Čovjek se odvojio od Boga neposlušnošću (Postanje 2:17), i time navukao na sebe tragične posledice (Postanje 3). Grijeh je oslabio čovjekove fizičke i duhovne snage, potamnio u njemu Božji lik (Rimljanima 3:23), rastavio ga od Boga, Izvora života i sreće (Isaija 59:1,2); čovjek je padom u grijeh izgubio svoju prvobitnu domovinu Eden, kao i vlast nad Zemljom, koja je prešla u Sotonine ruke, u ruke uzurpatora, koji se od tog trenutka naziva „knezom ovoga svijeta“ (Jovan 12:31). Međutim, Bog se u svojoj velikoj ljubavi nije odrekao čovjeka i nije ga prepustio tragičnim posledicama njegove neposlušnosti. Bog je u svojoj ljubavi, još prije čovjekovog pada u grijeh, načinio plan za spasavanje čovjeka. Njegova bezgranična ljubav prema palom čovjeku ogledala se u Njegovom pristanku da svog jedinorođenog Sina da „da niko ko vjeruje u njega ne bude uništen, nego da ima vječni život.“ (Jovan 3:16)

Božji Plan spasenja zasniva se, dakle, na Božjem obećanju o Spasitelju koji dolazi da postane jedan od nas (sjeme „ženino“) i spasi nas iz grijeha i smrti. Ovo obećanje temelj je saveza Boga i čovjeka koji je uvijek isti, dok termini „stari“ i „novi“ savez predstavljaju dvije različite faze, jedan potvrđen životinjskom krvlju, a drugi ratifikovan krvlju samog Spasitelja. Taj Plan je jasno izložen u Svetom Pismu i njegova je glavna tema kroz koju treba razmatrati sve ostale istine. Prestupom Božjeg zakona prvi ljudi koje je Bog stvorio da vječno žive postali su smrtni. Ljudi su svojevoljno otkazali poslušnost Bogu iako ih je na to lukavo naveo Sotona, anđeosko biće koje je prethodno na Nebu pobunilo protiv Božjeg poretka vladavine. Svi ljudi u istoriji čovječanstva, prema Bibliji, su biološki potomci prvog bračnog para koji je Bog stvorio – Adama i Eve. Svaki čovjek nasljeđuje posljedice prestupanja Božjeg zakona naših praroditelja, a to je u konačnom smrt. Osim smrti svaki čovjek je, prema Bibliji, od svojih praroditelja naslijedio i grešnu ljudsku prirodu, odnosno prirodne sklonosti ka grijehu, jer se savršena, sveta i neokaljana priroda Adama i Eve izopačila zbog grijeha, a rezultat takve naše prirode su grešna djela koja činimo tokom života. Svaki čovjek je rob grijeha i smrti bez ikakve mogućnosti da sam riješi problem. Bog je u Bibliji objavio da će Planom spasenja koji je pripremio od vječnosti, mnogo prije nego što je čovjek sagriješio, opunomoćiti svog Sina Isusa Hrista da sprovede Plan spasenja i postane čovjekov Spasitelj od grijeha i smrti. Božji Plan spasenja, kao rezultat beskonačne i neshvatljive ljubavi prema čovjeku, u konačnom predviđa čovjekov povratak u prvobitno stanje – u potpuni sklad sa Bogom i da vječno živi.

Plan spasenja je prikazan kroz sistem žrtava i praznika koji je Gospod uspostavio. Proročanstva upotpunjuju tu sliku konkretnim odrednicama vezanim za realizaciju određenih etapa Plana spasenja.

Bog poziva sve ljude da prihvate spasenje, koje je On već izvojevao i koje će nam dati ako dođemo k Njemu. Pošto je Hrist ispunio svoju misiju Spasitelja, potrebno je da ljudi pojedinačno prihvate Plan spasenja, Njegove zasluge i posredničku službu čišćenja grijeha. Spasenje postaje stvarnost samo za one koji ga vjerom prihvate.

Spasenje će biti potpuno ostvareno na dan ponovnog Hristovog dolaska. Hrišćani u ovom vremenu i dalje žive u vjeri da će Gospod ispuniti sva svoja obećanja. Ta nada je sigurni lenger za našu dušu u ovom uzburkanom životu.

Kako nas Bog spasava (članak)

Pavle Simović: Biblijsko jevanđelje (pdf)

Pavle Simović: BOŽJI PLAN SPASENJA (pdf)

Grafikon Plana spasenja (pdf, A3 format)

Pavle Simović: Tipologija i Plan spasenja (sveobuhvatna studija, pdf)

Svetilište u Starom i Novom savezu (pdf)