupe Svetom Pismu u svjetlosti istine tražeći od Boga da prepoznaju kuda vodi takav put, postaće relativno lake žrtve harizmatičnih učitelja.

 

Šta Biblija uči o jeresima i jereticima?

ČUVANJE OBJEKTIVNE VJERE KOJA JE JEDNOM PREDATA BOŽJEM NARODU KAO SVETA OBAVEZA

Ljubazni, starajući se istrajno da vam pišem o našem zajedničkom spasenju, imao sam potrebu da vam pišem preklinjući vas da se borite za vjeru koja je jednom predata svetima. Jer imaju neki ljudi koji su se uvukli među neopreznima… (Juda 1:3-4; ref. Efescima 4:4-6; 5. Mojsijeva 5:32; 13:4-11; 28:14; Isaija 8:20; Otkrivenje 12:17b)

ISKRIVLJENA UČENJA POKRENUTA MEĐU SAMIM VJERNICIMA

Pazite na sebe i na sve stado u kom vas je Duh sveti postavio za nadglednike, da pasete zajednicu pozvanih Gospoda i Boga koju je stekao krvlju svojom. Jer znam da će posle mog odlaska među vas ući teški vukovi koji neće štedjeti stada. I između vas samih dići će se ljudi koji će iznositi iskrivljena učenja da bi odvukli učenike za sobom. (Djela 20:28-30)

JERESI SE UNOSE GOTOVO NEPRIMJETNO

Međutim, u narodu je bilo i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja. Oni će neprimjetno uvesti razorne jeresi i odreći će se Gospodara koji ih je otkupio, i tako na sebe navući brzu propast. (2. Petrova 2:1)

LUKAVSTVO I LJUDSKE INDIVIDUALNE SKLONOSTI UKLJUČENI U UNOŠENJE JERESI I ZABLUDA

Da više ne budemo kao mala deca koju zanosi tamo-amo svaki vjetar učenja, prema ljudskoj ćudi i lukavom umjeću za dovođenje u zabludu. (Efescima 4:14)

Jer će doći vrijeme kad ljudi neće podnositi zdravo učenje, nego će po sopstvenim željama nakupiti sebi učitelje koji će im govoriti ono što godi njihovim ušima. I odvratiće uši od istine, a okrenuće se izmišljenim pričama. (2. Timoteju 4:3-4)

DEMONSKI UTICAJI UKLJUČENI U PROPAGIRANJU JERESI I ZABLUDA

A Duh izričito govori da će u budućim vremenima neki otpasti od vere, slušajući zavodljive duhove i nauke demonske. (1. Timoteju 4:1)

Jer takvi ljudi su lažni apostoli, koji varaju druge i pretvaraju se da su Hristovi apostoli. A nije ni čudo, jer se i sam Sotona pretvara da je anđeo svjetlosti. Zato nije ništa neobično ako se i njegove sluge pretvaraju da su sluge pravednosti. Ali kraj će im biti po njihovim djelima. (2. Korinćanima 11:13-15)

NEUPUĆENE I NESTABILNE OSOBE IZVRĆU ISTINU I ODVLAČE DRUGE U OTPAD

Sem toga, strpljenje našeg Gospoda smatrajte spasenjem, kao što vam je i naš voljeni brat Pavle napisao prema mudrosti koja mu je data, kao što to čini i u svim svojim pismima, govoreći u njima o nekim stvarima koje je teško shvatiti, a koje neupućeni i nepostojani izvrću, kao i ostala Pisma, na sopstvenu propast. Zato vi, voljeni moji, pošto ovo unaprijed znate, čuvajte se da vas oni koji su zastranili ne odvuku svojom zabludom i da ne izgubite svoju postojanost. (2. Petrova 3:15-17)

JERETIČKA UČENJA IZAZIVAJU UZNEMIRENOST I KOLEBANJE DUŠA

Pošto smo čuli da su vas neki ljudi koji su izašli od nas uznemirili riječima, pokolebavši vaše duše… (Djela 15:24)

JERESI IZAZIVAJU PODJELE. PODJELE I JERESI SU „TJELESNA“ DJELA (ILI DJELA „PRIRODNOG“ NEOBRAĆENOG ČOVJEKA)

Prije svega, čujem, a vjerujem da je nešto od toga i istina, da među vama nastaju podjele kad se sastanete kao zajednica. Jer treba da bude i jeresi među vama, da se pokaže ko je prokušan među vama. (1. Korinćanima 11:18-19; ref. Galatima 5:20)

PROKLETSTVO NAD JERETICIMA

Ali čak i kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba objavio drugačiju dobru vijest [jevanđelje] od one koju smo vam već objavili, neka bude proklet. Ono što smo već rekli, to i sada ponavljam: Ko god vam objavi drugačiju dobru vijest od one koju ste već prihvatili, neka bude proklet. (Galatima 1:8-9)

POTREBA ZA ODLUČNIM ODBIJANJEM JERETIKA

Ali se bojim da se – kao što je zmija zavela Evu svojim lukavstvom – vaše misli ne iskvare i odvrate od iskrenosti i čestitosti koje dugujete Hristu. Jer ako neko dođe i propovijeda drugačijeg Isusa od onoga koga smo mi propovijedali, ili ako primite drugačiji duh od onoga koji ste primili ili drugačiju dobru vijest od one koju ste prihvatili, vi takvog spremno podnosite. (2. Korinćanima 11:3-4)

Čovjeka jeretika kloni se nakon prve i druge opomene, znajući da je takav zastranio i da griješi, i da je tako sam sebe osudio. (Titu 3:10-11)

Ako neko dođe k vama, a ne donosi ovo učenje, ne primajte ga u svoj dom niti ga pozdravljajte. Jer ko ga pozdravlja učestvuje u njegovim zlim djelima. (2. Jovanova 1:10-11)

 

Kako se suočiti sa jeresima i jereticima?

Jedna od najdelikatnijih stvari s kojima se vjernik ikad može suočiti je odnos i postupanje prema jeresima i jereticima, gdje je često od presudne važnosti prepoznati ispravnu kontra mjeru koja se kreće u širokom rasponu od blage do odlučne preventivne reakcije. Usko povezan sa raznim oblicima sektašenja nalazi se vjerski fanatizam koji se manifestuje kroz razna čudna i nebulozna učenja i vjerovanja, u suprotnosti sa zdravom logikom, naukom, teološkim ili ideološkim dokazivanjem, tumačenjem i zaključcima.

Kako se sačuvati od jeresi i fanatizma? Važno je da u odbrani doktrina koje smatramo fundamentalnim tačkama vjere nikad ne dozvolimo sebi da koristimo argumente koji nijesu potpuno zdravi i koji na bilo koji način izvrću biblijsku predstavu o Bogu i o čovjeku, te realnosti problema grijeha i naše moralne odgovornosti.

Vidi: Otpadništvo od Boga i kako se pozabaviti time

Područje duhovnosti svakako je jedan od „najklizavijih“ terena na kojem čovjek može stajati. Ukoliko se naša teološka stajališta ne grade na poštovanju pravila proučavanja Svetog Pisma, pod stalnim nadzorom razuma i nadasve strogog poštenja i nepristrasnosti, problemi su neminovni.

Evo nekoliko radova koji mogu poslužiti čitaocu kao osnov za dublje razumijevanje ove problematike, te kao pouka i preventiva.