Da bismo razumjeli ideologiju koja se nalazi iza spiritizma ili spiritualizma, moramo se vratiti unazad kroz istoriju do Edena i prve izrečene laži palog anđela Lucifera odnosno Sotone: „nećete vi umrijeti“. To je temelj spiritualizma – da postoji život posle smrti i da je duša odvojena od tijela. Vjerovanje u ovu lažnu doktrinu, kao i deifikacija mrtvih, može dovesti do povezivanja sa mrtvima, što je, zapravo, povezivanje sa demonima, palim anđelima. Dio laži u Edenu je bio da će čovjek napredovati, tako da će postati mudar poput Boga i znaće šta je dobro, a šta zlo. Te dvije laži su temelj panteizma. Principe Sotonine lažne, paganske religije – obožavanja prirode, koje vodi porijeklo iz Vavilona prepoznajemo u kasnijoj poslepotopnoj istoriji kao dio vavilonskih misterija.

Pogrešno je vjerovati da su mistična i okultna vjerovanja nestala sa razvojem civilizacije u 19. i 20. vijeku. Zapravo su samo prepakovana u novu ambalažu. Teorija evolucije, kao teorija o nastanku života, zamijenila je biblijski izveštaj o stvaranju svijeta. U lažnoj paganskoj priči o stvaranju Bog je uklonjen kao Tvorac i ostavljen po strani. Kreativna sila je podijeljena na dva dijela, dobro-zlo, pozitivno-negativno ili jin-jang, i ta sila se smatra bogom. Tokom evolucionog vremena, dva dijela energije su se, navodno, skladno pomiješala do tačke kada je stvorena sva materijalna supstanca – kosmos, svijet i čovjek. Tvrdi se da je sva materijalna supstanca stvorena od strane iste kreativne sile, ili energije, tako da svaka supstanca vodi porijeklo iz istog, univerzalnog izvora (energije) i ima sve karakteristike svega i dio je svega. Sinonimi za ovu kreativnu silu su svijest, kolektivna svijest, sopstvo, subliminalno sopstvo i stotine drugih naziva, čak i bogohulna upotreba imena kojim je Bog sebe nazvao, JA SAM. Čitava teorija se zove panteizam.

Postoji istančaniji panteizam u kojem je Bog povezan sa stvaranjem, ali je On, zauzvrat, ostavio iskru sebe u svemu što je stvorio, tako da svako od nas, po prirodi, u sebi ima skriveno božanstvo. Taj lažni koncept je dobio ime panteizam. Ova grana panteizma tvrdi da je duša besmrtna i da smo mi bogovi. Vjerovanje da duša posjeduje besmrtnost preovladava i danas, uključujući hrišćanski svijet. Koncept Boga koji je u nama vodi nas do glorifikacije sebe i do zaslijepljenosti sobom. Humanistička psihologija je iskoristila ovu temu i dodatno je pokazala pojmom samopoštovanje. Savremena psihologija je preko svojih istaknutih ideologa uvela spiritualizam u svoja učenja i prakse.

Jedna oblast spiritizma poznata je kao nekromantija – okultna praksa razgovaranja sa mrtvima, konsultovanja mrtvih ljudi, između ostalog da bi prorekli budućnost. Spiritizam je postojao tokom cijele ljudske istorije, ali je posle izvjesne pauze danas sve prisutniji. Smatra se da je moderni spiritizam otpočeo 1848. godine u SAD, u državi Njujork. U gradu Hajdsvilu živjela je porodica Foks. U svojoj kući su često čuli neko čudno kucanje. Često se događalo da se namještaj premještao. Nijesu znali šta se zbiva, i bili su uplašeni…

Međutim, ispravno teološko znanje i biblijska religija otvaraju nam pogled iza zavjese tako da ne moramo imati apsolutno nikakvih nedoumica oko toga ko stoji iza ovih tajanstvenih radnji. U knjizi Ponovljenog zakona, Bog je jasno osudio sve okutne prakse:

„Kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod, tvoj Bog, ne uči se da činiš odvratne stvari koje čine oni narodi. Neka se kod tebe ne nađe niko ko bi svog sina ili svoju kćer provodio kroz vatru, ni koji gata, ni koji se bavi magijom, ni koji proriče po zvijezdama, ni vračar, ni koji baca čini, ni koji priziva duhove, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer ko god tako nešto čini odvratan je Gospodu, i zbog takvih odvratnih stvari Gospod, tvoj Bog, tjera te narode ispred tebe. Budi poslušan Gospodu, svom Bogu. Jep ti narodi, koje ćeš otjerati s njihovog posjeda, slušaju one koji se bave magijom i one koji gataju, ali tebi to ne dopušta Gospod, tvoj Bog.“ (5. Mojsijeva 18:9-14)

SPIRITIZAM (pdf)

SPIRITUALIZAM U SAVREMENOJ SEKULARNOJ PSIHOLOGIJI (pdf)

Pavle Simović: EGZORCISTA