Ko je Elen Vajt?

Elen G. Vajt (1827-1915) jedan od glavnih aktera Adventnog pokreta u Americi i suosnivača Crkve adventista sedmog dana. Smatra se prorokom (Božjim glasnikom), shvaćenom kao izraz novosaveznog duhovnog dara proroštva (Otkrivenje 12:17; ref. 19:10). Bila je veliki pisac i popularni govornik o zdravstvenoj reformi i umjerenosti. Njena učenja su danas sačuvana na preko 50.000 rukopisnih stranica njenih spisa i zapisa drugih.

 

Da li Elen Vajt ispunjava kriterije Božjeg proroka?

(1) Da li je Elen Vajt uzvisila Božju riječ i Zakon?

Prvi prorokov test je da li su Božja Riječ i zakon uzvišeni u prorokovom životu, porukama i proročanstvima. Elen Vajt je napisala: „Sveto pismo treba prihvatiti kao autoritativno, nepogrešivo otkrivenje Njegove volje. Ono je mjerilo karaktera, otkrivač doktrina i test iskustva.“ (Manuscipt 88a, 1900). Njeni spisi, koji se zajedno nazivaju Duhom proroštva, nikada nisu imali za cilj da daju novo svjetlo, već su uvijek imali za cilj da osvijetle Sveto pismo. Elen Vajt je više puta ukazivala na obavezujuće zahtjeve Božjeg zakona (Early Writings, 118).

(2) Da li su se predviđanja Elen Vajt obistinila?

Drugi test pravog proroka je da li se njihova predviđanja obistinila ili ne. Većina predviđanja Elen Vajt odnosi se na biblijsko proroštvo koje će se ispuniti u poslednjim danima. Ona je opširno pisala o događajima koji će se odvijati u budućnosti (princip proširenja proročkih informacija), a takođe je izdala i neka lična upozorenja o katastrofama koje će pogoditi stanovnike svijeta. Takođe je pisala o pitanjima zdravlja i davala zapanjujuća predviđanja u ovoj oblasti – daleko ispred vremena u kojem je živjela. Većina njenih proročkih riječi se tek sada ispunjava. Ipak treba naglasiti da klasično predviđanje budućih događaja čini oko 5% njenih spisa.

(3) Da li Elen Vajt ima konkretan doprinos u izgradnji Božje Zajednice?

Treći zahtjev pravog proroka je da oni izgrađuju Božju zajednicu. Vizije koje su date Elen Vajt imale su za cilj da vode Zajednicu ka boljem razumijevanju Riječi Božje i da isprave pogrešne puteve kojima je Božji narod prethodno išao.

(4) Da li je Elen Vajt uzvisila Hrista kao Sina Božijeg?

Četvrti test pravog proroka je da li veličaju Isusa Hrista kao pravog Sina Božijeg. Isus Hrist je sveprožimajuća tema svih spisa Elen Vajt. Napisala je četiri posebne knjige o Hristovom životu i učenju.

(5) Da li je Elen Vajt govorila sa autoritetom?

Peti dokaz pravog proroka je da govore sa autoritetom. Ona se suočila sa svojim najtežim izazovima kada je još bila mlada i slaba. Ljudski govoreći, ne postoji način na koji bi ona mogla vršiti autoritet koji je imala bez direktne Božije intervencije. Bez ovog autoriteta, stubovi adventne vjere bi odavno bili srušeni, ali ih podržava Riječ i ostaće do kraja vremena.

(6) Da li je Elen Vajt donijela dobre rodove?

Peti test proroka je plod koji oni donose. Život i rad Elen Vajt bio je posvećen služenju Bogu. U svakom od njenih 55 objavljenih tomova nalazi se plod onoga koji je poznavao i volio Isusa. U hiljadama pisama pojedincima uvijek je govorila istinu u ljubavi čak i ako je poruka bila ukor. Elen Vajt nije bila samo glasnik, već je radila i kao misionar. Pomogla je osnivanje misija na nekoliko mjesta u svijetu i ohrabrila sve da učestvuju u velikom djelu širenja jevanđelja.

(7) Da li je Elen Vajt pokazivala fizičke znakove proroka?

Poslednji test pravog proroka su fizički znakovi koje oni manifestiraju dok su u viziji. Fizički znakovi povezani s pravim Božjim prorokom toliko su zapanjujući da se mogu objasniti samo natprirodnom intervencijom. Bog je u svojoj mudrosti smatrao da je potrebno povezati fizičke znakove sa pravim darom proroštva – znakovima koji se ne mogu krivotvoriti. Zbog svih kriterija primjenjivih na Božjeg proroka, nećemo imati izgovora ako zanemarimo Njegove proroke.

