Osnovni podaci

Naziv: NVU „Institut za izučavanje religije“

Naziv na engleskom jeziku: „Institute for the Study of Religion“

Ovlašćeno lice: Pavle Simović

Adresa: Naselje Luke Ivaniševića – Pejton 2A, Cetinje 81250, Crna Gora

NVU „Institut za izučavanje religije“ zavedeno je u Registar nevladinih udruženja pod rednim brojem 8748, na osnovu Rješenja Ministarstva javne uprave Crne Gore izdatog 18.10.2017. godine.

NVU „Institut za izučavanje religije“ upisano je u Zavodu za statistiku (Monstat) na osnovu Rješenja o razvrstavanju izdatog 20.10.2017. godine kao „udruženje građana“ (šifra 83), „bez oznake svojine“ (šifra 0), u sektoru „S Ostale službene djelatnosti“, podgrupa „Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja“ (šifra 94.99), sa matičnim brojem u Registru jedinica razvrstavanja 11029531.

NVU „Institut za izučavanje religije“ zavedeno je u Registar poreskih obveznika Poreske uprave Crne Gore na osnovu Rješenja o registraciji od 31.10.2017. godine; PIB: 11029531

 

Broj žiro-računa (samo za transakcije u Crnoj Gori): 510000000009578208

Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Naziv imaoca računa: N.V.U. Institut za izučavanje religije, Cetinje

(For transactions in Montenegro only)

 

Broj deviznog računa: 2339011-11029531

Incoming Payment Instructions (pdf scan) – Instrukcije za uplate iz inostranstva

(For all transactions from abroad, please see the instructions in the pdf file above.)


 

 Finansijski iskazi

2017. godina 2018. godina
2019. godina 2020. godina
2021. godina 2022. godina
  • Bilans stanja
  • Bilans uspjeha
  • Statistički aneks
  • Potvrda o podnošenju finansijskih iskaza
  • Potvrda o podnošenju poreske prijave
  • Bilans stanja
  • Bilans uspjeha
  • Statistički aneks
  • Potvrda o podnošenju finansijskih iskaza
  • Potvrda o podnošenju poreske prijave