Paganizam je izraz koji označava politeističke (mnogobožačke) religije. Međutim, ova kategorija takođe obuhvata i vjeroispovjesti koje se zaogrću plaštom monoteizma (vjerovanje u jednog Boga), dok različite njihove dogme i praksa jasno ukazuju na paganizam, odnosno nasleđe etničke i globalno raširene vavilonske, medo-persijske, grčke i rimske misterijske religije. Sa biblijskog aspekta, pokršteni paganizam nije u boljoj poziciji od bilo koje druge neznabožačke religije, već naprotiv takva religija je mnogo pogubnija i opasnija zbog lažnog predstavljanja. Boža Riječ cijeli taj sistem izopačene ideologije i religije naziva (duhovni) Vavilon.

 

TEKSTUALNI MATERIJALI: 

 

VIDEO MATERIJALI:

Serija predavanja Stivena Bora: KULT MAJKE BOŽJE