Fizički znakovi povezani s prorokom u viziji su sledeći:

 1. Prorok pada slab
 2. Prorok je ojačan od Boga i podignut
 3. Prorokove oči su širom otvorene tokom vizije
 4. Prorok ne diše tokom vizije

U slučaju Elen Vajt, Bog je smatrao prikladnim da javno utvrdi autentičnost njenih vizija. U prvim godinama njene službe, često je ulazila u viziju na javnim sastancima gdje su je mnogi skeptici i ljekari mogli pregledati dok je imala viziju. Izjave očevidaca nesumnjivo dokazuju da je Elen G. Vajt pokazala sve fizičke kriterijume navedene u Božjoj Riječi.[1]

 

Koje su glavne teme u spisima Elen G. Vajt

Sledećih sedam tema nisu jedine koje su mogle biti odabrane, ali su svakako među njenim najosnovnijima i istaknute su kroz njena djela.

 1. Velika kontroverza između Hrista i Sotone
 2. Ljubav Božja i vječna obaveznost Božjeg Zakona
 3. Isus Hrist, njegova žrtva, njegovo posredovanje u Nebeskoj svetinji i spasenje kroz njega
 4. Odgovor vjernika – poslušnost i ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem
 5. Centralno mjesto Božje Riječi
 6. Poruke tri anđela i sedmi dan – subota
 7. Drugi Hristov dolazak

Pored navedenog, Elen Vajt je puno prostora posvetila izgradnji Božjeg naroda kroz savjete, ukore i opomene (Svjedočanstva za crkvu i druga djela).

Posebno treba naglasiti Hristovu službu pomirenja u nebeskoj svetinji. To je biblijska istina koja je bila vjekovima pomračena u otpalom hrišćanstvu, da bi, nakon ispunjenja proročanstava o ulasku u poslednje vrijeme, Bog podigao Adventni pokret sa porukom o skorom Hristovom dolasku i ispunjenju najvećeg vremenskog proročanstva o 2300 dana tj. proročkih godina iz Danila 8:14. Premještanje Hristove službe iz prvog dijela nebeske svetinje u Svetinju nad svetinjama označava jednu od ključnih etapa u realizaciji Božjeg plana spasenja – Božji istražni ili predadventni sud. Vizije Elen Vajt potvrdile su stvarnost ovog događaja na Nebu, te Oca i Sina kao doslovne ličnosti. Sažetak misije Adventnog pokreta prepoznat je u Otkrivenju 14:6-12 u porukama tri anđela. Ovdje nalazimo ključni razlog zašto je Bog podigao Duh proroštva kroz Elen Vajt.

Dakle, Elen Vajt je vidjela Otkrivenje 14:6-12, sa njegovim opisom poruka tri anđela, kako stoji u samom srcu identiteta adventista sedmog dana. Poruka trećeg anđela (zajedno s prve dvije) nije namijenjena samo da bude globalna, već da izvuče i testira ljudska bića – dovodeći do konačne polarizacije između onih koji su u potpunosti vjerni Bogu i onih koji su u kompromisima i otpadu. Za Elen Vajt, poruka trećeg anđela kombinuje Zakon i jevanđelje – Božje upute i vjeru Isusovu (Otkrivenje 14:12). Ne samo da su opsežni spisi Elen Vajt o Zakonu, suboti, pravednosti vjerom, velikoj kontroverzi i drugim temama bili direktno povezani s porukom trećeg anđela, već i njeni opsežni savjeti o obrazovanju, zdravlju, izdavaštvu i službi jevanđelja.

Realnost blizine drugog Hristovog dolaska dominirala je životom Elen Vajt i oblikovala njenu spisateljsku karijeru. Hristov povratak smatra se vrhuncem spasenja, nagovještavajući početak kraja velike kontroverze između dobra i zla, vrhunskim izrazom Božje ljubavi, poentom poruka tri anđela, poticajem za hrišćanski život i zahtijevajući hitnost u propovijedanju evanđeoske poruke cijelom svijetu u što kraćem vremenu.

 

Zašto se ne može izostaviti Elen Vajt iz naše vjere?

