Biblija je knjiga koja obznanjuje porijeklo čovječanstva, prošlost i budućnost.

Važnost ispravnog razumijevanja biblijskih proročanstava

MAPA BIBLIJSKE ISTORIJE SVIJETA pdf

Biblijska proročanstva nose pečat božanskog nadahnuća.

„Nijedno proročanstvo Pisma ne proizilazi iz nečijeg vlastitog tumačenja. Jer nikad proroštvo nije prenošeno od čovječije volje, nego vođeni Duhom svetim govoriše sveti Božiji ljudi.“ (1. Petrova 1:20,21)

To znači da izvor informacija i objave nije čovjek sam po sebi, već Bog koji djeluje svojim Duhom i preko anđela. Na taj način date su istine Svetog Pisma koje prepoznajemo kao otkrivenje Božje volje i planova za čovječanstvo.

Proročanstva su nadahnute poruke; otkrivenje božanske volje i namjere. Veoma važno je razumjeti da svrha božanski nadahnutih proročkih objava nije fatalizam kao što je to slučaj sa okultnim tipovima proroštva (vidi: 1. Samuelova 28:7-20), već predočavanje Božjih namjera i uputi u cilju popravljanja i vraćanja Bogu. Proročanstvo može biti predskazivanje nečega što će doći, nadahnuta moralna pouka ili izraz božanske namjere. Proročke vizije budućnosti moguće su zbog Božjeg sveznanja i predznanja. Kako je centralna tema Svetog Pisma Božji plan spasenja, sasvim je razumljivo da je najveći dio proročanstava koncentrisan na Mesiju, Spasitelja. Te proročke objave su toliko vjerodostojne da ih nijedan ateista ili bilo koji drugi protivnik Božji ne može opovrgnuti. Dakle, biblijska proročanstva su vezana prioritetno za Božji narod i sekundarno za neprijatelje Božjeg djela koji ugrožavaju Njegov narod.

Dakle, proročanstva su veoma važna iz dva ključna razloga:

1) Omogućavaju nam uvid u buduće događaje i konačan ishod borbe između dobra i zla, uključujući i obećanje vječnog života na obnovljenoj Zemlji.

2) Služe kao jedno od najvećih svjedočanstava u validnost Biblije kao bogonadahnute objave čovječanstvu. „Sjetite se prošlosti davne, da sam ja Bog, da nema drugog Boga i da niko nije kao ja; onaj koji kazuje od početka, ubuduće i od ranije ono što se još nije zbilo, govoreći: Moj savjet će se potvrditi i učiniću što želim.“ (Isaija 46:9, 10)

Prema svojoj svrsi, proročanstva se mogu podijeliti u tri kategorije:

1) Proročanstva Božje volje (na primjer, dolazak i misija Mesije, obnova Zemlje, uništenje zlih…)

2) Proročanstva Božjeg predznanja (sve objave koje se odnose na razne događaje koji proističu kao rezultat namjera i planova zemaljskih sila, a koji, dakle, nijesu plod Božje volje, već posljedica pobune).

3) Uslovna proročanstva (prorok objavljuje šta će se dogoditi ukoliko se bude sprovodila Božja volja ili naredbe, i šta će se desiti ako to ne bude slučaj).

Međutim, važno je razumjeti da Božja proročanstva nijesu data da bi se ljudi fascinirali znanjem budućnosti ili naveli na fatalizam i vjerovanje u „sudbinu od koje se ne može pobjeći“. Upravo uslovna proročanstva su dokaz da naš Stvoritelj poštuje načelo slobodne volje i izbora.

S druge strane, pali anđeli, u cilju diskreditacije Božjeg djela i širenja lažne vjere ili sujevjerja, nadahnjuju i pokreću ljude koji su pod njihovom kontrolom da objavljaju razna senzacionalistička i zagonetna proročanstva koja se mogu tumačiti na razne načine i primjenjivati kako kome odgovara. Lažni proroci nerijetko nastupaju u Božje ime sa raznim proročkim viđenjima i objavama koja se mogu pokazati dijelom tačnim (5. Mojsijeva 13:1-5; Jeremija 14:14). Stoga je od ključne važnosti znati praviti razliku među prorocima. Na donjem linku nalazi se kraći tekst u kojem je navedeno kako testirati Božje proroke. Naravno podrazumijeva da se sve one koji ne izdrže probu možemo smatrati đavoljim izaslanicima ili šarlatanima.

TEST BOŽJIH PROROKA pdf