Sotona i demoni, pojmovi su koje ljude mogu da asociraju na dvije stvari: na živa bića koja postoje i uzroci su zla i patnje u svijetu, ili na plod ljudske mašte i religijskih izmišljotina.

Biblija nas obavještava da postoje duhovna bića koja ljudi ne mogu da vide jer su izvan domena vidljivog spektra oka. Biblija ta bića naziva anđelima, koja su superiornija od čovjeka. Trećina anđela se u prošlosti, kako Sveto Pismo izvještava, pobunila protiv Boga i Njegovog poretka vladavine zasnovane na ljubavi, nakon čega su zbačeni na zemlju i postali demoni ili pali anđeli. Oni se još nazivaju zli duhovi ili sile tame, a njihov vođa je Sotona, nekada najuzvišeniji anđeo čije je ime bilo Svjetlonoša, ili na latinskom jeziku Lucifer. On je bio anđeo najvišeg reda u neposrednoj Božjoj blizini.

Lucifer ili Svjetlonoša, u Bibliji, prema proroku Isaiji, je sin zore, čije prebivalište je prvobitno bilo na Nebu, u neposrednoj Božjoj blizini i koji je poželio Božji položaj (Isaija 14:12-14) tako što bi se izjednačio sa Sinom Božjim. Biblija ga takođe identifikuje kao anđela heruvima (zaklanjača) najvišeg reda (Ezekiel 28:12-15), kojeg je, nakon prvobitne pobune protiv Boga, pobijedio arhanđel Mihael i zbacio na zemlju sa trećinom drugih anđela pobunjenika sledbenika Lucifera (Otkrivenje 12:3,4,7-9). U istom pasusu ovaj pali anđeo se poistovjećuje sa Sotonom (u značenju „protivnik“), đavolom („diabolos“ koje znači opadač, lažni optužitelj, onaj koji je sklon klevetanju), aždajom i starom zmijom (uporedi sa Postanje 3. glava), koji je prouzrokovao pad ljudskog roda u grijeh.

Demoni (hebrejski „šedim“) su tuđi lažni bogovi to jest pali anđeli (Juda 1:6), duhovna nebeska bića, potčinjena Luciferu (Isaija 14:12-15; Otkrivenje 12:9), koji djeluju kao Božji neprijatelji koristeći pali ljudski rod (1. Mojsijeva 3. glava) za svoje ciljeve (1. Petrova 5:8; 2. Korinćanima 4:4; 11:14-15; 12:7). Biblija ih takođe opisuje kao zle (Matej 10:1) i nečiste duhove (Marko 1:27; Otkrivenje 16:13), kosmičke vladare tame (Efescima 6:12).

U okultnom svijetu pojam „Lucifer“ ima sasvim drugačija i iskrivljena značenja koja odgovaraju konceptu samog Satane kroz sistem mješavine dobra i zla, gdje je biblijski Bog predstavljen kao neprijatelj. Lucifer se prikazuje kao prosvjetitelj i iscjelitelj ljudskog roda. U mitologiji i uopšte okultnoj i svjetovnoj misli, pojmovi o demonima se bitno razliku od jasne biblijske definicije, te idu sve do negiranja njihovog postojanja. U antičkoj Grčkoj demonom se smatralo bestjelesno mitološko biće za kojega se držalo da donosi inspiraciju i znanje kao posrednik između bogova i čovjeka.

Međutim, u realnosti, Lucifer odnosno Satana je idejni tvorac, duhovni inicijator i kontrolor kompletnog sistema okultizma, misterija, tajna iza tajnih društava, magije, lažiranih religija i ideologija, uključujući sve druge oblike manipulacije i laži.

Nakon svog pada na Nebu, Sotona je naveo prvi bračni par na Zemlji da prestupe Božji zakon i otkažu poslušnost Bogu zbog čega se pojavila smrt i sva prokletstva sa kojima se čovječanstvo suočava. Sotona hoće da uništi što više Božjih stvorenja, a to uništenje ustvari podrazumijeva da ljudi nikad ne saznaju pravu istinu o Bogu, Njegovom Sinu Isusu Hristu i Njihovom Planu spasenja čovjeka od grijeha i smrti i obećane nagrade – vječnog života.

