Božji Plan spasenja zasniva se na Božjem obećanju o Spasitelju koji dolazi da postane jedan od nas (sjeme „ženino“) i spasi nas iz grijeha i smrti. Ovo obećanje temelj je saveza Boga i čovjeka koji je uvijek isti, dok termini „stari“ i „novi“ savez predstavljaju dvije različite faze, jedan ratifikovan životinjskom krvlju, a drugi krvlju samog Spasitelja. Taj Plan je jasno izložen u Svetom Pismu i njegova je glavna tema kroz koju treba razmatrati sve ostale istine. Prestupom Božjeg zakona prvi ljudi koje je Bog stvorio da vječno žive postali su smrtni. Ljudi su svojevoljno otkazali poslušnost Bogu iako ih je na to lukavo naveo Sotona, anđeosko biće koje je prethodno na Nebu pobunilo protiv Božjeg poretka vladavine. Svi ljudi u istoriji čovječanstva, prema Bibliji, su biološki potomci prvog bračnog para koji je Bog stvorio – Adama i Eve. Svaki čovjek nasljeđuje posljedice prestupanja Božjeg zakona naših praroditelja, a to je u konačnom smrt. Osim smrti svaki čovjek je, prema Bibliji, od svojih praroditelja naslijedio i grešnu ljudsku prirodu, odnosno prirodne sklonosti ka grijehu, jer se savršena, sveta i neokaljana priroda Adama i Eve izopačila zbog grijeha, a rezultat takve naše prirode su grešna djela koja činimo tokom života. Svaki čovjek je rob grijeha i smrti bez ikakve mogućnosti da sam riješi problem. Bog je u Bibliji objavio da će Planom spasenja koji je pripremio od vječnosti, mnogo prije nego što je čovjek sagriješio, opunomoćiti svog Sina Isusa Hrista da sprovede Plan spasenja i postane čovjekov Spasitelj od grijeha i smrti. Božji Plan spasenja, kao rezultat beskonačne i neshvatljive ljubavi prema čovjeku, u konačnom predviđa čovjekov povratak u prvobitno stanje – u potpuni sklad sa Bogom i da vječno živi.

Kako nas Bog spasava (članak)

Pavle Simović: Biblijsko jevanđelje (pdf)

Pavle Simović: BOŽJI PLAN SPASENJA (pdf)

Grafikon Plana spasenja (pdf, A3 format)

Pavle Simović: Tipologija i Plan spasenja (sveobuhvatna studija, pdf)