Prije svega, treba jasno razdvojiti vjerovanje u Elen Vajt koje ima odlike kultizma od vjerovanja u poruke koje su date preko nje. Dakle, umjesto pitanja da li neko „vjeruje u Elen Vajt“, ispravnije je pitati da li neko vjeruje da je ona imala autentični duhovni dar proroštva. Drugim riječima, da li su glavne poruke koje je iznio Adventni pokret, a Elen Vajt potvrdila kroz dar proroštva, tačne ili nisu? Pošto imamo sve dokaze da su te poruke tačne u kontekstu realizacije Plana spasenja, istorijskog ispunjenja važnih proročanstava iz Biblije i ispunjenja starosavezne tipologije, odbacivanje Elen Vajt je nerazdvojno povezano sa odbacivanjem tih poruka i odbijanjem slijeđenja kursa koji je Bog dao za poslednje vrijeme. Pravilna priprema za Drugi Hristov dolazak nije moguća bez smjernica u spisima Elen Vajt. Odbaciti Elen Vajt znači odbaciti sadašnju istinu ili, u najmanju ruku, prepustiti se subjektivnom i selektivnom definisanju sadašnje istine. Takav avanturizam nikako ne bismo smjeli sebi dopustiti, jer iz brojnih primjera možemo vidjeti pogubne rezultate.

Istim metodama kojim se pokušava osporiti autentičnost Elen Vajt, može se osporavati i nadahnuće biblijskih pisaca, ali se većina ne bi upustila u to jer bi time sami sebi diskreditovali. Napadi na Elen Vajt uvijek imaju isti motiv, a to je negiranje i odbacivanje poruka za posledak vremena koje uključuju i raskrinkavanje duhovnog Vavilona. Ukoliko odbijate ovu svjetlost, potpuno je izvjesno da ni istine Svetog Pisma nećete primiti na ispravan način, već će one biti izopačene i pomračene crkvenim i ljudskim tradicijama i učenjima. Ili da obrnemo stvari: ako ste ispravno naučeni biblijskim istinama, nećete imati nikakvih problema sa Elen Vajt! Bog postavlja test vjernosti pred svim ljudima i samo oni koji prihvataju istinu u potpunosti (Jovan 16:13; 17:17-19) mogu polagati pravo na obećanja o nasleđu vječnog života (vidi: Otkrivenje 14:4,5; 21:27).

To je suština. Ali to ne znači nepokolebljivo držanje svih njenih spisa, jer su mnogi od njih napisani u specifičnom kontekstu za određenu publiku. Pisala je i obična pisma o svakodnevnim stvarima, baš kao i mnogi ljudi tih dana kada nisu živjeli u neposrednoj blizini. Isto tako, to ne znači da morate pročitati sve spise Elen Vajt da biste donijeli konačnu odluku da li ćete ih prihvatiti ili ne, pogotovo imajući u vidu veliki broj kompilacija i posthumnih izdanja.

Tačno je da je sama Elen Vajt kazala u prvom tomu Svjedočanstava za crkvu da njene vizije i svjedočanstava ne bi trebale biti inicijalni test za članstvo (str. 327-329) za one koji tada u potpunosti nisu razumjeli ili nisu vjerovali u poruke tri anđela. Ali to ne znači sigurnost za bilo koga ko bi istrajavao u takvom stavu, nakon razumnog osvjedočenja, kao što je na mnogo mjesta jasno pokazano kroz njene spise, naročito ne danas sa vremenske distance kada imamo potpuni uvid u stvari. U slučaju odbijanja nećete ići istim putem sa Božjim narodom koji stoji na platformi sadašnje istine. „Idu li dvojica zajedno, a da se najprije ne sastanu i ne dogovore?“ (Amos 3:3)

Napokon treba uzeti u obzir činjenice da je proroštvo „djelimično“ (ograničeno; vidi: 1. Korinćanima 13:9), da Elen Vajt nije polagala pravo na nepogrešivost, da nije bila „sveznalica“, da se koristila spisima drugih autora i da je mogla imati određene predrasude i dijelom nedovoljno jasne teološke stavove. Uostalom, niko od biblijskih proroka nije bio imun na greške. Odreći se spisa Elen Vajt zbog nekih grešaka bila bi nemjerljivo veća ludost nego izbaciti lučkog pilota sa broda pred uplovljavanje u luku. To bi neminovno značilo gubitak ispravnog kursa za vrijeme posletka. Zadatak i obaveza Božjeg naroda je ne samo da drže taj kurs već i da iskristališu sve istine prije Drugog Hristovog dolaska.

_____________________

[1] Detaljnije u dokumentu „Testiranje Elen Vajt kao Božjeg proroka“ (pdf).

Za širi uvid o pogledima same Elen Vajt na nadahnuće i svoj poziv, vidi skriptu Principi nadahnuća (pdf)