Osnovni ciljevi Lucifera odnosno Sotone i njegovih palih anđela na Zemlji su sledeći:

  1. Zadobijanje teritorije ili kutka u univerzumu gdje mogu upražnjavati svoj koncept. To je osnovni preduslov za „nezavisnost“.
  2. Satanizacija čovječanstva u svrhu obezbjeđivanja sledbeništva i osvete Bogu Stvoritelju.
  3. Osujećivanje Božjeg Plana spasenja u pokušaju ovjekovječavanja satanizma odnosno prava na vječni život Lucifera i njegovih palih anđela. Iz njihove perspektive, ljudi na Zemlji u tom scenariju samo su kolateralna šteta, upotrebljivi dok služe svrsi.

Biblija kaže da su Sotona i demoni uzrok svakog zla na Zemlji, koristeći ljude u svojim namjerama, zbog čega ljudi posebno snose ogovornost pred Bogom jer doborovoljno pristaju na grijeh i zlo.

Isus Hrist je jasno izjavio da je Sotona knez ovoga svijeta. To je zaista tačno. Sotona i demoni upravljaju svijetom preko tajnih društava, svojih organizacija i kultova (pogledati dokaze na stranicama Tajna društva, Antihrist, Paganizam, Okultna iskustva, Danilo i Otrkivenje, Predavanja dr Valtera Fajta).

Tajna društva, direktno ili indirektno, upravljaju vladama najmoćnijih zemalja svijeta, obavještajnim strukturama, vojnim industrijama, globalnim finansijskim sistemom i religijama. Svi uticajni ljudi u svijetu su članovi nekog od tajnih društava. Ljudi koji se nalaze u samom vrhu tajnih društava direktno imaju komunikaciju sa Sotonom i demonima .

Sotona i demoni vladanjem svijetom, na različite načine koji su u najvećoj mjeri opisani na našem sajtu, sprovode svoj plan da ljudi nikad ne spoznaju pravu istinu o Bogu, da ne shvate da je Biblija Božja riječ, ne prime radosnu vijest o Božjem spasenju za ljude kroz žrtvu Isusa Hrista, i obećanje o vječnom životu, kao i da je moguće da već sada živimo pobjednosnim životom u Isusu Hristu.

Suprotno tome, ljudima su se propagirali i propagiraju lažne religije, različite ideologije i pravci (demokratija, novo doba, novi svjetski poredak, održivi razvoj, socijalna pravda, nekada komunizam…), kontrolisani ekonomski sistem koji će svakog dana sve više i više propadati i urušeni sistem obrazovanja koji satire svaku istinu o Stvoritelju i Njegovim planovima za čovjeka.

Zbog toga se djeca od malih nogu uče da je čovjek produkt slučaja, a svemir proizvod nekakve imaginarne eksplozije. Teorija evolucije, za koju ne postoji ni jedan validni naučnji dokaz, uvreda je za ljudsku inteligenciju (vidi stranicu Biblija i nauka). Sam Darvin, osnivač ove teorije, bio je nadahnut lično od Sotone, o čemu i na našem sajtu postoje izvještaji ljudi koji su imali pristup elitnim tajnim društvima kod kojih cirkulišu ove i druge važne informacije (vidi dodatak Rože Morno: Skriveni svijet natprirodnih sila, dodatak „Sotonin veliki koncil iz 1700-ih“).

Osim toga, Sotona i demoni preko tajnih društava direktno ili indirektno kontrolišu zdravlje ljudi na planeti, preko savremene medicine, farmaceutske industrije i proizvodnje hrane. I na kraju, Sotona i demoni, su izvor svake vrste okultizma, spiritizma, magije, vračarstva i drugih „vještina“, koje su u funkciji vladanja svijetom i uništenja čovjeka, prije svega moralno, mentalno i duhovno, a zatim i fizički.

Sotona i demoni neumorno su radili i rade da unize ljude i pretvore ih u svoje obožavaoce (svjesne ili nesvjesne), diskvalifikujući ih time izvan okrilja Božje milosti. Samo zahvaljujući Riječi Božjoj, čovjek se može se odbraniti, baš kao što je uradio i Isus prilikom svoje misije na Zemlji.

Stoga su na našem sajtu postavljeni relevantni materijali koji će vas detaljnije uputiti u realnosti koje ne opažate svojim čulima.

SKRIVENI SVIJET NATPRIRODNIH SILA (pdf)

DA LI SU SOTONA I DEMONI STVARNE LIČNOSTI? (članak)

DA LI JE ZLO PERSONALNO? (članak)