Privacy & Terms for Biblija NRP application usage

(prevod na srpskohrvatskom jeziku ispod)

 

Last modified on February 6, 2020

These are our Terms and Privacy Policy. Your Bible experience isn’t changing in any way, and we’re making it easier to understand what data we access and how it’s used to help enhance your Bible experience.

The Bible NPR application is categorized in “Books and Manuals” section and complies with the new Google Play Families policy – Target audience and content. Target age group for our application: 13 – 15, 16 – 17 and 18+.

Here’s a summary of what you can expect to find in our updated policies, which cover Biblija NRP products and services:

 

How we use your data.

The updated policies clearly outline the types of data we collect from your activity, and how we use that information to enhance your Biblija NRP experience.

We do not share your personally identifiable data with any third-party advertisers or ad networks. In fact, did you know that Biblija NRP is a non-profit application and non-profit ministry? Because our focus is missional, we don’t monetize, sell data, or place ads inside of Biblija NRP products.

Only user data that is being stored on the servers are user name and email addressand user reviews and rates as well.

User e-mail address is used solemnly as communication channel for replying to your reviews or remarks and comments.

User questions are stored on server so administrator can follow up questions and provide answers.

 

Your privacy protected.

We make sure to analyze the data in a way that protects your privacy.

When this information is published, it is only in an aggregated form that does not disclose your personally identifiable information. In addition, we implement industry standard security safeguards designed to protect your data.

The user logs in through his/her Google Play account like any other application, without any special requirements.

To make these or any other requests with respect to your personal information, you may send us an e-mail to institut@religija.me

Our new Privacy Policy and Terms take effect on February 6, 2020. By using our platforms and services on or after that date, you’ll be agreeing to these updates.

Thank you for your continued trust in Biblija NRP as we work to provide you with free digital Bible experiences to encourage and help you encounter God’s Word daily.

Privatnost i Uslovi korišćenja Biblija NRP aplikacije

Poslednji put izmijenjeno 6. februara 2020. godine

Ovo su naši uslovi i pravila privatnosti. Vaše iskustvo čitanja Biblije se ne mijenja ni na koji način, već vam olakšavamo razumjeti kojim podacima pristupamo i kako se oni koriste za poboljšanje vašeg iskustva čitanja.

Biblija NPR aplikacija pripada kategoriji „Knjige i priručnici“ i usklađena je sa novim pravilima Google Play za porodice – Ciljna publika i sadržaj. Ciljna starosna grupa za našu aplikaciju: 13 – 15, 16 – 17 i Stariji od 18 godina.

Slijedi sažetak onoga što možete očekivati ​​u našim ažuriranjima koja obuhvataju Biblija NRP proizvode i usluge:

 

Kako upotrebljavamo vaše podatke

Ažurirana pravila jasno opisuju vrste podataka koje prikupljamo iz vaše aktivnosti i način na koji te informacije upotrebljavamo kako bismo poboljšali vaš doživljaj Biblije NRP.

Ne dijelimo vaše identifikacijske podatke s bilo kojim drugim oglašivačima ili oglasnim mrežama. Zapravo, jeste li znali da je Biblija NRP neprofitna aplikacija i besplatna usluga? Budući da je naš fokus misionarski, ne unovčavamo, prodajemo podatke i ne postavljamo oglase unutar Biblija NRP proizvoda.

Jedini korisnički podaci koji se skladište na serverima su ime i e-mail adresa korisnika, te korisničke recenzije i ocjene.

Korisnička e-adresa služi odgovorno kao komunikacijski kanal za odgovaranje na recenzije ili primjedbe.

Korisnička pitanja skladište se na serveru tako da administrator može pratiti pitanja i dati odgovore.

 

Vaša privatnost je zaštićena

Pobrinuli smo se da analiziramo podatke na način koji štiti vašu privatnost.

Kada se ti podaci objavljuju, to je samo u kolektivnom obliku koji ne otkriva vaše lične identifikacione podatke. Osim toga, sprovodimo industrijske standarde sigurnosnih mjera zaštite, koji su dizajnirani za zaštitu vaših podataka.

Korisnik se prijavljuje preko svog Google Play naloga kao za svaku drugu aplikaciju, bez ikakvih posebnih zahtjeva.

Naša nova pravila i odredbe o privatnosti stupaju na snagu 6. februara 2020. Korišćenjem naših platformi i usluga toga dana i od toga dana nadalje, pristajete na ova ažuriranja. Zahvaljujemo na vašem stalnom povjerenju u Bibliju NRP, dok radimo kako bismo vam pružili besplatna digitalna iskustva Biblije te kako bismo vas podstaknuli i pomogli vam da svakodnevno izučavate Božju Riječ.

Kontakt osoba: Pavle Simović, institut@religija.me